Maj-Briht Bergström-Walan i samband med att hon emottog RFSL Stockholms utmärkelse Gamla hjältars pris på Stockholm Pride 2013.

#sthlmpride13: Maj-Briht Bergström-Walan prisad

2013-08-07 | Helena Brors padlock

KULTUR

– Det är så viktigt att alla, både vuxna och barn, får reda på hur livet börjar och hur det fortsätter och hur livet slutar. Jag tänker fortsätta. Jag är nästan 90 år nu, men jag har säkert några år kvar! Det sade Maj-Briht Bergström-Walan i samband med att hon emottog RFSL Stockholms nyinstiftade utmärkelse Gamla hjältars pris.

Efter lördagens Prideparad delade RFSL Stockholm ut tre priser i Pride Park på Östermalms IP. Priserna bestod av Rosa tisteln, Regnbågspriset och det nyinstiftade Gamla hjältars pris.

Med motiveringen ”för att ha motionerat om att Sverige ska behålla tvångssteriliseringar av transpersoner trots regeringens proposition om att avskaffa det och för att de aktivt tar avstånd från och har verkat för att förhindra att det ska finnas fler än två könstillhörigheter” tilldelades Rosa tisteln Annelie Enochson samt Tuve Skånberg. Ingendera kristdemokrat närvarade för att ta emot utmärkelsen.


Juridiken och tvångssteriliseringarna

Regnbågspriset tillerkändes juristerna Kerstin Burman och Linda Almqvist, verksamma vid LO-TCO Rättsskydd respektive Socialstyrelsen. ”För deras respektive arbete att med juridikens medel förändra svensk lag för transpersoner genom att ta bort kravet på tvångssteriliseringar för att få möjlighet till transition. För deras ständiga engagemang för HBTQ-communitiet, som går långt över deras yrkesroller” löd motiveringen. Kerstin Burman emottog prisdiplomet och underströk att priset även tillföll alla de transaktivister som lyft upp frågan medelst namnlistor och YouTubefilmer. Almqvist hälsade via SMS att hon ville tillägna sin del av priset till alla de människor som banat väg för detsamma samt att mänskliga rättigheter omfattar alla. Burman tilldelades även Transföreningen FPES pris Årets hjältinna.

Därefter delades Gamla hjältars pris ut för allra första gången. Dess syfte är att belysa någon som har gjort något positivt för HBTQ-communitiet och som behöver uppmärksammas igen. Pristagerskan blev den 89-åriga sexualupplysningspionjären Maj-Briht Bergström-Walan för hennes arbete med att bygga upp och försvara sexualundervisningen i skolan samt hennes forskning, vilken motverkat stigmat mot transpersoner. Till publikens aktningsfulla jubel rullades pristagerskan fram på scenen i rullstol.

– Ja, det här var en ljuvlig stund för mig, sa hon. När sexualundervisningen blev obligatorisk så var det tack vare mig. Då hade jag hållit på i nästan 50 år för att få den obligatorisk och så blev den obligatorisk 1956.


Nyinstiftat pris

Bergström-Walan är Sveriges första auktoriserade sexolog, sexualunderviserska, sexualforskarinna, och legitimerad psykolog. Sedan 1970-talet har hon varit verksam som psykolog och sexolog, men hon utbildade sig först till barnmorska följt av en fil. lic. med specialisering inom klinisk psykologi. Hon har även en fil. mag. i litteraturhistoria och nordiska språk, är promoverad till hedersdoktor vid Uppsala Universitet och belönad av World Association of Sexology för sina insatser. På 1950-talet introducerade hon psykoprofylaktisk inriktning inom mödrautbildning och förlossningsförberedelser. 2007 gifte hon sig med den danska psykologen Helle Høpfner Nielsen, som dog i februari i år. Tillsammans författade fruarna Den svenska kvinnorapporten 1981.

– Det är så viktigt att alla, både vuxna och barn, får reda på hur livet börjar och hur det fortsätter och hur livet slutar. Jag tänker fortsätta. Jag är nästan 90 år nu, men jag har säkert några år kvar!

Feministiskt Perspektivs utsända rördes till tårar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: