Jenny Sandsten är representant för i utbildningsnämnden i Stockholm Stad och skolpolitisk talesperson (Fi).</p>

Normkritik motverkar sexuella kränkningar

2013-10-18 | Jenny Sandsten padlock

OPINION

En grupp kristdemokrater, bland andra riksdagsledamoten Annelie Enochson som tidigare anklagat RFSU för att driva en homoagenda, kritiserar i en riksdagsmotion RFSU:s skolinformation för att skapa en ökad sexualisering kring unga. Motionskrivarna menar att föräldrarna bör få välja att skydda barnen från detta. Jenny Sandsten, utbildningspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, lägger fram Fi:s ställningstagande i frågan

Organisationer som RFSU, DO, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, kampanjen FATTA, Män för Jämställdhet med flera, belyser ett stort behov av ökad kunskap om normer för sex- och samlevnad. Kunskap både kring normer som kan inkludera och frigöra, och kring normer som begränsar och i flera fall leder till trakasserier och övergrepp.

Den psykiska och fysiska ohälsan ökar bland barn och unga, och en av anledningarna är ökade trakasserier där sexualiteten ofta står i fokus. Exemplen är många, bl.a. de omskrivna våldtäktsfallen, och den fällande domen av två tjejer i det så kallade Instagram-målet där en tjej utsattes för publicering av kränkande bilder. Många killar vittnar om kraven på att följa maskulinitetsnormer och om utsattheten då de inte följer dem. Och att ha en annan sexualitet än den normgivna är långt ifrån social accepterat och används som kränkande slagord.

Feministiskt initiativ vill att unga ska få ökad möjlighet till samtal kring sexualitet. Alla elever, lärare, rektorer, kuratorer, skolsköterskor behöver ges en grundläggande kunskap i genus och normkritisk sex- och samlevnad. En ökad kunskap krävs för att möta dessa viktiga frågor vilka uppenbart bör ingå i skolans roll som demokratisk fostrare, som efterföljer diskrimineringslagstiftningen och värnar om ungas hälsa.

En medvetenhet om preventivmedel, kroppsliga rättigheter och uttryck, samtycke, och ett kritiskt tänkande som verktyg för att hantera och ifrågasätta den mängd normer som unga möter, kan leda till ökad självständighet, respekt för olikheter och minskade trakasserier. I det här arbetet behövs även feministiskt självförsvar, vilket också det handlar om ökad kunskap om att ta plats och skydda sig i utsatta situationer.

En satsning på barn- och ungas demokratiska kompetens, integritet och hälsa är något som även kristdemokrater borde kunna samtycka till.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: