Gunvor G Ericson är jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Det behövs inte fler utredningar om kvinnors sjukfrånvaro!

2013-08-28 | Gunvor G Ericson padlock

OPINION

”Sverige behöver en mänskligare arbetslinje och riktiga insatser för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Förändringar och förbättringar av socialförsäkringssystemen är nödvändiga, men inte tillräckliga.” Det skriver Miljöpartiets jämställdhetspolitiska talesperson Gunvor G Ericson med anledning av de ökande sjuktalen.

Gunvor G Ericson (MP), gruppledare i riksdagen och jämställdhetspolitisk talesperson

Antalet sjukskrivna fortsätter att öka, det visar nya siffror från Försäkringskassan. Månad för månad blir de pågående sjukfallen allt fler och prognosen framöver ligger på 90 000 sjukfall. Siffran börjar därmed åter närma sig toppåret 2003 då 120 000 sjukfall registrerades. Ohälsan ökar främst bland kvinnor och den dominerande diagnosen är ökad psykisk ohälsa i form av stress. Som en reaktion på siffrorna har regeringen meddelat att man kommer ge Försäkringskassan i uppdrag att utreda den ökade sjukfrånvaron ytterligare. Miljöpartiet menar att regeringen redan nu har tillräcklig information för att gripa in med insatser.

I dag vet vi att ohälsan bland kvinnor uppstår när stressen i arbetslivet ska kombineras med familjeansvaret. Så här kan vi inte ha det. Det är hög tid att sluta titta på symtomen och istället angripa orsaken, ojämställdheten som präglar både familjelivet och arbetsmarknaden.

Sverige behöver en mänskligare arbetslinje och riktiga insatser för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Förändringar och förbättringar av socialförsäkringssystemen är nödvändiga, men inte tillräckliga. Föräldraförsäkringen måste ses över och Miljöpartiet vill att den tredelas. Dagens system är inte bara omodernt utan bidrar också till att förstärka de olika förväntningarna vi har på mammor respektive pappor. Det tidigare politiska målet om att Försäkringskassan ska arbeta för ett mer jämställt uttag har tagits bort av regeringen. Miljöpartiet vill att minst en tredjedel av föräldraförsäkringen används av vardera föräldern.

Vi behöver också förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher som till exempel sjukvården, där det på senare tid har rapporterats flitigt om psykisk stress och ökad övertid bland sjuksköterskor och undersköterskor. Regeringen har aviserat att man tänker gå fram med ett femte jobbskatteavdrag i sin höstbudget. Även om jobbskatteavdraget ger sjuksköterskor 200 kronor mer i plånboken så löser det inte problemen med hög arbetsbelastning och brist på hälsofrämjande åtgärder, utan här krävs andra åtgärder.

Den ökade ohälsan bland kvinnor är en av vår tids stora politiska frågor. Nu krävs en regering som vill ta itu med den.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: