Skapar rum som förenar feminism och arkitektur

2014-01-30 | Matilda Otterstam padlock

EKONOMI

Badplatser på prov och färglada gallerier – konst- och arkitektgruppen MYCKET har en öppen inställning till begreppet rum och ägnar sig åt att synliggöra och förändra normer inom arkitekturen. Feministiskt Perspektiv har träffat Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson som vet hur feminism och arkitektur kan förenas.

FAKTA MYCKET

MYCKET är ett samarbetsprojekt mellan designern Mariana Alves samt arkitekterna och konstnärerna Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson. Samarbetet påbörjades hösten 2011. Tillsammans skapar de konst och arkitektur ur ett feministiskt, antirasistisk och queer förhållningssätt.


Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson deltog som talare på ett symposium om arkitektur och feminism för studenter på KTH:s arkitekturskola i måndags, den 27 januari. En rad utländska föreläsare berättade om pågående projekt och diskuterade preliminära tankar och planer inför den internationella konferensen Architectural Humanities Research Association 2016.

MYCKET är en arkitektur- och konstgrupp som har feminism, antirasism och queer som utgångspunkter.

– Det handlar framförallt om att iscensätta och skapa rum utifrån feministiska perspektiv. Hur fungerar rum? Vilka får vara där, under vilka premisser får de vara där? förklarar Katarina Bonnevier.

Begreppet rum är ett brett begrepp för MYCKET. Rum kan innebära allt från väggar och golv till kläder, människor och musik. Enligt Katarina Bonnevier är en grund att den byggda miljön berättar för människor vilka platser de är tilldelade. Om detta görs utan feministisk medvetenhet innebär det att det alltid är samma människor som får plats.

– Vi vill få syn på de som exkluderas. Sverige marknadsförs med svensk blond design, det innebär att det är en viss grupp av människor som får bestämma vad som är fint, vad som passar sig. Det handlar även om att alla i dag genomgår en homogeniserande utbildning, det leder ju inte till någon förändring, säger Thérèse Kristiansson.


Inbjudande rum

MYCKET jobbar med att synliggöra de normer som finns inom arkitekturen och att förändra dessa normer. Ett konkret exempel på något de gjort är hur de förvandlade ett kliniskt vitt gallerirum till något helt annat; en nattklubb.

– Vi plastade in hela rummet och lät sedan klubbgästerna gå loss med färg. Färg är ett enkelt och demokratiskt sätt att ändra en miljö, säger Katarina Bonnevier.

– Väldigt billigt och tillgängligt också, tillägger Thérèse Kristiansson.

De menar att det var en feministisk handling.

– Vem känner sig bekväm i ett helt vitt rum? Kanske en vältränad vit kropp passar in där, men alla andra då? Inte ens idealpersonen känner sig bekväm med att släppa loss, dansa och stå på huvudet i ett sånt rum, säger Katarina Bonnevier.

Reaktionerna var mycket positiva och de säger att rummet kändes mycket tryggare och inbjudande. Klubbgästerna vågade testa mer saker.

– Rummet tillhör dig om du får påverka det. Om fler människor skulle känna att deras stil och behov representeras, desto mer skulle de känna sig hemma, säger Thérèse Kristiansson.


Nya sorters badplatser

Andra projekt som konst- och arkitekturgruppen MYCKET har på agendan är ett projekt tillsammans med Göteborgs stad.

– Projektet heter Badkultur och är del av en förstudie för Jubileumsparken i Frihamnen och handlar om att Göteborg vill tillgängliggöra fler offentliga platser för invånarna. Det är en demokratisk tanke att det offentliga rummet ska finnas till för flera.

Projektet handlar om att under en längre tid ta fram olika offentliga badplatser, för att sedan bygga något permanent. Tanken är att se det tillfälliga som en resurs och genom det få hjälp av de som använder badplatserna om vad som fungerar eller inte.

– Det känns verkligen superkul och det här projektet är lite speciellt här i Sverige, säger Thérèse Kristiansson.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: