Mérida, Mexiko. Invigning i byggnaden där första feministmötet på Yucatán-halvön hölls 1916.

Mexiko i fokus på internationellt möte för genusjournalister

2013-10-15 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

I helgen samlades det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv, RIPVG, för sin femte konferens. Mötet hölls i Mexiko, hade flest mexikanska journalister bland deltagarna och uppmärksammade den utsatta situationen för kvinnor inom journalistiken i Mexiko.

Nätverket bildades i Mexico 2005 och träffas sedan dess vartannat år. Platsen har alternerat mellan de 36 länder där medlemmar finns, främst i Latinamerika, men också Europa och Nordafrika.

Att årets konferens förlades till Mexiko så snart igen har att göra med den allvarliga situation som råder när det gäller våld och hot mot landets journalister. Nätverket vill uppmärksamma den utsatta situationen för kvinnor, som ofta saknar stöd både från sina redaktioner och familjer när de hotas på grund av sitt arbete, inte minst när de skriver om korruption, organiserad brottslighet och kvinnomord.

Det mest angelägna seminariet var därför presentationen av det arbete som bedrivits av RIPVG:s kommission för klagomål, som samordnats av Silvina Molina, från journalistnätverket PAR i Argentina (journalister för en kommunikation utan sexism) och Yunuhen Rangel Medina på den mexikanska nyhetsbyrån Cimac. Kommissionen har bokstavligen räddat livet på mordhotade journalister, både inom och utanför nätverket. Flera av de närvarande medlemmarna i det mexikanska nätverket vittnade om den avgörande roll insatserna haft när de befunnit sig i akuta lägen.


Fr v: Silvina Molina och Yunuhen Rangel Medina

Pionjärer hyllades

Mötet inleddes med ett erkännande av några av den genusmedvetna journalistikens feministiska förebilder: Montserrat Minobis Puntonet, radiojournalist som ordnade feministiska möten under övergången till demokrati i Spanien, grundade föreningar, nätverk och utbildningar för journalister och numera är ordförande för den katalanska tidningen Xarxa och feministiska nyhetsbyrån La Independent; Mirta Rodriguez Calderón, kubansk-dominikansk journalist med en professur på institutionen för kommunikation vid det katolska universitetet Madre y Maestra i Santo Domingo och redaktör för A Primera Plana, on-line tidskrift vars syfte är att främja jämställdhet i medierna, samt prisad för sin bevakning av jordbävningskatastrofen på Haiti 2011; Cecilia Vargas Simón, mexikansk journalist som prisats femfaldigt i hemlandet för sin bevakning av sexuella och reproduktiva rättigheter, fackliga frågor, jordbrukarnas situation och klimatfrågor, en röst som flera har försökt tysta med hot, skrämseltaktik och trakasserier.


Montserrat Minobis, Mirta Rodriguez Calderón och Cecilia Vargas Simón.

Under konferensen hölls seminarier med globala och lokala perspektiv på genus och medier, kontinentens främsta feministiska ikon Marcela Lagarde y de los Ríos talade inför hänförda åhörare och Erika Smith, ansvarig för kvinnors nätverkande på APC, en organisation för progressiv kommunikation, höll en mycket uppskattad och ögonöppnande work shop om nätsäkerhet.

Nästa sammankomst kommer att hållas i samband med och på samma plats som den kvinnokonferens som enligt FN:s planer ska äga rum 2015. Avsikten är att överlämna ett dokument som dels utvärderar de mål som slogs fast 1995 i Peking rörande kvinnors medverkan och inflytande i medierna, dels föreslår vad som krävs för att komma vidare. Beslut fattades också om att kommissionen för klagomål ska fortsätta sitt arbete och försöka utvidga räckvidden, framför allt i Centralamerika.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: