Yvonne Blombäck tycker det är anmärkningsvärt trafikplaneringen tar så lite hänsyn till jämställdheten.

Växande majoritet för utbyggd kollektivtrafik i Stockholm

2013-09-20 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Andelen stockholmare som hellre vill se kollektivtrafiken utbyggd än nya motorleder har ökat med tio procentenheter sedan 2010. Såväl andelen som ökningen är störst bland kvinnor, och Yvonne Blombäck (MP), trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting tycker att läget är allvarligt.

UNDERSÖKNINGEN I KORTHET

  • 2013 prioriterar 61 procent en utbyggnad av pendeltåg/tunnelbana och 28 procent ser hellre en ny motorväg.

  • I augusti 2010 ville  51 procent satsa på pendeltåg/tunnelbana och 40 procent på en ny motorväg.

  • Kvinnor (69 procent), unga 18-34 år (75 procent) och rödgröna väljare (75 procent) prioriterar i störst utsträckning en utbyggnad av kollektivtrafiken.

  • På partinivå är skillnaden fortfarande stor men även bland Moderaternas väljare vill en majoritet nu hellre se utbyggd kollektivtrafik (51 procent) än ny motorväg (42 procent). Motsvarande siffror är för Socialdemokraterna 70 respektive 20 procent och för Miljöpartiet 91 respektive 6 procent.

Totalt genomfördes 1 000 intervjuer via telefon i Stockholms län.

Källa: Miljöpartiet i Stockholms län

Det var i september 2013 som siffrorna från den senaste enkätundersökningen presenterades.

– Jag har jobbat med jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiken sedan 2005 och när vi tittar hur trafiken planeras och vilka trafikslag man trycker på för är det en planering som utgår från ett manligt resmönster, säger Yvonne Blombäck.

Hon konstaterar att trafiknämnden inte överhuvudtaget tittar på könsuppdelad statistik. Det gör däremot Trafikverket, och av den statistiken framgår tydligt att den planerade nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm kommer att missgynna jämställdheten.

– Varje undersökning visar att kvinnor är förlorare. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det inte tas på större allvar. Och för att minska trängseln i trafiken vore det mycket bättre att bygga ut kollektivtrafiken än att sitta och vänta på två mil tunnel, säger Yvonne Blombäck.

Ändå är alla pengar som kommer in via trängselskatter vikta för vägprojektet.

– Jag tycker att det är upprörande, säger hon.


Männens värld

När vi talas vid befinner sig Elisabeth Blombäck på Svensk kollektivtrafiks årsmöteskonferens, en manlig värld berättar hon.

– Märkligt nog, för det är inte männen som reser mest. Men det är männen som syns, planerar och kör kollektivtrafiken. Det märker jag här också. Om vi skulle få in fler kvinnor som också kunde belysa det kvinnliga perspektivet och ta vad som händer med jämställdheten på allvar, då skulle det kunna hända saker.

Och andelen som ifrågasätter prioriteringen av motorväg framför kollektivtrafik är hög inte bara bland kvinnor. Högst är andelen som hellre skulle vända på tågordningen bland de yngsta som tillfrågats enkäten, som genomförts av Demoskop för tredje gången nu, och som visar att opinionen för kollektivtrafiken blir allt starkare.

Yvonne Blombäck tror att det är ett generationsskifte på gång. Hon berättar till exempel att varannan 25-åring i Stockholm i dag saknar körkort.

– Så jag tror man måste våga lyssna på unga och titta på kvinnor som är äldre. Vi lever ju också längre och då blir det ännu viktigare att det finns bra kollektivtrafik, inte bara på de långa sträckorna där det går rakt och fort. Det finns jättemycket att utveckla.


Stor obalans

Enligt Yvonne Blombäck är finansieringen av de olika trafikslagen ojämlik från början. Kollektivtrafiken har till skillnad från vägprojekten inte vad hon kallar färdig finansiering.

– På papperet ser det ut som om man satsar ungefär lika mycket på kollektivtrafik och väg men i praktiken är det en stor obalans. All kollektivtrafik bygger på att man går ner på rotnivå och säger till kommunerna att ni måste vara med och betala för att det ska bli gjort, medan vägplaneringen har staten i ryggen.

Miljöpartiet vill alltså av många skäl omförhandla det så kallade Stockholmsavtalet, som såväl Socialdemokraterna som Moderaterna står bakom, eftersom det binder upp trängselskatten under 40 år till Förbifart Stockholm

– Det ser vi som ett enormt bekymmer. Man borde titta på vad invånarna vill att pengarna ska gå till och se till att det byggs. Det kräver att människor börjar förstå vad det här står för. Många tror fortfarande på myten om att trängseln kommer försvinna när förbifarten är byggd.


Senare fråga

Hela Miljöpartiets budget på det här området är lagd med utgångspunkten att Förbifart Stockholm inte byggs. I stället vill partiet använda trängselskatten till kollektivtrafik. Yvonne Blombäck hoppas att majoritetspartierna ska ändra sig den dag de inser att deras egna väljare tänker likadant.

Och än så länge är inga stora upphandlingar gjorda som skulle kunna göra så att staten eller kommunerna riskerar skadestånd om projektet stoppa, eller får vila.

– Om det visar sig, när tunnelbanan är utbyggd och bussframkomligheten ökat, att det fortfarande behövs motorväg så kan vi ta och överväga det då.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: