Gunvor G Ericson är jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Bristande jämställdhet orsak till sjukskrivningar bland kvinnor

2013-11-06 | Gunvor G Ericson padlock

OPINION

Om föräldraförsäkringen hade införts idag hade aldrig någon kommit på idén att basera den på familjen som helhet, dagens utformning är en kvarleva från förr. Det konstaterar Gunvor G Ericson, gruppledare i riksdagen och jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet, med anledning av de nya rapporter om sjuktalen som presenterats i veckan.

Gunvor G Ericson är gruppledare i riksdagen och jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Nya siffror visar återigen att sjukskrivningarna ökar, och att det främst är kvinnor som drabbas. Nu är det dags att gå till botten med orsaken: den ojämställdhet som präglar arbetsliv och familjeliv.

Antalet sjukskrivningar i Sverige ökar, framför allt bland unga kvinnor. Enligt Jobbhälsobarometern 2013 har 80 procent av kvinnorna under 30 år varit borta från jobbet på grund av sjukdom det senaste året. Den dominerande diagnosen är ökad psykisk ohälsa i form av stress. Som en reaktion på den ökande ohälsan har regeringen meddelat att man kommer ge Försäkringskassan i uppdrag att utreda den ökade sjukfrånvaron ytterligare. Miljöpartiet menar att regeringen redan nu har tillräcklig information för att gripa in med insatser.

I dag vet vi att ohälsan bland kvinnor uppstår när stressen i arbetslivet ska kombineras med familjeansvaret. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män av belastningsskador. Det beror inte på att kvinnor är svagare, mindre tåliga eller mer benägna att klaga, enligt en ny kunskapssammanställning från Högskolan i Gävle, som Arbetsmiljöverket beställt. Belastningsskadorna beror istället på att kvinnor ges mer repetitiva och handintensiva arbetsuppgifterna på alla arbetsplatser, även där män och kvinnor har samma yrke.

Situationen är ohållbar. Det är hög tid att sluta titta på symtomen och istället angripa orsaken, ojämställdheten som präglar både familjelivet och arbetsmarknaden.

Sverige behöver en mänskligare arbetslinje och riktiga insatser för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Förändringar och förbättringar av socialförsäkringssystemen är nödvändiga men inte tillräckliga. Föräldraförsäkringen måste ses över och Miljöpartiet vill att den tredelas.

Tidigare forskning visar att den största ojämställdheten i ett parförhållande uppstår när första barnet kommer och detta är sedan något som förstärks åren därpå. Även om vi ser positivt på att fler pappor tar ut sin del av föräldraförsäkringen på många håll så behöver vi modernisera föräldraförsäkringen och se till föräldrarna som individer. Om föräldraförsäkringen hade införts idag hade aldrig någon kommit på idén att basera den på familjen som helhet, dagens utformning är en kvarleva från förr.

Vi behöver också titta på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher som till exempel sjukvården, där det på senare tid har rapporterats om ökad övertid och psykisk stress bland sjuksköterskor och undersköterskor. Regeringen har beslutat sig för att gå fram med ett femte jobbskatteavdrag. Även om jobbskatteavdraget ger sjuksköterskor mer pengar i plånboken så löser inte det problemen med hög arbetsbelastning och brist på hälsofrämjande åtgärder utan här krävs andra åtgärder.

Den ökade ohälsan bland kvinnor är en av vår tids stora politiska frågor. Nu behöver Sverige en regering som vill ta itu med den.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: