Jallow Momodou är ordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Utredning om polisvåld nedlagd

2013-10-25 | Jenny Rönngren padlock 1

INRIKES

När polisen ingrep mot Malmöbon Alpha Kanté i början av sommaren bröts hans handled. Alpha Kanté påtalade skadan och smärtan, men polismännen vägrade honom sjukvård i mer än fem timmar. Att åklagaren Mats Ericsson nu väljer att inte utreda de ansvariga för tjänstefel är ett hot mot rättssamhället, anser Jallow Momodou, ordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Läs också:

2013-05-31 Demonstration i Malmö mot polisvåld

Ingripandet skedde för fem månader sedan, då Alpha Kanté nekades inträde på restaurangen Harrys i Malmö. Han argumenterade emot när vakten vägrade att släppa in honom på grund av hans ”afrikanska kläder” och ifrågasatte vaktens argument. Då tillkallades polis, och han uppmanades att lämna platsen. Kanté vägrade, eftersom han ville förklara för polismännen att de försvarade en uppenbar orätt. Men istället för att lyssna förde polismännen bort honom med våld. Alpha Kanté vittnade därefter i förhör om att han kände hur handleden bröts i samband med att han handfängslades, och att polismännen inne i polisbilen trampade ner hans ansikte mot golvet och uttalade sig rasistiskt.

I en artikel i Sydsvenskan beskrivs hur Alpha Kanté efter handledsbrottet har en titanplatta inopererad i armen och att smärtorna och frakturen försvagat honom så pass att han inte längre kan utöva sitt yrke som mekaniker.


Motsägelsefullt intyg

Mats Ericsson, åklagaren som lagt ner förundersökningen mot polismännen, säger till Sydsvenskan att polisen har rätt att använda våld om de stöter på motstånd, och att skadan inte kan ha uppkommit genom det våld Kanté beskrivit.

– Jag kan inte visa att polisen uppsåtligen velat skada honom, eller att det skett genom oaktsamhet. Jag har då ingen möjlighet att gå vidare till domstol, säger han till Sydsvenskan.

Jallow Momodou följde med när Alpha Kanté skulle polisanmäla misshandeln, men fick inte komma in som tolk och stöd trots att Kanté inte behärskar svenskan. Nu är han skarpt kritisk till åklagarens resonemang. Rättsintyget som sägs strida mot Kantés beskrivning, att handleden vreds av i samband med handfängslandet, är motsägelsefullt. Åklagaren lyfter fram ett stycke där rättsläkaren skriver att "benbrottens utseende och lokalisation talar emot att de uppkommit genom att annan person kraftigt vridit hans handled".

Samtidigt framgår det av ett stycke som åklagaren inte tar upp att rättsläkaren också kommit fram till att "...ovannämnda benbrott uppkommit genom att handleden kraftigt översträckts, varvid brottens utseende mest talar för att handleden böjts i samband med ett fall men att det ej kan uteslutas att även ett visst vridvåld förekommit".

– Det förekom våld som jag anser är övervåld. För att gripa någon behövs inget våld över huvud taget, det räcker med att informera personen om att denne är frihetsberövad. Merparten av alla frihetsberövanden sker helt utan våldsanvändning, konstaterar Jallow Momodou.


Sargat förtroende

Redan i samband med händelsen arrangerades en demonstration med krav på en oberoende instans som granskar polisbrott, efter flera uppmärksammade fall där polisen anmälts för brott mot rasifierade personer utan att utredningarna leder någonvart. Enligt Momodou riskerar hanteringen att upprätthålla och förstärka strukturell rasism och diskriminering.

– När staten, som har det ytterst ansvaret för medborgarnas trygghet, är den som utsätter folket för övervåld, trakasserier, hatbrott, rasism och otrygghet, då är vi alla i fara. Så länge polisen inte hålls ansvariga för sina handlingar på lika villkor som alla andra när de begår brottsliga gärningar, kommer folket inte att ha något som helst förtroende för dem och det är en farlig utveckling vi ser i dag i Sverige, säger Jallow Momodou.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20131025 - Edda Manga

Vi behöver sedan länge en oberoende instans som utreder polisvåld. Det är inte acceptabelt att polisens återkommande övervåld och rasistiska utfall förblir obestraffade.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: