Israeliska soldater bordar det grekiskflaggade skeppet Sofia från Ship to Gaza 2010.

Nu polisanmäler vi fyra israeliska befälhavare

2013-11-19 | Edda Manga padlock

OPINION

”I dag anmäler vi de israeliska befälhavarna Gabriel Ashkenazi, Eliezer Marmom, Benny Gantz och Ram Rothberg för kapning, väpnat rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel och grovt olaga hot, brott som de gjorde sig skyldiga till under attackerna mot Ship to Gazas hjälpsändningar 2010 och 2012.” Det skriver Edda Manga som var en av dem som blev frihetsberövad av israeliska armén 2010.

Ett viktigt mål för de resor vi utfört med Ship to Gaza är att synliggöra och i praktiken motverka det avstånd mellan ord och handling som kännetecknar staternas och FN:s agerande i fråga om Israels belägring av Gaza. Alla påpekar att en sådan kollektiv bestraffning är olaglig och att allvarliga brott begås mot en civilbefolkning som till stor del består av barn och unga. Ändå agerar de som om det inte hände, som om brottet var ett allmänt accepterat faktum, lika acceptabel i praktiken som ”oacceptabel” i teorin.

Ship to Gaza tänker inte låta detta fortsätta. Därför anmäler vi idag de israeliska befälhavarna Gabriel Ashkenazi, Eliezer Marmom, Benny Gantz och Ram Rothberg för kapning, väpnat rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel och grovt olaga hot, brott som de gjorde sig skyldiga till under attackerna mot Ship to Gazas hjälpsändningar till Gaza 2010 och 2012. Det får vara nog med att israeliska militärer agerar som om de stod över lagen och begår allvarliga brott som de aldrig avkrävs ansvar för!

För de som inte kommer ihåg vad som hände påminner jag: våra båtar, som var fullastade med återuppbyggnadsmaterial, rullstolar, mediciner, material till vattenreningsverket och annat som behövdes efter den omfattande förstörelsen som drabbade Gaza efter den israeliska attacken 2008/2009, attackerades av den israeliska militären på internationellt vatten 2010. Nio personer dödades, en av dem genom ett skott i pannan innan de israeliska soldaterna bordade vår båt, när han höll på att fotografera attacken.

Vi blev frihetsberövade, stals på våra tillhörigheter (som vi fortfarande aldrig återfått), tvingades under vapenhot åka till Israel (kidnappades!), fängslades av de israeliska myndigheterna för ”illegal invandring till Israel” och de av oss som gjorde motstånd misshandlades och utsattes för förnedrande behandling som till exempel att förvägras tillstånd att gå på toaletten tills vi blev tvungna att kissa på oss. Två år efter, 2012, upprepades mycket av detta. Vår segelfartyg Estelle kapades på internationellt vatten, israeliska soldater misshandlade passagerarna och använde elpistol direkt mot deras bröst och mage (bara det ett brott) även när de låg bakbundna och medvetslösa. Precis som föregående gång tog militären passagerarnas personliga tillhörigheter och även båten med hjälpsändningslasten.

De israeliska befälhavarna Gabriel Ashkenazi, Eliezer Marmom, Benny Gantz och Ram Rothberg beordrade, ledde och var med i utförandet av dessa brott. Vi håller dem personligen ansvariga. Eftersom Sverige har både skyldighet och rätt att lagföra brott som begås mot svenska medborgare på internationellt vatten bör åklagare öppna process mot de utpekade förövarna vars brott (förutom att de är allmänt kända och fördömda av FN, EU och svenska utrikesministeriet) vi samlat grundliga bevis för. Dessa befälhavare bör kallas in för att medverka i processen och om de inte infinner sig bör de efterlysas internationellt och begäras utlämnade till Sverige. Lagen ska gälla lika för alla. Israeliska militärer ska inte vara undantagna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: