Militariseringen av konflikten i Syrien ha förändrat kvinnornas roll.

Stora risker med Syriens väpnade konflikt

2013-03-01 | Sholeh Irani padlock

UTRIKES

Militariseringen av revolten i Syrien har förändrat kvinnors roll. Ju längre konflikten pågår desto sämre blir situationen. Många har utsatts för sexuellt våld och tortyr. Feministiskt Perspektiv träffade några syriska aktivister på besök i Stockholm under februari. Aktivisterna är oroliga för landets framtid.

Läs också:

2013-01-31 Unik rapport inifrån Syrien

2011-11-18 Syrier fruktar gå Libyens väg

En av dem är jurist och arbetar med fokus på de politiska fångarnas situation i Syrien. Hon lever nu i det befriade området i Syrien och arbetar i en grupp som gör en kartläggning av brotten mot de mänskliga rättigheterna.

De samlar vittnesmål om tortyr och våld som begåtts av syriska myndigheter och beväpnade styrkor samt den civilklädda milisen vid namn Shabbiha. Gruppen hoppas därigenom bland annat kunna samla in information om de personer som begår brotten för att förebygga hämndaktioner och konflikt mellan olika folkgrupper i framtiden. Genom att identifiera individer som är skyldiga hoppas de kunna sätta igång lagliga rättegångar.


Kvinnors roll i upproret

Aktivisterna är eniga om kvinnors viktiga roll i Syriens revolution. De menar att kvinnor var med från början och organiserade de allra första demonstrationerna mot Bashar Assads regim. En av dem berättar att det var kvinnorna som gjorde banderollerna och bestämde om parollerna.

– Det var kvinnorna som gjorde revolutionära sånger, bestämde platser för protesterna och de spelade lika viktig roll som männen i upproret. I många städer var faktiskt kvinnorna mer aktiva än männen i gatuprotester. Det var de som uppmuntrade männen att komma ut.

En annan bekräftar och säger att det var kvinnorna som var medborgarjournalister. De filmade övergreppen och laddade upp filmerna på internet.

– Informationsspridningen var kvinnornas uppgift. När militären började skjuta mot fredliga demonstrationer 2011, förändrades kvinnors roll i takt med militariseringen av konflikten. När Assads armé attackerade städer, var det kvinnorna som tog hand om de skadade. Sedan när folk blev tvungna att fly och familjer flyttade från stad till stad, blev kvinnors uppgifter ännu svårare. De blev huvudansvariga för hela familjens välbefinnande och säkerhet medan männen var vid fronten. Flykten blev kvinnans ansvar.


Tvingade till vapen

Militariseringen av en revolution och långvarig väpnad kamp gynnar inte kvinnorna. En långvarig konflikt som den i Syrien leder i regel till att kvinnornas roll begränsas. Men ytterligare en aktivist håller inte riktigt med och menar att syrierna blev tvungna att ta till vapen och att kvinnors roll inte har blivit mindre, utan förändrats i takt med utvecklingen av upproret.

– De första sex månaderna var allt fredligt. Folk gick ut på gatorna och demonstrerade. Men när regimen mördade 5 000 människor, skickade pansartanker och flygplan för att attackera, fanns det inget annat val än att gå till motattack och försvar. Regimen tvingade folket att beväpna sig, säger hon.

En av aktivisterna talar sedan om sin egen version av kvinnans verklighet i dagens Syrien, från en advokats perspektiv.

– Mitt liv övergick från att organisera demonstrationer och försvara de gripna till humanitärt hjälparbete, säger hon som är jurist.

Enligt henne har Syriens fria armé egna domstolar som agerar i de befriade zonerna. Hon själv arbetar bland annat för att granska om de arresterade regimtrognas rättigheter respekteras.


Våldtäkt som vapen

Aktivisterna är övertygade om att Bashar Assad kommer att störtas. Men de kan inte dölja sin oro över Syriens framtid.

– Som syrisk kvinna är jag orolig för landets framtid, för kvinnornas framtid. Hur ska vi kunna komma över det faktum att vi har över en miljon flyktingar, två miljoner som flyr inom landet och ett stort antal fängslade. 900 kvinnor mördades och cirka 400 barn mördades bara under ett år. Den syriska kvinnans utsatthet på grund av denna konflikt kommer att påverka hennes framtida delaktighet i beslutsprocessen, säger en av dem.

Hon tycker inte att det internationella samfundet förstår att ju längre denna konflikt pågår desto sämre blir situationen.

Den av kvinnorna som är jurist bekräftar hennes oro och menar att till allt detta ska läggas ett stort antal kvinnor som har blivit skadade och därefter handikappade, och alla de kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld.

Juristen har i sitt arbete träffat en grupp unga kvinnor som var offer för grovt sexuellt våld.

– De täckte sina ansikten medan de vittnade om att de blev våldtagna. En av dem var en aktivist som våldtogs i häktet, upprepade gånger, cirka 50 gånger av 50 olika män. Två andra greps och våldtogs eftersom polisen ville att deras män eller bröder skulle hittas och arresteras. Det finns horribla berättelser av den sexuella tortyren mot kvinnor som har begåtts av både militären och civilklädda milisen. Ett annat fall var en kvinnlig advokat i Homs som greps och våldtogs inför sin man och bror. Förövarna tvingade männen att titta på.


Hetsade till sekteristiskt våld

Enligt en rapport från frivilligorganisationen International Rescue Committee (IRC) baserad i New York, är våldtäkt ett viktigt och oroande kännetecken för Syriens inbördeskrig. Dessa övergrepp sker ofta framför familjemedlemmars ögon, skriver organisationen i sin rapport.

Enligt FN:s rapport från november 2011 har ett stort antal unga män och pojkar våldtagits systematiskt av militära styrkor och säkerhetstjänst samt den fruktade civilklädda milisen Shabbiha. En av aktivisterna förklarar att våldtäkterna i Homs främst ägde rum i ett fattigt Sunni konservativt område.

– Detta var planerat och regimen ville att alla ska tro att alawiterna attackerade sunniterna och därigenom skrämma folk till flykt från staden. Dessutom var avsikten att sätta igång sekterisk hämnd och våld mellan folkgrupperna och ta över kontrollen.

Women’s media center har en uppdaterad hemsida som kartlägger Syrien och rapporterar om det sexuella våldet. Enligt uppgifter på sidan pågår våldet mot kvinnor än i dag men tystnaden kring våldtäkterna verkar ha brutits något. Allt fler ställer upp som ögonvittnen, både de som har blivit våldtagna och gärningsmännen som skyller på order från befälhavarna. Enligt en rapport har en läkare i Damaskus sagt att hon ensam tagit emot 2 000 våldtagna kvinnor och flickor från olika delar av landet. Den yngsta var enligt rapporten en 7-årig flicka som dog på operationsbordet. Många av de våldtagna är gravida eller hiv-smittade.


Stöd med agenda

Om några våldtäkter har begåtts av oppositionella män mot Assad-lojalister har de inte sett några uppgifter om än. Men aktivisterna misstänker att sådant kan ha förekommit i enstaka fall också.

– Kvinnor brukar inte tala om sådana händelser, det är skamligt. Deras familjer förnekar och många gånger begår kvinnorna självmord.

Syriens fria armé får vapen från olika länder. Ett av dem är Saudiarabien. Vad är saudierna ute efter i Syrien? Kommer de inte att påverka kvinnornas framtid negativt i Syrien? En av aktivisterna svarar:

– Alla de som stödjer denna kamp utifrån har förstås sin egen agenda. Saudier är fanatiker och satsar på att det syriska samhället ska följa deras ordning. Men de som stödjer saudier och finansieras utav dem är en mindre och isolerad grupp. Visst finns risken att deras påverkan ökar och att stödet för sådana reaktionära regimer växer om konflikten fortsätter och vi inte får internationellt stöd. Syrier känner sig ensamma och bortglömda. Detta gör att religiösa grupper vänder sig allt mer till de fanatiska makterna i regionen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: