Jämställdhetsminister Maria Arnholm tror på ett steg i taget.

Folkpartiet kan gå till val på tredje "pappamånad"

2013-11-14 | Rebecka Bohlin padlock

EKONOMI

Folkpartiet planerar att anta kravet på en tredje individualiserad månad i föräldraförsäkringen under sitt landsmöte som inleds i dag.
– Jag vill gå till val på en tredje individualiserad månad i föräldraförsäkringen, sade jämställdhetsminister Maria Arnholm på onsdagen under en debatt om ledarskap och genus, arrangerad av Diskrimineringsombudsmannen.

FAKTA

I dag tar kvinnor ut 76 procent av föräldraledigheten. Endast 30 procent av papporna tar ut mer än en månads föräldraledighet.

I förra veckan presenterades tre rapporter som analyserar det faktum att två år efter barnets födelse är mammornas sjukfrånvaro i genomsnitt dubbelt så hög som pappornas – och då är inte korttidssjukskrivningarna på upp till 14 dagar ens inräknade.

En av förklaringarna till detta anses vara den ojämlika fördelningen av föräldraansvar och det obetalda omsorgsarbetet.

Att jämställdhetsminister Maria Arnholm, i princip, förespråkar en individualisering av föräldraförsäkringen innebär inte att hon tycker att föräldraförsäkringen ska individualiseras här och nu.

– Jag tycker att det vore toppen med en individualisering, men då måste vi som är för vara bättre på att ta med oss befolkningen. Man måste vara pragmatisk när man genomför reformer och då tror jag på att ta ett steg i taget. Nu vill jag gå till val på att det är dags för en tredje öronmärkt månad.


Har partiledaren med sig

På en direkt fråga från Feministiskt perspektiv, om det är hon själv, Folkpartiet eller Alliansen som ämnar gå till val på denna fråga svarar hon:

– Folkpartiet har landsmöte i helgen och jag vet att jag har Jan Björklund bakom mig i denna fråga, så jag hoppas att vi fattar det beslutet under mötet.

Maria Arnholm menar att fördelningen av det obetalda arbetet är grunden till många problem på arbetsmarknaden, och hon säger att problembilden i hög utsträckning är kartlagd.

– Vi vet vad fördelningen av det obetalda hemarbetet under familjebildningen får för betydelse framöver. Därför tror jag att vi nu är färdiga att ta steget med en tredje månad nu, säger hon.


Högt på agendan

Att driva på för en ökad individualisering av föräldraförsäkringen ligger i linje med de frågor jämställdhetsministern sätter högst på sin agenda:

– Jag prioriterar tre frågor: Lön, mäns våld mot kvinnor och pojkars bristande skolresultat. Med det vill jag sända en signal att jämställhet handlar om bägge könens frigörelse, säger hon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: