COP19 en chans för EU att leva upp till egna mål

2013-11-22 | Nätverket Gender + E3 padlock

OPINION

Systematisk könskonsekvensanalys, genusexpertis i styrelser och delegationer, resurser till kunskapsbildning – det anser nätverket Genus +E3 att EU borde gå i bräschen för vid klimatförhandlingarna i Warsawa. "För att börja leva som vi lär." skriver EU-parlamentarikerna och organisationerna i nätverket.

FAKTA GENDER +E3 (equality, economy, ecology)

Nätverk bestående av blocköverskridande EU-parlamentarikerna Mikael Gustafsson, Nicole Kiil-Nielsen, Sirpa Pietikääinen och Kartika Liotard samt Ulrike Röhr, Genanet, ett projekt inom Life, Jordens Vänner Sverige, European Women's Lobby, Women in Europe for a Common Future (WECF) och Global Water Institute

Vi måste leva som vi lär. Generellt är EU bra på att integrera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller klimatfrågan och att kräva lika många platser för kvinnor som för män i beslutsfattande grupper. Ambitionen återspeglas dock inte i själva EU utan verkar endast sträcka sig till att utveckla policies eller verka i utvecklingsländer.

Den pågående miljökonferensen COP19 i Warszawa är ett perfekt tillfälle att göra dessa viktiga förändringar inom EU och nu inkludera genusexperter, utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Detta är en viktig del i kampen mot klimatförändringarna och för att stoppa androcentrismen (systemet där mannen eller den maskulina synvinkeln läggs i centrum) som i själva verket hindrar utsläppsminskningar och viktiga förändringar i klimatpolitiken.

Ur vår synvinkel är det yttersta målet för jämställdhetsfrågor i klimatpolitiken en grundläggande övergång till en koldioxidsnål utveckling i ett rättvist samhälle, ett samhälle som bygger på jämställdhet och på omsorg – för människor, miljö och klimat. Det finns några grundläggande krav för att implementera jämställdhet:


  • EU och medlemsstaterna bör erkänna och ta ledningen för jämställdhetsintegrering vid COP19 i Warszawa.

  • Experter inom klimatförändringar, manliga och kvinnliga, ska inneha genusexpertis.

  • Även personal inom institutionerna ska genom utbildning i jämställdhetsfrågor inneha denna kompetens. Jämställdhetsutbildning ger grundläggande förståelse av ojämlikhet mellan könen samtidigt som deltagarna får ompröva attityder och strukturer i förhållande till genus.

  • Inkludera genusexperter i styrelser och delegationer och se till att könsdimensionerna behandlas på allvar.

  • Skapa könsbalans på höga positioner relaterade till klimatförändringarna.

  • Garantera att forskning kring genusaspekter i klimatpolitiken säkerställs.

  • Använd tillgängliga instrument för genusanalys och vidareutveckla och skapa nya, som passar olika omständigheter. Tillhandahåll finansiering för att uppfylla eller implementera de krav som nämns ovan.

  • Tillämpa systematisk könskonsekvensanalys av klimatpolitiken såväl som genusbudgetering (analys hur resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv).


Kvinnor och män påverkas redan av klimatförändringarna, men på olika sätt där kvinnor är mer utsatta. I Warszawa har EU ett bra tillfälle att erkänna och ta upp frågor om genusperspektiv, jämn könsfördelning och en ökad andel genusexperter i klimatförändringsarbetet. För att börja leva som vi lär.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: