Tvärvetenskapliga kvalitetsgranskningar som mått på professorers kompetens är ingen bra idé, anser forskarna bakom artikeln.

Förvånansvärda brister i kritiken mot Slagen dam

2013-08-16 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

En ny analys visar att den granskning, unik i sitt slag, som raserade Eva Lundgrens forskargärning har allvarliga brister. Feministiskt Perspektiv publicerar analysen och har ställt några frågor till forskarna som ligger bakom, Olle Folke, Petra Ornstein och Johanna Rickne via en chat. Svaren har de formulerat gemensamt.

Läs också:

2013-08-16 Slarviga slag mot slagen dam

Varför gjorde ni granskningen?

– Vi är intresserade av att själva forska om våld i nära relationer och datasetet som ligger till grund för Slagen dam är ett mycket bra material. När vi började jobba insåg vi att många hade en negativ syn på materialet, vilket kunde spåras till granskningen av Eva Lundgrens forskning och den efterföljande debatten. Eftersom vi tyckte oss se uppenbara felaktigheter i deras tolkning av forskningsfrågan och deras analys upprepade vi deras statistiska körning.


Blev ni förvånade över resultatet?

– Ja. Med tanke på att en forskares goda namn stod på spel tycker vi att bristerna är förvånansvärda. Granskarna borde ha varit noggrannare när de läste forskningsfrågan i Slagen dam.

Olle Folke, som bara hade följt debatten om våld mot kvinnor via media, hade själv fått bilden av att det fanns grava fel i Slagen dam och tycker att folk i allmänhet, som har en liknande felaktig bild av ämnet, borde få denna korrigerad.

– Om vi sen lägger till att granskningen också har stora sakfel är det ännu mer märkligt att debatten sett ut som den gjort.


Vad säger bristerna i kritiken mot Slagen dam om universitetsvärldens behandling av Eva Lundgren?

– Vi tycker att det är märkligt att Eva Lundgren friades från misstankar om forskningsfusk, men att granskningen ändå lämnade väldigt starka spår av att det fanns brister i hennes forskning. Det sistnämnda verkar till stor del ha grundats på granskningen av just Slagen dam och vi vänder oss starkt emot slutsatserna som granskarna drar.


Finns det anledning att utkräva ansvar?

– Vi har själva sökt Jörgen Hermansson för att kommentera vår text men inte fått till någon diskussion. Granskarna borde svara för kvalitén på sin granskning. Och även om en "formell granskning av granskningen" hade varit absurt är det verkligen förvånande att ett så här bristfälligt underlag har blivit publicerat som en formell produkt från universitetets sida.


Feministiskt Perspektiv har också sökt både Bo Rothstein, som avböjt förfrågan om en intervju, och Jörgen Hermansson, som vi ännu inte fått tag på, för att låta dem kommentera analysen i analysen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: