Hanna Hallgren startar upp genusvetenskap med Vid Linnéuniversitetet i Växjö tillsammans med Anna Adeniji till våren.

Genusvetenskap vid Linnéuniversitetet

2014-01-20 | Edda Manga padlock

FEMINISM

En glädjande nyhet i tider av nedskärningar inom humanvetenskapliga kritiska grenar. En ny institution för genusvetenskap har sett dagens ljus vid Linnéuniversitetet. Hanna Hallgren berättar.

Du som vill vara Linnéuniversitetets nya Genusvetensaps vän kan göra det här

Ni ska "starta upp" ämnet Genusvetenskap vid Linnéuniversitetet under våren. Vad innebär det?

– Det innebär att utveckla en miljö som rymmer utbildning upp till magisternivå, forskning och samverkan. Vi har grundutbildning från och med hösten 2014 på helfart i Växjö och på halvfart över nätet, och vi fokuserar särskilt på att studenterna ska få goda redskap i akademiskt skrivande. Vi arbetar i dagsläget också med att bygga upp en första forskarmiljö med tonvikt lagd vid Genus och Språk. Vi hoppas att Genusvetenskap vid Linnéuniversitetet ska bli en kreativ och nytänkande miljö där forskare väljer att förlägga sina projekt. Även samverkansdelen är viktig för oss, med uppdrag och utbildningar på både lokal, regional och nationell nivå.

Ni uppmanar feminister i hela landet att skicka in "gåvolänkar". Är det tänkt att bilda grunden till någon sorts kunskapsbank?

– Ja, precis. Det blir ett slags gåvor för huvud, hjärta och hand. Vi har redan fått många fantastiska länkar, och det tackar vi för!

I en tid då en del högskolor valt att lägga ner Genusvetenskap undrar jag hur inställningen till det nya ämnet är hos universitetsledningen?

– Vid Linnéuniversitetet upplever jag att ledningen vill satsa på Genusvetenskap. Min personliga uppfattning som ”ämnesbyggare” är att det idag är viktigt att skapa akademiska miljöer som rymmer både utbildning, forskning och samverkan. Det gäller så att säga att hoppa både högt och brett!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: