Synliggör dina cisprivilegier!

2014-01-04 | Lukas Romson padlock 1

OPINION

Cisprivilegier har den som inte ses som transperson, oavsett hur hen själv definierar sig. Lukas Romson ger här en introduktion för feminister som vill öka sin medvetenhet om hur olika maktordningar samverkar och ger en rad exempel på vad den som inte betraktas som transperson slipper vara med om i dagens samhälle.

Lukas Romson är transman, feminist och jämlikhetskonsult

ORDLISTA

Cisperson/ciskvinna/cisman: Person vars juridiska, biologiska, sociala kön och könsidentitet hänger ihop, är entydigt manligt eller kvinnligt och detta består under hela livet.

Cisnormen: Norm som innebär att alla antas vara cispersoner.

Cisprivilegier: Fördelar som följer av att man uppfattas omfattas av cisnormen.

Cissexism: Marginalisering och nedvärdering av transpersoner och utseenden, identiteter och ageranden som anses bryta mot cisnormen.

Varje intersektionellt medveten feminist borde intressera sig för transkamp. Det är samma strukturer som slår mot transpersoner som mot kvinnor/femininitet, och detta borde vara tämligen okontroversiellt. Ändå är det inte alltid det. Det finns alltför många exempel på feminister som ignorerar förtryck av transpersoner. Och ibland handlar förmodligen ignoransen om att man inte vill se och acceptera de privilegier man själv har.

Här är därför en uppmaning inför 2014, till dig som är cisperson och feminist. Läs och lär!


1) Det finns fler maktordningar än genusordningen/könsmaktsordningen. Det finns fler normer än könsnormen.

En av de andra normerna är cisnormen, den norm som gör att alla antas vara antingen entydigt män eller entydigt kvinnor, både juridiskt, socialt, biologiskt och vad gäller könsidentitet. Cisnormen gör också att alla antas ha levt så hela sitt liv och exempelvis aldrig bytt juridiskt kön eller korrigerat kroppen. Den säger också att det bara finns två kön, män och kvinnor. Cisnormen, precis som alla samhällsomfattande normer, reproduceras av alla. Så fort du som cisperson inte aktivt motverkar cisnormen så reproducerar du den.


2) Förtryck av transpersoner kallas cissexism. Det kan handla om att exempelvis:

 • Medvetet felköna transpersoner, genom att säga han/hen, pojkvän eller Erik om en transkvinna. Eller hon/hen, dotter, Nadja om en transman. Eller hon eller han om någon som är intergender och föredrar hen.

 • Ifrågasätta transpersoners rätt att korrigera sina kroppar utifrån könsidentitet.

 • Ifrågasätta transpersoners rätt att uttrycka sin könsidentitet via kläder och andra könsuttryck.

 • Utestänga transpersoner från hygienutrymmen, omklädningsrum och andra könsseparerade sammanhang.

 • Uttala sig för/om transpersoner utan att fråga oss vad vi själva tycker.

Och så vidare...


3) Den som inte ses som transperson har cisprivilegier. Cisprivilegier är inget en kan avsäga sig genom att hävda att en inte definierar sig som cisperson, precis som den som är vit inte kan avsäga sig vithetsprivilegier genom att definiera om sig. Att inte erkänna sina cisprivilegier innebär problem för transpersoner, eftersom det osynliggör förtrycket mot oss.


4) I normkritiskt likabehandlingsarbete måste man se sina privilegier, och tydliggöra dem för andra. Den som sysslar med normkritik kan alltså inte dölja sina privilegier, även om hen givetvis kan välja att inte definiera sin identitet utifrån den/de norm/er som ger personen dessa privilegier och därmed den makt som är problematisk.

Exempel: Det är helt okey om en normkritisk, vit cisperson definierar sig som något annat än vit och cisperson. Men det är inte okey om hen döljer eller är otydlig med att hen har vithets- och cisprivilegier.


5) Exempel på cisprivilegier är exempelvis om du:

 • Slipper bli omtalad med ett felkönande pronomen.

 • Slipper redogöra för utseendet på dina könsorgan för främlingar.

 • Slipper bli tilltalad med ett namn du valt bort och mår dåligt av att höra.

 • Slipper utsättas för hot, hat och våld pga ditt könsuttryck eller din könsidentitet.

 • Slipper nedlåtande ”hjälpsamma” kommentarer från perifera bekanta om hur du borde klä dig, raka dig eller sminka dig.

 • Slipper vara det lustiga eller exotiska inslaget i godtycklig hollywoodkomedi.

 • Slipper ständigt uppfattas som exotiskt sexobjekt, på grund av så kallad ”transporr”.

 • Slipper konstiga blickar när du handlar kläder till dig själv.

 • Slipper bli vägrad service hos frisören, med motiveringen att du har ”fel kön” för frisyren du vill ha.

 • Slipper hot när du går på toaletten på restaurangen.

 • Slipper höra att du ”måste bestämma dig” för om du är man eller kvinna.

 • Slipper höra att du är psykiskt sjuk och borde ”gå i psykoterapi”.

 • Slipper bli utmålad som bedragare bara för att du uppträder som dig själv.

 • Slipper tvångssteriliseras för att få ett id-kort som stämmer med ditt kön.

 • Har tillgång till vanlig medicinsk basinformation som är relevant för din kropp.

 • Har tillgång till film, böcker, teater, konst, musik som innehåller förebilder som liknar dig.

 • Har tillgång till ett passande alternativ när du ska fylla i ditt kön på en blankett.

Och så vidare....


6) Om ovanstående stämmer för dig så har du cisprivilegier. Erkänn dem, och gör vad du kan för att motverka cisnormen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140106 - Amanda Schuman

Tack! Jätteviktigt och så främmande för så många...

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: