Maria Robsahm.

Robsahm apropå FP-utspel om rasism: "Det handlar om klass"

2014-03-17 | Maria Robsahm padlock 1

OPINION

”Debatten om strukturell rasism och vithetsnormer är djupt problematisk. Den saknar bredd, eftersom den bortser från hur etniskt svenska arbetarklassungdomar drabbas.” Det hävdar Robert Hannah och Simona Mohamsson (FP) i en debattartikel i dag i Dagens Nyheter. Maria Robsahm använder sig av klassisk argumentationsanalys för att visa var debattörerna går fel.

Maria Robsahm är journalist och författare.

Det är lätt att ta sig för pannan och undra vad Folkpartiet håller på med. Debattartikeln i Dagens Nyheter av Robert Hannah och Simona Mohamsson är symptomatisk och märklig på så många sätt. Men istället för att bara sucka åt eländet valde jag att använda mig av klassisk argumentationsanalys och skärskåda på vilka sätt de faktiskt har fel.

Många av de ord och uttryck som de använder skulle jag själv inte använda, men jag väljer i detta sammanhang att så långt det går bortse från detta och mer fokusera på själva argumentationen.

Artikelförfattarnas grundtes är att även "etniskt svenska" (det vill säga vita) arbetarklassungdomar möter rasism och de hävdar att: "Det är nästan alltid samma situation när vi besöker svenska förortsskolor. Eleverna visar öppet sitt förakt mot vad de kallar svenskt."

Att detta förekommer är ingen nyhet. Hur stort problemet är, är dock en empirisk fråga. Vad som är orsaken till situationen är inte heller helt okomplicerat. Men här gör artikelförfattarna en analys som i bästa fall kan kallas ytlig, i sämsta fall är en invit till Sverigedemokraterna. En analys, som åtminstone delvis helt enkelt är uppenbart felaktig.

Fel 1: "Ensidig bild. Debatten om strukturell rasism och vithetsnormer är djupt problematisk. Den saknar bredd, eftersom den bortser från hur etniskt svenska arbetarklassungdomar drabbas."

Kommentar: Ansvaret felplacerat. Det är naturligtvis inte debatten om strukturell rasism som är skyldig till att svenska arbetarklassungdomar drabbas – av vad de nu än drabbas av.

Det handlar om klass.

Fel 2: "I många skolmiljöer i utanförskapsområden har begreppet ”svensk” kommit att förknippas med något negativt som många ungdomar varken kan eller vill relatera till. På grund av att den svenska samhällsmodellen fortfarande är baserad på gårdagens industrisamhälle klarar den inte av att effektivt möta dagens samhällsutmaningar. Konsekvensen har blivit att det utvecklats parallella samhällen, så kallade utanförskapsområden."

Kommentar: Ansvaret felplacerat. Det är inte "industrisamhällets" fel att det har utvecklats "parallella samhällen".

Det handlar om klass.

Fel 3: "Den svenska bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken bär ett tungt ansvar för att unga i förorten börjat utveckla en negativ bild av det etniskt svenska, att de inte känner sig som en del av det svenska ”vi”-samhället utan som ”de andra”. När medelklassverige sätter upp kösystem för lägenheter med 25 års väntetid och ”sist-in först-ut” -regler på arbetsmarknaden är det framför allt unga i förorten som sållas bort."

Kommentar: Ansvaret felplacerat. Vilket är detta "medelklassverige" som sätter kösystem? Är det verkligen Lagen om anställningsskydd (Las) som är huvudproblemet till situationen på arbetsmarknaden? Har åtta år med alliansen ingen del i dagens situation?

Det handlar om klass.

Fel 4: "För att bryta utanförskapet och skapa ett svenskt samhälle med social rörlighet och utan rasism behövs en politik som gör att människor från utanförskapsområden ges möjlighet att göra klassresor och bostadskarriär."

Kommentar: Jaha? Vi ska alltså lösa problemet genom att göra det möjligt för några att slippa utanförskapet, medan majoriteten lämnas därhän? Detta är själva grundbulten och feltänket i den liberala grundsyn som nu präglar det borgerliga Sverige. Enligt denna ideologi ska helt enkelt inte alla med.

Återigen, det handlar om klass.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140317 - Lena Kulin

Helt rätt! Det handlar inte om att fler måste "ges möjlighet att göra klassresor", det handlar om att klasskillnaderna måste minskas på ett strukturellt plan. Jag har skrivit om det här: http://villkoren.wordpress.com/2014/03/14/skottlossning-i-klassamhallet/

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: