Vänstern vågar feminism

2013-11-14 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

I går lanserade Vänsterpartiet en feministisk våg. Offensiven som aviserades på kongressen för snart två år sedan ska nu sjösättas. Enligt Martina Skrak – en av hjärnorna bakom satsningen och jämställdhetskommunalråd i Malmö – handlar det om att gå från ord till konkret feministisk handling.

FAKTA FEMINISTISKA VÅGEN

Kampanjmaterialet är indelat i fyra huvudområden.

  1. Feminism stoppar våldet
  2. Samtycke – ändrad lagstiftning vid sexualbrott. Stärk kvinnojourerna – bland annat statligt grundstöd. Tala om våldet – kampanj med fakta och debatt om mäns våld mot kvinnor.

  3. Feminism ger makt över livet

  4. Höj kvinnors löner med hjälp av lönekartläggningar, konkreta lönehöjningar, bättre arbetsvillkor. Individualiserad föräldraförsäkring. Rätt till heltid. Rätt att jobba och åldras med värdighet - stöd till anhörigvård och fler anställda inom äldreomsorgen.

  5. Feminism ger lika fri och rättigheter till alla barn

  6. Stärk ensamföräldrarna bland annat genom att höja underhållsstödet, handlingsplan barnfattigdom. Rätt till barnomsorg, förskola och nattis, genuspedagogik.

  7. Feminism räddar liv

  8. Förlossningsvården – bland annat one to one care. Akutmottagningar/team för våldtagna. Psykisk ohälsa – stärk ungdomsmottagningarna med bland annat genus- och hbtq-kompetens. Feministiskt självförsvar.

Mer info

Martina Skrak ligger hemma och är sjuk, när Feministiskt Perspektiv når henne via telefon, och konstaterar att hon själv tyvärr inte kommer att kunna vara med under lanseringen i Stockholm. Men talar ändå gärna om det som är på gång. Erfarenheterna av jämställdhetsarbete i de kommuner där Vänsterpartiet finns med i den politiska ledningen – som till exempel Malmö – har varit grundläggande i arbetet med innehållet i den feministiska vågen. Symboliken ligger delvis i hur feminismens utvecklingssteg ofta beskrivs som just vågor. Men det finns fler aspekter:

– Vågen symboliserar också behovet av något nytt att något händer. En våg som kommer och sköljer bort det gamla, det räcker inte med prat nu är det dags för konkret handling. Vågen visar också att det är en bredd som behövs, feminismen behövs överallt och ska skölja in på livets alla områden. Vi startar den nya vågen nu.

Malmö kommun styrs av en koalition mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som har en kommunalrådstjänst. Den delar Martina Skrak med partikollegan Hanna Thomé. De ser lönen som hög nog för två, men det handlar också om att kunna frigöra tid bland annat för att fortsätta med det utomparlamentariska engagemanget i partiföreningen. Det är där arbetet som kommer till uttryck i konkreta satsningar byggs, framhåller Martina Skrak.

– Utan styrkan och krav från människor som går tillsammans för förändring och för sina rättigheter kommer inget hända i parlamenten heller. Det är genom att vi är många som tillsammans driver på på olika arenor som vi också förändrar. Genom stöd från feminister utanför kommunfullmäktige kan vi också genomdriva konkret förändring i kommunpolitiken. Och nu är det dags att lyfta den konkreta vardagspraktiken till nationell nivå, med politiska krav som Vänsterpartiet vill få genomslag för både nationellt och lokalt.Förändring på många områden

Kraven är uppdelade på fyra huvudområden (se faktaruta) och inom varje område finns flera konkreta krav. Eftersom könsmaktsordningen genomsyrar allt måste kraven också göra det, menar Martina Skrak:

– Ojämställdheten påverkar våra liv överallt och genom hela livet; hemma, på jobbet, hur våra barn har det, hur äldreomsorgen fungerar. Det finns inte en fråga som löser det utan det krävs förändring på många områden för att förbättra livet på riktigt.

Martina Skrak framhåller att det är kvinnor som är mest beroende av en fungerande välfärd. När arbetsvillkoren är dåliga sjukskrivs fler kvinnor och när äldreomsorgen eller barnomsorgen fallerar är det kvinnor som kliver in eller går ner i arbetstid. Vänsterpartiets profilfråga att avskaffa vinster i välfärden är därför också en viktig feministisk fråga enligt Skrak.


Hur ska de åtgärder ni föreslår finansieras?

– De här förslagen finns med i Vänsterpartiets budget så det är inga problem. Regeringen har satsat 27 gånger mer på att sänka skatter än på välfärden. Med vår politik har vi råd.

På lokal nivå har Malmövänstern drivit på för att inom det utrymme som finns få igenom riktade jämställdhetssatsningar. 20 miljoner kronor satsades till exempel för att höja lönerna i fyra kvinnodominerade yrkesgrupper, och särskilda resurser har avsatts för arbetet med jämställdhetsintegrering. Samtidigt konstaterar Martina Skrak att möjligheterna lokalt är beroende också av nationella satsningar.

– När vi arbetar med jämställdhetsintegrering upptäcker vi jämställdhetsbrister och då vill vi såklart åtgärda dem. Med mer resurser hade vi kunnat göra ännu mer. De sju senaste årens borgerligt styre nationellt har urholkat kommunernas ekonomi.

Lanseringen av kampanjen har föregåtts av ett arbete i partiet med internfeminism och utbildning i feministisk teori och politik. Nu när den utåtriktade kampanjen kommer igång ska de politiska kraven kunna drivas på alla nivåer i partiet. Som exempel berättar Martina Skrak att krav om genuspedagoger i kommunen backas upp med nationella krav när det gäller utbildning.


Vad hände med Vänsterpartiets tidigare krav på sex timmars arbetsdag?

– Sex timmars arbetsdag är fortsatt en jätteviktig jämställdhetsfråga. Vi har en arbetsgrupp som tittar på formerna för det, som kommer att bli klar med sitt arbete under våren, och vi hoppas kunna komplettera kampanjen med deras förslag.

Även andra förslag kommer att välkomnas inom ramen för kampanjen och kan innebära kompletteringar. Allt kommer samlas på kampanjhemsidan. Enligt Martina Skrak är syftet med kampanjen främst att lyfta de feministiska frågorna i samhällsdebatten och ta vara på och sprida de positiva erfarenheter som finns runtom i landet.

– Det går att göra konkret feministisk förändring och vi startar en ny feministisk våg för att visa och säga att nu är det dags för feminism på riktigt. Där Vänsterpartiet är med och styr har det skett feministiska framsteg, som lönehöjningen i Malmö, satsning på kvinnojourer i Sala eller nattis i Umeå, vi går från ord till handling.


Feministiskt initiativ har föreslagit att en jämställdhetsfond skapas för att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnodominerad och mansdominerade sektorer. Det är inget som ni har nappat på än?

– Nej, vi har valt en annan väg. Vi tror att höjda löner i offentlig sektor ökar pressen också på kvinnodominerade områden i privat sektor. Det handlar också om att som politiker ta sitt ansvar som arbetsgivare.

Det faktum att Vänsterpartiet stod på topp när Gudrun Schyman var partiledare och feminism en profilfråga gör det dock inte självklart att offensiven kan få samma effekt i dag.

– Jämfört med 1998, då alla utom Alf Svensson kallade sig feminister är feminismen väldigt tillbakapressad. Det gäller hela Europa, titta bara på abortfrågan.

I samband med att Vänsterpartiet sköt upp lanseringen av den feministiska offensiven spekulerade bland andra tidningen Fokus och bloggen Politism om att det pågick en nedtoning av begreppet feminism inom partiet, vilket tillbakavisades av partisekreterare Aron Etzler.


Du säger att feminismen är tillbakapressad. Kan det finnas skäl att strategiskt tänka över användandet av begreppet feminism?

– Vänsterpartiet har absolut inte något problem med begreppet feminism. Det är dessutom en av de frågor där vi har högt förtroende. Vi är bra på värderingar och visioner. Nu ska vi visa att det hänger ihop med krav och förändringar här och nu i vår vardag.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: