Om du ringer Den feministiska linjen kommer du till Martina Skrak, jämställdhetskomunalråd.

Malmö behöver sina genusvetare!

2013-02-07 | Martina Nilsson padlock

OPINION

Malmö behöver sin högskolas genusvetare. Det skriver Martina Nilsson, jämställdhetskommunalråd, sedan Malmö Högskola aviserat att de stora sparkraven kan komma att drabba genusvetarkurserna hårt.

Martina Nilsson är jämställdhetskommunalråd

Genuskompetensen är viktig för Malmö och det skulle vara oerhört beklagligt om den skulle minska på Malmö högskola. Malmö stad har ett omfattande arbete med jämställdhet. I utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering slår vi fast att kommunen ska ha en jämställd service till malmöborna och vara icke-diskriminerande som arbetsgivare.

Genus är ett kompetensområde. För förändring krävs kunskap. Något som det också tas fasta på i utvecklingsplanen. I Malmö har vi bland annat haft flera utbildningar för personalen där föreläsare med genuskompetens från bland annat Malmö högskola har använts. Vi har använt genusvetare som varit delaktiga i förarbetet för att ta fram underlag för Malmös omfattande jämställdhetsarbete och vi har från Malmö högskola nu pågående följeforskning angående jämställdhetsintegreringen i staden. Även i kommunens stora satsning på genuspedagogik, att ge pedagogerna verktyg för att ge våra ungar lika förutsättningar i skola och förskola, har Malmö högskola varit viktigt.

Högskolan har drabbats av hårda sparkrav. (Den borgerliga regeringen lämnar mycket att önska gällande synen på kunskap och vem som ska få tillgång till den). Det pågår nu en diskussion på Malmö högskola hur sparkraven ska mötas. Uppe till diskussion är bland annat genusvetarkurserna, något som naturligtvis oroar när jag samtidigt ser hur viktig den kompetensen är, inte minst i Malmö.


Vi behöver fler feminister, vi behöver öka kunskapen och det behövs fler som ställer krav på förändring och jämställdhet. Nästa år kommer det stora Nordiska forumet till Malmö, över 15 000 feminister väntas till stan för att diskutera, debattera och driva på för kvinnors rättigheter. Feministiskt forum i stan samlar allt fler deltagare, förändringar som förbättrar jämställdheten sker kontinuerligt i kommunens utvecklingsarbete, positionerna för jämställdheten flyttas fram. Jag hoppas att Malmö Högskola även fortsättningsvis kommer vara en tydlig aktör och utbildare i kampen för ett jämställt Malmö.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: