Sexannonser har blivit mindre explicita sedan de förbjöds.

Förbud mot sexannonser avslöjar människohandel

2014-01-10 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

I juli 2011 förbjöds publiceringen av sexannonser i Argentina. De allra flesta dagstidningar som granskats följer regleringen, men mediejätten Clarín fortsätter att trotsa förbudet. Samtidigt har åklagarmyndigheten öppnat ett stort antal utredningar om människohandel som en direkt konsekvens av att sexannonser nu granskas och beivras.

87 procent av det 100-tal dagstidningar som Argentinas justitiedepartement granskat efterlever förbudet mot publicering av annonser om sexhandel. Det framgår av färsk statistik från OM, det organ inom departementet som övervakar förbudet.

Men av statistiken, som publicerats av den argentinska nyhetsbyrån Telam, framgår också att återstående 13 procent har kamouflerat sexannonserna istället för att upphöra med att publicera dem. Och enligt lagen är annonseringen av sexhandel förbjuden även om den sker i förtäckta ordalag.

Från juli 2011 till och med november 2013 publicerades 157 632 annonser av dagstidningar tillhörande ägargruppen Clarín, vilket motsvarar 47 procent av alla dagstidningsannonser som publicerades under perioden. Av dessa har 2 786 polisanmälts, då de misstänkts främja människohandel för sexuella ändamål och koppleri.

– Några av de medier som uppvisar störst oro för människohandeln är samma som sedan vinner på att marknadsföra den i platsannonser, konstaterade Chantal Stevens, som samordnar arbetet inom OM.


Vägrar ta sitt ansvar

Det var i juli 2011 som förbudet genomfördes via ett dekret undertecknat av landets president, Cristina Fernández de Kirchner. Syftet var uttryckligen att bidra i kampen mot människohandel och koppleri. Därför skapades det granskande organet OM, som har befogenhet att utfärda sanktioner, och även undersöka vilka som står bakom annonser som publicerats i strid mot dekretet. Enligt journalisten och kvinnorättsaktivisten Silvina Molina har detta arbete bidragit till att avslöja ligor som bedriver människohandel och att offren har kunnat befrias. Detta alltså som en direkt konsekvens av de efterforskningar som nu görs med anledning av förbudet. Av de 1 666 annonser som polisanmäldes under 2013 har 79 blivit föremål för ytterligare granskning, vilket lett till att åklagarmyndigheten öppnat 64 utredningar om människohandel och koppleri. 18 av dessa fall är nu på väg att klaras upp.

När det gäller medierna själva har OM ingripit 113 gånger och utfärdat 34 sanktioner. Första gången en annons fälls utfärdas böter på 100 gånger dess värde, och om samma tidning fälls igen stiger summan. De medier som vägrar att hörsamma förbudet har hittills i stor utsträckning ignorerat sanktionerna. Dagstidningen Clarín har exempelvis vägrat att betala ett bötesbelopp på motsvarande cirka 360 000 kronor, och är därför föremål för en pågående rättsprocess.

”Det är just Clarín-gruppens dagstidningar som inte har följt förordningen, utan upprätthåller en attityd som underlättar för nätverken bakom människohandel och koppleri.” konstaterar OM i sin rapport.


Pionjärarbete utan motstycke

Eftersom medierna fortsätter att publicera sexhandelns annonser beslöt myndigheten förra året att genomföra informationsinsatser runt om i landet för att sprida kunskap, framför allt till de grupper som ligorna riktar sig till. Omkring 3 220 personer deltog i de 65 seminarier som riktades till unga i sårbara situationer, exempelvis arbetslösa och gymnasieelever.

Chantal Stevens presenterade OM:s erfarenheter vid den globala konferens om genus och medier som FN:s utbildningsorgan Unesco arrangerade i december i Bangkok för att lansera en global allians för jämställda medier. Regeringsföreträdare, medieägare och aktivister från 80 länder deltog i konferensen och responsen var mycket positiv. Redan hösten 2011 gick den grupp inom FN som är specialiserad på människohandel ut med en rekommendation till samtliga 193 medlemsländer om att följa det argentinska exemplet, enligt Chantal Stevens.

– I Argentina har vi tagit oss an människohandeln med en grad av fördjupning och specialisering som praktiskt taget inte har någon motsvarighet i världen. Förutom att vi bekämpar brottet människohandel och tar hand om dess offer arbetar vi hårt för att främja en kulturell förändring i syfte att förebygga sexuell exploatering av kvinnor och barn, säger Chantal Stevens till Telam.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: