Öppet brev om näthatet till Birgitta Ohlsson

2013-07-12 | Undertecknarna padlock 1

OPINION

Antidemokratiska krafter tillåts härja på public servic-forumet SVT Debatt medan de som ifrågasätter budskapen får sina inlägg raderade. Det hävdar Gunilla Madegård, Gunnel Gomér, Katarina Persson, Åke Andersson och Tetyana Rizaneko i ett öppet brev till demokratiminster Birgitta Ohlsson och kräver att modereringen granskas.

Flera av oss, som under några års tid varit verksamma i diskussionerna på SVT Debatt, har gång på gång försökt påkalla ledningens uppmärksamhet kring hur debattklimatet där successivt försämrats. Kommentarsfälten har alltmer tagits över av samma krafter som verkar på Avpixlat, Fria tider, Exponerat och tidigare även på Newsmill. Att debattera i egenskap av feminist, har på samma sätt som på det i dag nedstängda Newsmill, blivit nästan omöjligt på SVT Debatt. Man blir ständigt utsatt för en kränkande särbehandling från kommentarsfältens herrar. Detta rimmar illa med demokratisk värdegrund och med SVT:s kommentatorsregler.

Den antifeminism som på så sätt ges tolkningsföreträde på SVT Debatt, har i Medierådets rapport om våldsbejakande extremism definierats som en integrerad del av den rasideologiska ramberättelse av ideologiska budskap och samhällsuppfattningar, som forskarna i rapporten sammanfattar i åtta skärningspunkter i vilka de olika aktörerna möts:

    Rasism

  • Förespråkandet av ett hierarkiskt samhällsystem och klassamarbete

  • Ultranationalism

  • Samhällets förfall och pånyttfödelse

  • Politisk elitism

  • Antisemitism

  • Konspirationstänkande

  • Antifeminism/Hypermaskulinitet


Feminismen, i likhet med mångkulturalismen, ses som ett tecken på hur samhället påtvingas något som står i motsättning till naturen (biologin) och som en maktfaktor som splittrar den svenska kulturella folkgemenskapen. I de mest extrema fallen ses feminism även som ett hot mot det egna folkets reproduktion. Kopplat till den rasideologiska maskuliniteten framträder också en tydlig form av offertänkande i vilken den vita kvinnan (och indirekt den vite mannen) anses vara under attack av det mångkulturella samhället.


Denna vulgära och avhumaniserande antifeminism är inte unik enbart för den rasideologiska miljön. Den är också allmänt förekommande i en mer allmän högerpolitisk diskurs, som i övrigt inte delar den rasideologiska dimensionen. I denna brett upplagda antifeministiska front, har framställningen av oss som en marginaliserad skara av demoniserade extremfeminister i samma klass som totalitaristiska nazister, terrorister och jihadister, alltmer kommit att utgöra ett tolkningsföreträde på SVT Debatt. Detta tolkningsföreträde tycks ligga till grund för den moderering som modereringsföretaget Interaktiv Säkerhet (IS) upprätthåller.

Trots att SVT Debatts relativt nytillträdde redaktör, Johan Wirfält, i höstas tydliggjorde SVT:s avsikt att strama upp modereringen med striktare tillämpning av kommentatorsreglerna har våra klagomål över nämnda missförhållanden enbart bemötts av avfärdande ignorans. Av alla de fagra löftena bidde inte ens en tumme.


Istället för att erkänna existensen av en systematik i modereringen, bortförklaras de exempel som vi visat för ledningen som uttryck för enskilda misstag orsakade av den alltför stora arbetsbelastningen hos modereringsföretaget. IS (och därmed SVT Debatt) väljer att radera de mobbade i stället för att ta itu med mobben.


Frågan vi ställer oss är varför man väljer en så kontraproduktivt hållning, till just de debattörer som på grund av att de är utrustade med samma sorts analysverktyg som presenteras i Medierådets rapport skulle kunna utgöra god draghjälp mot rasism och för jämställdhet? Vi undrar om man på grund av denna underlåtenhet snart inte, på samma sätt som tidigare var fallet på Newsmill, även tvingas stänga ner kommentarsfälten på SVT Debatt?

Birgitta Ohlsson, du tillsatte mediautredningen. Mycket var klargörande. Men nu är det dags för verkstad. För att inte förutsättningarna för det goda demokratiska samtalet ska eroderas ner för gott, kräver vi att du som demokratiminister ser till att public service-mediernas hantering av kommentarsfält och modereringsföretaget IS ställning granskas.


Gunilla Madegård

Gunnel Gomér

Katarina Persson

Åke Andersson

Tetyana Rizaneko

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20130826 - åke andersson

Av helt outgrundlig anledning har jag blivit avstängd helt plötsligt på SVT- debattforum utan att få veta motiveringen till denna blockering. Nu har jag skrivit till Johan Wirfält tre gånger och begärt att få en giltig förklaring till denna åtgärd. Det är ofta sådana här märkliga raderingar av kommentarer och omotiverade avstängningar händer utan att någon av debattreglerna brutits. Inga kommentarer om vad som är orsaken. Deras motiv och handlande tigs ihjäl med tystnad. Samma policy som används på det amerikanska Guantanamofängelset på Kuba.

Åke Andersson

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: