Öppet brev till Migrationsverket: Ge Laetitia asyl!

2013-06-25 | Undertecknarna padlock

OPINION

I ett öppet brev till Migrationsverket kräver nu politiker och aktivister att Laetitia ges asyl i Sverige. Säkerhetsläget för personer med transbakgrund har utvecklats till det sämre i hennes hemland Ryssland och undertecknarna förväntar sig att hennes ansökan om asyl ska få en rättssäker prövning som bygger på korrekta uppgifter. De framhåller att en transkvinnas identitet inte är någon petitess, utan en fråga om liv och död.

De senaste veckorna har människor demonstrerat i Danmark, England, Tyskland och Sverige till stöd för hbtq-flyktingen Laetitia Schteinberg från Ryssland. Inom loppet av tio dagar har 1 900 personer skrivit under en namninsamling till stöd för Laetitia, med uppmaningen till Tobias Billström och Migrationsverket att förstå allvaret i Laetitias och andra hbtq-flyktingars situation i länder som Ryssland.

Hbtq-aktivisten Laetitia är en kvinna med transbakgrund som sökte asyl i Sverige 2010. Hennes ansökan avslogs i alla instanser. I dagarna ska Migrationsverket ta upp hennes ärende på nytt efter att nya omständigheter tillkommit.

Första gången Laetitia sökte asyl möttes hon av såväl inkompetens som diskriminering av Migrationsverket. Hon blev till exempel omnämnd som "han" och klassades tillsammans med sin partner som ett "homosexuellt par". Ingen av dessa uppgifter är korrekta, vilket också har påpekats av Laetitia.


Det borde vara en självklarhet att Migrationsverket skaffar sig en förståelse för vilken person som söker asyl och på vilka grunder, men när det gäller hbtq-personer har den svenska asylprövningen varit något av ett lotteri, vilket bland andra RFSL har visat i flera rapporter. Vi vill därför uppmana Migrationsverket att göra rätt den här gången, och se till att basera beslutet på uppdaterade och korrekta fakta. Det handlar inte om petitesser – det handlar om liv eller död.


Om Sverige än en gång skulle besluta att utvisa Laetitia till Ryssland är riskerna uppenbara att hon som transperson och hbtq-aktivist kommer att utsättas för våld, hot och trakasserier. Sett till säkerhetsläget för hbtq-personer i Ryssland är det inte en underdrift att säga att hennes liv är i fara.

Den ryska statens politik är i dag i hög grad influerad av den ortodoxa kyrkan, och prioriterar att upprätthålla "ortodoxa traditioner" på bekostnad av hbtq-personers rättigheter och säkerhet. Den ortodoxa kyrkan är extremt homofobisk och transfobisk.

Den 11 juni röstade det ryska parlamentet, Duman, igenom en lag som förbjuder "propaganda för icke-traditionella sexuella relationer". Liknande lagar finns sedan tidigare i flera regioner i landet. Enligt RFSL har hbtq-aktivister som protesterat mot utvecklingen utsatts för attacker utan att polisen ingripit. Den ryska staten verkar av allt att döma sakna både vilja och kapacitet att skydda hbtq-personer från våld och förföljelse.

Laetitia riskerar att drabbas både som politisk aktivist och som privatperson. Hon arbetar utåtriktat för att hbtq-personers mänskliga rättigheter ska erkännas och förespråkar en normalisering av transpersoner. För det riskerar Laetitia och andra hbtq-aktivister höga böter och straff.

Laetitia kommer också personligen att få problem i samma ögonblick hon sätter sin fot på rysk mark. Hennes identitetshandlingar stämmer inte överens med hennes könsidentitet, och efter all publicitet kring hennes fall i olika medier är hennes transbakgrund välkänd. Laetitia anser inte heller att det är något hon ska behöva dölja.

Det är hög tid att Migrationsverket säkerställer att hbtq-personer som Laetitia får en rättssäker asylprövning, inte minst transpersoner. Det duger verkligen inte att personer som flytt från homofobiskt och/eller transfobiskt våld, övergrepp och hot bemöts av en myndighet som tycks ha svårt att hålla isär vad h, b, t och q egentligen står för och som inte verkar känna till hur risken att utsättas för förföljelse faktiskt ser ut för dessa personer.


Många har insett allvaret i Laetitias situation. Det är därför vi har sett aktivister demonstrera utanför Sveriges ambassad i flera olika länder den senaste veckan. Det är därför RFSL sedan ett par år tillbaka jobbar med Laetitias fall och har arbetat för att hon ska få en ny prövning. Vi instämmer i deras krav: ge Laetitia asyl!


Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson Vänsterpartiet

Linda Nordlund, ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt Initiativ

Jonas Bergström, socialdemokrat och flyktingaktivist

Tony Isaksen, trans*aktivist (Danmark)

Natacha Kennedy, transkvinna och hbt-aktivist, akademiker och journalist (Storbritannien)

Medea Lavalie, politisk aktivist (Danmark)

Susanne Adielsson, RFSL Malmö ordförande

Karin Råghall, hbtq-aktivist

Emy Åstrand, asylaktivist

Leo Yannick Wild, TransInterQueer (Tyskland)

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: