Sophia Lövgren är generalsekreterare i föreningen Sveriges makalösa föräldrar.

Mer kan göras för att förhindra att mammor mördas

2013-01-16 | Sophia Lövgren padlock

OPINION

Efter Aftonbladets kartläggning av vad som hänt med barnen vars mammor dödats, i många fall av deras pappor, konstaterar Sophia Lövgren, generalsekreterare i organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar, att det finns mycket kvar att göra för att förebygga och förhindra morden.

Våren 2012 genomförde Sveriges makalösa föräldrar en enkät om heltidsensamföräldrars kontakter med myndigheter i samband med vårdnadstvister. Några röster ur enkäten:

  • ”Barnens pappa har varit våldsam mot mig och barnen. /…/ Efter nio års vårdnads- och umgängestvist fick jag ensam vårdnad om barnen och pappan har inte längre något umgängesrätt.”
  • ”Hans olösta aggressioner gör det omöjligt att samarbeta, därför har jag barnen fulltid, heltid, alltid.”
  • ”Familjerätten upplevde jag ignorerade min rädsla i början. Men efter att själva ha blivit hotade av fadern i fråga ändrade de sig. Då förstod de.”
  • ”Jag får deras stöd men de kan inte göra något för att hjälpa mig.”
  • ”Jag upplever en enorm rädsla för att fatta beslut, ingen har några befogenheter, ingen hjälper. Det jag fått höra hela tiden är att jag måste vara stark och att jag måste skydda mina barn. Inte så lätt när man har en aggressiv man som står utanför dörren och skriker.”
  • ”Ja, sökte hjälp hos socialen men upplevde det negativt. Allt fokus på pappan och hans missbruk. Jag och barnen skulle anpassa oss…”
  • ”Önskar att de hade varit skarpare, sett barnets bästa.”
  • ”Min upplevelse är att det är väldigt lite de kan göra! Kan eller vill! De bara lyssnar och vojjar lite…”

På sistone har debatten om kvinnor som mördats av sina män eller före detta män tagit ny fart, och det är naturligtvis bra att dessa fruktansvärda tragedier belyses, då mer medveten kunskap och lämpliga förebyggande insatser måste vara ett steg på vägen för att minska dessa brott.


Sveriges Makalösa Föräldrar blir ofta kontaktade av skrämda kvinnor som förtvivlat undrar vad de ska göra, när de känner att de myndigheter de vänder sig till inte tror dem eller hjälper dem. Många kvinnor har berättat om hur handläggare och andra själva blivit skrämda och inte vågat vara tydliga i sitt myndighetsutövande.


Vårdnadstvister är ofta ett inslag i den terror som kvinnan tvingas utstå, och Sveriges Makalösa Föräldrar ser ett stort problem i att så lite resurser läggs på att både förebygga och lösa en pågående vårdnadstvist. Det är ofta traumatiskt för barnen, och inte minst en dyr samhällskostnad då en värdnadstvist kan kosta flera hundra tusen kronor.

Med särskilt utbildade handläggare, tillika domare, med barnets bästa för ögonen och med kunskap om de hot som kan förekomma, så kan kanske samhället sänka antalet fruktansvärda slut på mångåriga relationer fylld av hot och våld. Senare års forskning tyder på att våldsamma pappor med framgång kan behandlas, när papparollen – med dess ansvar – är i fokus. Därför kan just själva processen med vårdnad och umgänge vara en lämplig väg att gå, när det gäller att hjälpa föräldrarna, både den som blir hotad och slagen och den som hotar och slår.


Vårdnadstvister är inte en intressekonflikt, mellan två likvärdiga partners, som tyvärr ofta myndigheterna ser dem. Det är snarare en värdekonflikt, där det handlar om något som anses vara rätt eller fel, där barnets bästa är i fokus. Ofta handlar det också om hot och våldsproblematik, och myndigheter behöver vara mer insatta, mer närvarande och tydligare. De föräldrar som svarat på vår enkät efterfrågar just det: tydlighet, ärlighet, flexibilitet, engagemang och en genuin vilja att sätta barnets bästa i fokus.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: