Maria Strandberg och Anna Ryan Bengtsson

Nog med människokränkande flyktingspolitik

2013-11-15 | Anna Ryan Bengtsson , Maria Strandberg padlock

OPINION

Rasistiska och nyfascistiska tongångar får sätta agendan för hur vi talar om människor som söker asyl, menar Anna Ryan Bengtsson och Maria Strandberg från kampanjen Asylrätt 2014. De vill påverka sättet att tala och att agera i förhållande till flyktingar inför valet 2014.

Asylrätt 2014 - för en human flyktingpolitik är en partipolitiskt obunden kampanj som driver fyra krav inför nästa års valrörelser. Vi driver dessa krav för att vi ser och reagerar på att människor i flera hundratal dör vid gränserna till EU.

Vi driver våra krav för att vi ser och reagerar på att svenska myndigheter massdeporterar människor till otrygga platser i världen med tvång, och genom att injicera människor med lugnande medel. Det senaste uppmärksammade tillfället var två deportationer till Afghanistan, en plats som UNCHR så sent som i somras gick ut och sa var en plats där säkerhetsläget inte kan garanteras och därför avrådde stater från att utvisa till.

Vi driver kraven för att vi ser och reagerar på att Migrationsverket bygger upp processer där konstant misstro riktas mot den asylsökande, där den enskilde tvingas motivera en välgrundad fruktan inte bara bakåt i tiden utan även in i framtiden. Vad som menas är att den enskilde måste bevisa sina framtida skyddsbehov och då räcker inte din historia av förföljelse, utan även framtida hot måste kunna bevisas.

Vi driver våra krav för att vi ser och reagerar på en asyl- och flyktingpolitik i Sverige där de ytterst ansvariga politikerna gömmer sig bakom EU:s förordningar och talar om människor i behov av skydd som siffror och volymer. För att tusentals människor dör varje år på väg in i ett Europa där det blir allt svårare att ta sig in på laglig väg för att söka asyl och för att allt fler Europeiska parlament fylls av främlingsfientliga partier.

Vi i Asylrätt 2014 ser och reagerar på att historien verkar upprepa sig, på att rasistiska och nyfascistiska tongångar får sätta agendan för hur vi talar om människor som söker sig till vår del av världen. Vi vill ändra både på hur vi pratar om dessa frågor och vilken praxis som ska styra asylpolitiken och vi kräver därför:

- Att Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse

- Att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket

- Att synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter

- Att överföringar enligt Dublinförordningen stoppas samt att regeringen verkar för dess avskaffande i EU

Vi hoppas och tror att vi tillsammans under det kommande året i såväl vardagssamtal som i politiska sammanhang kan få dessa fyra krav att eka högt. Så högt att de politiker som intar maktens korridorer förstår att det är tillsammans och så här vi åstadkommer en human asyl – och flyktingpolitik.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: