Europarådets video från sommarens konferens i Amsterdam om genus och media.

Mediesexism på dagordningen

2013-08-30 | Maria Jacobson padlock

KRÖNIKA/KULTUR

Varför medier är ett viktigt område när det gäller jämställdhet blir tydligt i aktuella diskussioner på europeisk nivå och förändringsverktyg som visat sig verksamma lyfts fram. Bra att frågan hamnar högre upp på dagordningen, skriver Maria Jacobson, men den är inte ny och en metod lyser med sin frånvaro i diskussionerna – feministiska medier.

Läs också:

2013-07-26 Jämställdhetsministern tror på levande debatt

2013-07-19 Jämställda medier högt på global demokratiagenda

2013-05-10 Europeisk online-diskussion om jämställdhet i medierna

2012-06-28

Sexism bryter inte stereotypa könsmönster

2012-07-09 Sexism does not challenge gender stereotypes

2012-03-23 Upp till mediebranschen att lösa demokratiunderskott

Stereotypa och sexistiska skildringar av kvinnor i medierna är ett ämne som kommit allt högre på den europeiska dagordningen. Glädjande nog, för förra året vid den här tiden skrev jag en kritisk krönika om i Feministiskt Perspektiv om EU-kommissionens kampanj Science: It´s a Girl Thing, där sexistiska kvinnoskildringar var själva greppet för att försöka få flickor intresserade av vetenskap. Jag ställde mig också kritisk till att kommissionen plockat bort målet att bekämpa sexism och stereotyper i medierna i sin jämställdhetsplan 2010-2015.

Men det betyder inte att ämnet försvunnit. Tvärtom har flera publikationer på ämnet genus och medier nyligen kommit ut. Två handlar om innehåll och en om hur det står till med jämställdheten på redaktionerna. Samtliga ger en god överblick över hur det ser ut och diskuterar varför medier är ett viktigt område när det gäller jämställdhet.

Europarådet: Har kvinnor och medier som ett av tre prioriterade områden för ökad jämställdhet i de 47 medlemsstaterna. I början av juli arrangerades en konferens i ämnet. Rapporten Women and Journalists First, A challenge to media professionals to realise democracy in practice, quality in journalism and an end to gender stereotyping vänder sig företrädesvis till journalister men är användbar även för andra.

EU-parlamentet: Har gjort studien Women and Girls as Subjects of Media’s Attention and Advertisement Campaigns: The Situation in Europe, Best Practices and Legislations. Den är delvis en översikt över lagstiftning och goda exempel men innehåller också en diskussion om hur könsstereotyper i medierna påverkar hur människors könsuppfattningar. Mediernas makt ligger bland annat i vilka könsidentiteter och roller som förmedlas.

European Institute for Gender Equality, EIGE: Går igenom hur det ser ut med jämställdhet och beslutsfattande i medieorganisationer. Rapporten heter Advancing gender equality in decision-making in media organisations.

Samtliga rapporter och skrifter utgår från FN:s Pekingplattform, som behandlar både hur kvinnor framställs i medierna, kvinnors yttrandefrihet och jämställdhet i medieorganisationer. Publikationerna lyfter fram goda exempel och rekommenderar olika metoder för att bekämpa stereotyper. Expertdatabas, mediekritiska organisationer och hur journalister ska undvika könsstereotyper är några exempel.

Gott så, men detta har vi vetat i snart 20 år, sedan Pekingplattformen antogs på FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995.

Vad jag tycker är anmärkningsvärt är att ingen av publikationerna föreslår feministiska medier – Feministiskt Perspektiv är ett exempel – som metod, både för att bekämpa stereotyper och ge en mångfacetterad bild av kvinnor och som ett sätt att öka kvinnors representation i medieorganisationers beslutsfattande. Är det bara ett förbiseende – eller tycker de europeiska aktörerna att feminism är för extrem? Naturligtvis bör mainstream-medier och populärkultur innehålla schysta skildringar av kvinnor och män – människor – men det verkligt utmanande är att i grunden ifrågasätta etablissemangets dominansstrukturer. Det gör feministiska medier.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: