Internationellt möte i Helsingfors, 1954.

Slut med separatism i Finlands äldsta feministorganisation?

2014-03-22 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

Finlands största och mäktigaste feministiska organisation Kvinnosaksförbundet Unionen har hittills varit kvinnoseparatistiskt. I dag, söndag, avgörs om kravet på kvinnligt personnummer för medlemskap ska slopas eller inte.

Sara Eriksson, chefredaktör för den feministiska tidskriften Astra, konstaterar att det sedan 80-talet enbart varit möjligt för personer med kvinnligt personnummer, som samhället anser är kvinnor, att vara medlemmar.

Hon berättar att olika grupperingar pläderat för en förändring under flera år och på senare tid har debatten varit livlig mellan de som vill öppna för manliga personnummer, och de som vill fortsätta kvinnoseparatistiskt.

– Det är en intressant debatt för den säger mycket om den allmänna feministiska debatten i Finland just nu, transfrågor börjar komma upp på agendan, men okunskapen och transfobin är fortfarande utbredd, menar Eriksson.

Även om det finns feminister olika åldrar på båda sidor i debatten ser hon ser det till viss del som en generationsfråga, där äldre feminister utifrån sina erfarenheter av patriarkalt förtryck upplever att det är viktigt med ett separatistiskt rum, medan unga queerfeminister har en helt annan syn på feminism och kön.

Förbundet håller håller stormöte varje höst och vår. När ärendet bordlades för andra gången i höstas marscherade en grupp medlemmar, som är för att öppna upp medlemskapet, ut från mötet. De skrev också ett manifest som publicerades i nummer 4/2013 av tidskriften Astra, som tidigare haft inlägg från båda sidor i debatten.

Nu ska frågan alltså upp till behandling en tredje gång, och enligt Sara Eriksson måste ett beslut fattas den här gången.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: