Dilek Baladiz presenterar verksamheten för nyinvigda Origo i Stockholm.

Spindel i nätet i arbetet med hedersrelaterat våld

2013-02-25 | Maria Andersson padlock

INRIKES

Med dramatisk musik och konfetti invigdes den 22 februari Origo – Stockholms nya resurscenter för hedersrelaterat förtryck och våld. Hit ska alla unga som på ett eller annat sätt drabbas av hedersrelaterat våld kunna vända sig för att få hjälp av olika slag. Kuratorer, poliser och barnmorskor är några av de som ska finnas till hands på centret.

I samma byggnad som Södra station på Södermalm i Stockholm har en ny mittpunkt skapats. Där ligger numera Origo, Stockholms nya resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld. Det är Operation kvinnofrid som ligger bakom centret vars mål är att vara en mittpunkt både för unga människor som drabbas av hedersvåld och även för de som arbetar med frågan.

Invigningen av Origo inleddes med ett filmklipp. På två stora skärmar visas siluetten av en kvinna som pratar med förvrängd röst. Hon berättar sin historia – hur hon under hela barndomen varit pappas flicka. Under gymnasietiden började hennes pappa kontrollera hennes liv. Han kollade igenom hennes mobil, ringde flera gånger om dagen och lusläste skolschemat och busstidtabellen för att veta exakt när dottern borde komma hem. Om bussen var fem minuter sen väntade misshandel. Pappan kunde slå henne, jaga henne med kniv eller låsa ut henne i minusgrader.


Unikt samarbete

Idén om Origo föddes när initiativtagarna upptäckte att många i Sverige drabbas av händelser likt denna. Origo är ett unikt samarbete; det är Sveriges första resurscenter för hedersrelaterat förtryck och våld och eventuellt också det första i Europa, enligt verksamhetsledaren Dilek Baladiz. Hon berättar att hon redan som liten känt ett behov av en samlingspunkt liknande Origo.

– När jag och mina vänner var små och levde mittemellan två kulturer pratade vi om att det skulle vara bra med ett hus där man kan träffa människor i samma sits. Då visste jag inte att jag skulle vara en av de som startade ett sådant hus, säger Dilek Baladiz.

Baladiz förklarar att Origo inte bara består av det fysiska centret på Södermalm, utan att det även ska finnas ett virtuellt hus på Internet – en webbplats som ännu inte är helt färdig. Så småningom ska det bland annat finnas ett chattrum på hemsidan där unga kan prata med varandra om hedersrelaterade frågor och erfarenheter. Origo ska även arbeta förebyggande genom att bland annat hålla föreläsningar om hedersrelaterat våld.


Stöd till unga och mötesplats

Operation kvinnofrid är ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting samt polismyndigheten, kommunförbundet och länsstyrelsen i Stockholms län.

Polismyndighetens representant, länspolismästaren Mats Löfving, berättar om Origos två syften. För det första ska centret ge stöd till unga personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För det andra ska Origo fungera som en mötesplats för de organisationer som arbetar med hedersvåld. Origo blir spindeln i nätet där alla inblandade organisationer finns samlade, dit polisen såväl som ungdomar kan vända sig. Genom Origo ska ungdomar kunna känna att de möts av stöd från alla håll.

– Unga människor ska få känna att de möts av en sammanhållen enhet, säger Mats Löfving.

Marie Ljungberg Schött är tillförordnat socialborgarråd. Under sitt tal på invigningen sade hon att Stockholms stad ska göra allt i sin makt för att stötta och hjälpa de som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Med hjälp av samlade resurser hoppas Marie Ljungberg att utsatta ungdomar enklare ska få hjälp och kan ta sig ut i vuxenlivet. Det är de alla värda, säger Marie Ljungberg med eftertryck.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: