Malmövänstern efterfrågar inkluderande skolböcker

2013-11-05 | FemPers padlock

INRIKES

Vänsterpartiet i Malmö har skrivit till arton olika skolboksförlag. I brevet, som skickades iväg i dag, ställs frågan om hur förlagen arbetar för att läroböcker och sagoböcker ska vara inkluderande och fria från stereotyper.

Initiativet har sin bakgrund i att Malmö, som Sveriges första kommun, antog en övergripande handlingsplan mot diskriminering 2010. I planen ingår att skolans utbildningsmaterial ska främja inkludering men en studie från 2012, utförd av Malmö högskola, visar att läromedlen i Malmö brister. Slutsatser liknar de som drogs i Skolverkets nationella studie av läromedel (2006)

– Som politiker vill vi se till att debatten om rasism, sexism och stereotyper hålls levande. Vi har ett ansvar för att förskolan och skolan synliggör alla barn genom den litteratur som erbjuds. Det är helt enkelt inte okej att barn och elever kränks eller exkluderas för att de inte tillhör normen, säger Busi Dimitriu (V), ledamot i grundskolenämnden.

Sedan 2008 pågår ett arbete med genuspedagogik i Malmös förskolor och skolor. Bland annat ges personalen pedagogiska verktyg att se normer och stereotyper i barnbokslitteraturen och läroböcker.

– Genussatsningen i Malmö är jättevärdefull. Det är ett krävande arbete som definitivt inte underlättas av att litteraturen som vi omges av är stereotyp eller exkluderande. Jag hoppas att vårt brev väcker gensvar och leder till ökad medvetenhet, säger Hanna Granér (V), vice ordförande i förskolenämnden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: