Eva-Britt Svensson, här på Vänsterpartiets kongress 2012.

Nu gör Eva-Britt Svensson comeback i politiken

2013-10-15 | Åsa Secher padlock

INRIKES

Efter två års frånvaro vill vänsterpartisten Eva-Britt Svensson nu tillbaka in i politiken på heltid och kandiderar till riksdagen i valet 2014. För Feministiskt Perspektiv berättar hon om vilka frågor hon vill driva.

För två år sedan valde Eva-Britt Svensson att lämna sitt uppdrag som EU-parlamentariker på grund av hälsoskäl. Nu känner hon sig frisk och är mer motiverad än någonsin att arbeta för en feministisk politik. Den här gången på hemmaplan.


Varför vill du tillbaka till politiken?

– Jag känner att jag aldrig riktigt har lämnat, varken politiken eller den feministiska kampen. Nu är jag helt återställd och vill verkligen fortsätta att jobba rikspolitiskt. Jag är första namn på riksdagslistan för mitt hemlän, Kronobergs län. Vi är ett litet län och vi har inget riksdagsmandat just nu, men jag hoppas att jag ska kunna se till att vi får det så att jag får en möjlighet att driva feministiska frågor.


Varför just nu?

– Jag kände att jag var fullständigt frisk igen, att jag har otroligt mycket energi – och jag vet att jantelagen säger att man inte får säga det – men jag vill föra vidare mitt stora engagemang och min energi och min erfarenhet. Jag vill jobba ihop med unga tjejer i den feministiska kampen, ta del av deras erfarenheter och dela med mig av mina för att få en ny politik.


Vilka frågor vill du driva?

– Jag vill fortsätta att arbeta mot det könsbaserade våldet och fortsätta att driva välfärdsfrågorna som är grunden för den feministiska kampen.


– Hela den ekonomiska politiken måste göras om. Vi kan inte ha jobbskatteavdrag som man säger ska ge kvinnor lite mer i plånboken, utan att man tar någon som helst hänsyn till vad som drabbar kvinnor i andra änden när resurserna i den generella välfärden krymper.

– De feministiska frågorna har trängts tillbaka på grund av alliansregeringens politik de senaste två mandatperioderna, det visar sig på en mängd områden, och det vill jag ändra på.

– Självklart vill jag fortsätta att jobba med hur stödet till kvinnojourerna ser ut. Vi måste ha kvinnojourer som har ett sådant ekonomiskt stöd att de slipper sitta med projektansökningar, de måste ha möjligheter att hjälpa kvinnor med funktionsnedsättningar och kvinnor med en annan etnisk bakgrund än svensk.

– Jag vill också jobba med ett genusperspektiv på folkhälsofrågor. Jag tycker att det är otroligt att vi kan fortsätta att bedriva en politik som inte tar hänsyn till att hälsan är köns- och klassbunden.

– Jag vill jobba med en vision om ett bättre liv tillsammans. Jag är lite trött på att man diskuterar hur många miljarder som ska läggas på vad, jag vill att vi pratar om vilket samhälle vi vill ha, vilket liv vi vill ha. Där är frågan om 6 timmars arbetsdag jätteviktig.


Vilka är dina tre viktigaste frågor inför valet nästa år?

– Jag säger som alla vänsterpartister: vi måste stoppa flödet av pengar till riskkapitalister och stoppa de privata vinsterna i välfärden.

– Prioritering nummer två för mig är att jobba för en feministiskt politik som genomsyrar alla politikområden. Ofta hamnar de vid sidan av, men det är inte frågor vid sidan av, det feministiska perspektivet måste genomsyra all politik.

– Prioritering nummer tre är bostadspolitiken och rätten till ett vettigt boende till ett rimligt pris. Jag ser med fasa på ombildningar och utförsäljningar. Att man som hyresgäst ofta betalar flera tusenlappar mer än inom andra ägandeformer, det är en rättvisefråga.


Vad har du fått för reaktioner på att du tänker kandidera?

– Jag har fått mycket positiva reaktioner i form av telefonsamtal och mejl.


Vill du tillbaka till EU-parlamentet?

– Nej, har man lämnat av hälsoskäl tycker jag det känns fel att söka sig tillbaka. Det är också en enorm skillnad på EU-parlamentsjobbet och ett riksdagsjobb. Att jobba inom EU innebär väldigt mycket resor till exempel. Jag har gjort sju år där och jag tar med mig de erfarenheterna in i rikspolitiken.


Vad tror du om dina chanser i valet nästa år?

– Jag är väldigt optimistisk, även om jag vet att vi måste öka vårt röstantal mycket i Kronobergs län. Det är väldigt mycket upp till oss i partiet och hur vi förvaltar och driver våra frågor. Och det är upp till mig att beskriva för väljarna att det går att bygga ett bättre samhälle.


Kampanjar du redan nu?

– Jag bedriver ingen personkampanj, men vi i Vänsterpartiet har börjat valrörelsen tidigt för att vi upplever att intresset för politik är stort bland medborgarna. Just nu pratar vi inte om vad som är bra med vår politik, utan vi frågar medborgarna vad de vill ha för politik, vad de prioriterar. Vi frågar dem om de tycker att vi är på rätt väg. Jag är intresserad av att ha en dialog, vi sitter inte med facit på allting.


Varför tror du att intresset är stort just nu?

– Jag tror att medborgarna vill ha politiska svar, inte bara när det gäller plånboksfrågorna, utan en berättelse om hur livet och samhället ska utvecklas för att det ska bli bättre för de många människorna, att man ska skapa en vision av att det går att förändra. Väldigt ofta kan det kännas som att vissa frågor är ödesbestämda, som att vi måste sänka skatten för att kunna konkurrera på en global marknad. Det är politiska beslut som har lagt grunden till den synen och då kan också politiska beslut ändra på den.

– Jag tycker att det är viktigt att poängtera för medborgarna att det finns politiker som menar att det går att förändra. Det är inte ödesbestämt att kvinnor ska ha lägre lön än män, även om det kan verka så ibland.


Känner du att de frågor du vill driva ligger i linje med vad Vänsterpartiet vill satsa på?

– Jag känner en stark tilltro till att det är de här frågorna som Vänsterpartiet driver.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: