Carina Ohlsson brandtalar på fest för Nordiskt forum 2014.

Ohlsson föreslås leda S-kvinnor

2013-07-10 | FemPers padlock

INRIKES

S-kvinnors valberedning presenterade igår sitt förslag till ny ordförande. Det är en enig valberedning som föreslår att nuvarande vice ordförande Carina Ohlsson ska efterträda Lena Sommestad på ordförandeposten. Feministiskt perspektiv ställde några frågor till valberedningens ordförande Kerstin Engle.

Valet avgörs under förbundsmötet 24-25 augusti. Valberedningen har intervjuat de sju nominerade kandidaterna och i ett pressmeddelande motiverar Kerstin Engle valet av kandidat såhär:

"Carina Ohlsson är som vice ordförande starkt förankrad i S-kvinnor och har lång erfarenhet av att arbeta för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle. Hon är nominerad av många distrikt och klubbar, och vi är övertygade om att Carina Ohlsson kan leda förbundet på ett framgångsrikt sätt."


Vilken betydelse har det att beslutet var enhälligt?

– Det är alltid bra om valberedningen är överens, sedan är det förbundsmötet som avgör.


Vi noterade att kandidaterna är relativt homogena, bland annat att alla är vita. Är det något som ni har diskuterat i valberedningen?

– Ja, eller vi har snarare konstaterat att det är så, för frågan var uppe redan under förra förbundsmötet och många ombud önskade en bredare representation. Med tanke på hur nomineringarna ser ut, så är det något förbundsmötet behöver arbeta vidare med.


Under S-kongressen fick S-kvinnor kompromissa med det ni hade beslutat att ta strid för – en tredelad föräldraförsäkring. Finns det något som talar för att Carina Ohlsson har större chanser att få igenom det kravet?

– Jag tror att alla som kandiderar vill arbeta för det. Det är en av de viktigaste frågorna, så det tror jag att alla kommer att göra.


Är det några särskilda utmaningar som ni tog hänsyn till i diskussionen om kandidaterna?

– Efter förbundsmötet, i slutet av augusti drar valrörelsen igång. Vi har diskuterat utifrån att Carina Ohlsson har både den erfarenheten och lång erfarenhet av att driva organisationer inom kvinnorörelsen med framgång, inte bara S-kvinnor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: