Tiina Rosenberg och Diana Mulinari diskuterar feministisk ekonomi.

2012 ur ett feministiskt perspektiv

2012-12-21 | Anna-Klara Bratt padlock 1

INRIKES

Många gladdes åt genombrottet för hen, andra för den Feministiska Tribunalen. Och flera är djupt bekymrade över tillsättningen av Tonio Borg och klimatet. Såväl höjdpunkter som lågvattenmärken noteras när 2012 summeras ur ett feministiskt perspektiv.

FRÅGOR:

1. Vad var feministiska höjdpunkter respektive lågvattenmärken under 2012?

2. Vad hoppas du på inför 2013 - ur ett feministiskt perspektiv?

Alexandra Pascalidou, journalist och författare

1. En höjdpunkt är den burmesiska hjältinnan Ang San Suu Kuys som efter 20 års husarrest blev vald av sitt parti. Jag hörde henne i London nyligen och hon är en riktig kvinnokämpe som ingår i ett radikalt kvinnligt nätverk med bland annat min nya hjältinna Emma Bonino, vice president Italien och feminist.

Ett lågvattensmärke var Betnérs program i Kanal 5 där jag var inbjuden att diskutera varför det finns så få kvinnor i TV. Betnér som kallar sig feminist hade bjudit in Karin Adelsköld och Robert Aschberg som förkroppsligade härskartekniker och mediernas motvilja att erkänna sina egna misogyna mekanismer.

2. Inför 2013: Att män som våldtar, könsstympar, hedersmördar, misshandlar, hotar, förtrycker eller på annat sätt underlåter sig att ge kvinnor den vård de behöver eller lika rättigheter ska dömas för brott mot mänskliga rättigheter.


Tiina Rosenberg, teatervetare, genusvetare och professor

1. Höjdpunkt: Pussy Riot-aktionen var riktigt uppiggande även om den fick tråkiga konsekvenser för deltagarna.

Lågvattenmärke: Att vi fortfarande saknar särskilda satsningar på högre kvinnolöner. Det verkliga lågvattenmärket var att jämställdhetsdiskussionen saknas på den allmänpolitiska agendan. Ett annat lågvattenmärke är att Sverigedemokraterna går från skandal till skandal alltmedan populariteten ökar. Det känns riktigt svårt att smälta.

2. Inför 2013: Jag hoppas alltid samma sak, nämligen ett aktivt feministiskt engagemang på bred front och mindre högerpolitik i Europa. De två sakerna hänger ihop.


Lena Sommestad, ordförande i s-kvinnor:

1. Höjdpunkter: Det är svårt att hitta feministiska höjdpunkter i en tid när kvinnors villkor stadigt försämras i relation till mäns. Men det finns ljusglimtar! Som S-kvinnors ordförande gläder jag mig över att LO:s kongress i våras ställde sig bakom krav på fyra vikta månader i föräldraförsäkringen. TCO ställer samma krav. Det är viktigt att de två största fackliga organisationerna nu gör gemensam sak i denna nyckelfråga! Bra också att Socialdemokraterna nu lovar att alla socialdemokratiskt styrda kommuner ska erbjuda rätt till heltid.Tonio Borg, EU:s hälsokommissionär.

Lågvattenmärken finns på många områden. Mest plågsamt under året har varit att bevittna de internationella bakslagen i kampen för kvinnors rättigheter, i enskilda länder som Tunisien och Egypten, men också i internationella förhandlingar, som Rio +20. Samtidigt ser vi hur en aggressiv r rasism och antifeminism växer fram här hemma. Årets politiska lågtvattenmärken här hemma står dock regeringen för. Regeringen har gett sitt stöd till Tonio Borg som ny EU-kommissionär med ansvar för hälsofrågor, trots att Borg länge har motarbetat kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Regeringen har under året därtill aktivt motverkat EU-kommissionens förslag om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. I ett läge när det verkligen behövs en stark röst för jämlikhet och jämställdhet i EU och globalt, väljer regeringen att backa.

2. Inför 2013: Jag hoppas att de fackliga organisationerna ska fortsätta trycka på för politiska jämställdhetsreformer och att vi får se fler samlade feministiska manifestationer, som 15:51 rörelsen för lika lön. Politiskt hoppas jag på en starkare mobilisering över blockgränsen, framförallt i striden för en individualiserad föräldraförsäkring. Här krävs ett genombrott!


Maria Jacobson, journalist och författare

1. Höjdpunkter: En nationell höjdpunkt var den feministiska tribunalen i september som visar att kraften finns, idéerna finns och kampen pågår. Internationellt var Australiens premiärminister Julia Gillards brandtal mot sexismen en riktig höjdpunkt. Ta hit henne!

Lågvattenmärken: Ett nationellt lågvattenmärke är att Socialdemokraterna, som största oppositionsparti, fortfarande inte har en tydlig jämställdhetspolitik eller integrationspolitik. Ledningen verkar okunnig och ointresserad. Internationellt lågvatten är klimatmötet i Doha, där det inte tas på allvar att kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringarna, vilket till exempel Shora Esmailians bok Ur askan, visar.

2. Inför 2013: I Sverige hoppas jag på att den rödgröna oppositionen blir feministiskt tydliga inför valkampanjen 2014. Till exempel är miljöpartiets klimatkampanj helt könsblind, fast att det är känt att kvinnor och män påverkar och påverkas olika av klimatförändringarna. Internationellt är jag jag spänd på vad den fortsatta arabiska våren kan komma att innebära för kvinnor i Mellanöstern.


Maria Sveland, journalist och författare

1. Höjdpunkter: Det har varit många ljuvliga ögonblick, ett av de mer märkliga var när vi gick ett gäng till jämställdisternas öppna pubträff i början av mars. Humor och allvar när vi möttes på riktigt och försökte ha samtal om våra olika världsbilder. Den kvällen glömmer jag aldrig. Andra höjdpunkter var ett samtal om feministhatet på ett knökfullt Dansens hus, liksom den feministiska tribunalen som anordnades i september. Båda gångerna slogs jag av kraften i hur många vi är som faktiskt vill förändra världen och att den feministiska rörelsen i allra högsta grad är levande och kampvillig.

Lågvattenmärken har för min del varit att jag fått känna av in på bara huden hur starkt och massivt hatet mot feminister är. Att antifeminismen också är bred och massiv och slår tillbaka med full kraft. Det har blivit synligt i media men också i form av personligt riktade hat och hot. På samma sätt har kopplingen mellan vardagsrasismen (Lilla hjärtat och Tintin i Kongo m.m) och den politiska rasismen blivit tydlig. Samtidigt gör ju synligheten av dessa sunkiga åsikter det lättare att medvetandegöra oss om att vi inte är så toleranta och jämställda som vi hela tiden hävdar. Jag tror vi måste ägna viss kraft åt att både identifiera antifeminismen och rasismen om vi ska kunna bekämpa dem.

2. Inför 2013: Jag hoppas att min bok "Hatet -en bok om antifeminismen" som kommer i mars, både blir en alarmklocka och en kraft som den feministiska och antirasistiska rörelsen kan använda. Att vi lyckas samla oss och tillsammans bildar en bred front mot de reaktionära och fascistiska strömningar som just nu är starka i både Europa och Sverige. Och att detta i sin tur leder till att svenska folket i valet 2014 röstar in feministerna och ut med rasisterna.


Karen Austin, handläggare och styrelseledamot Feministiskt Perspektiv

1. Höjdpunkt: Att utredningen om tvångsäktenskap är klar äntligen och att remisserna in till utredningen tyder på att kriminalisering kommer äga rum av den person som arrangerar tvångsäktenskap. Unga tjejer men även killar frihet sätts därmed i första rummet.

Lågvatten: Att tjejers (kvinnors) sexualitet fortfarande år 2012 ger utrymme för spekulationer och ryktesspridning. Senaste exemplet är Göteborgsupproren där flera tjejer hängs ut på nätet. Att kvinnliga debattörer får utstå sexistism, hot och hat så fort de uttalar sig och driver frågor medialt. Hela rasist debatten har varit ett lågvatten även för den feministiska rörelsen.

2. Att antirasister, HBT-rörelsen och feminister ska sluta sig samman. När fascismen slår till är vi som tillhör olika minoriteter slagpåsar och istället för at diskutera vem som är mest utsatt historiskt och nu måste vi se vad makten finns och slå hål på den gemensamt.


Gudrun Schyman, frilansfeminist och kommunpolitiker för Fi

1. Höjdpunkter: strukturella analyser, krav på helhet och hållbarhet, försvar av mänskliga rättigheter, gryende feministisk organisering och politisering, förberedelser till mobilisering.

Lågvattenmärken: ekonomism, teknokratism, paternalism, konsumism, individualism, konservatism, militarism, despotism, fascism, nationalism, rasism, sexism.

Inför 2013: Hopp är starkare än hat!


Diana Mulinari, feministisk identifierat genusforskare.

1. Höjdpunkter: Ley de identidad de genero, Lagen om genus identitet. (Argentina 2011) och Lagen om aborträtten (Uruguay, Malala Yousafzai (Pakistan, Erkännande av Palestina och Konferensen Risk för ras (Sverige).

Lågvattenmärke: Nicaragua som införde världens hårdaste abortlag, Tonio Borg som EU:S hälsokommissionär, och Sverige Demokraternas ökning i opinionsmätningarna.

2. Inför 2013 hoppas jag på en vänster, antiimperialistisk, antirasistisk och queer transnationell FEMINISM – och många skratt!


Gunvor G Ericson, jämställdhetspolitisk taleperson (mp)

1. Höjdpunkt: När miljöpartiet presenterade rapporten En ny hållbar jämställdhetspolitik i Almedalen. Rapporten bygger på en analys av FN, Världsbanken och UN Women. De lyfter upp – att en grön, inkluderande och innovativ ekonomi som bygger på jämställdhet och aktivt medborgarskap är en förutsättning för hållbar utveckling och avgörande för världens framtid.

Lågvattenmärke: Att vi fortfarande har en alliansregering som har en jämställdhetsminister som inte är feminist och att regeringen ökar den ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män. En undersökning som riksdagens utredningstjänst (RUT) gjorde 2012 visar att skillnaden i nettoinkomst i reda pengar har ökat med 17 479 kronor om året till männens fördel sedan Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tog över ansvaret för Sveriges ekonomiska politik.

2. Inför 2013: Att politiken på allvar tar tag i frågan om jämställda löner och ekonomisk jämställdhet. Mot regeringens passivitet och den politik som gynnar män och missgynnar kvinnor ställer Miljöpartiet ett offensivt arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen. 2013 är det dags att jämställdhet inte hänvisas till en bilaga i statsbudgeten utan blir en av grunderna för den ekonomiska politiken. Det behövs en ny offensiv satsning för att vända utvecklingen. Vi föreslår sex konkreta åtgärder för ökad jämställdhet:

– Staten ska vara en föregångare i arbetet mot osakliga löneskillnader. I vår skuggbudget avsätter vi 450 miljoner kronor för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor i statliga arbeten.

– Medlingsinstitutet får i uppdrag att föreslå åtgärder mot de strukturella löneskillnaderna.

– Föräldraförsäkringen tredelas, med en tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel att fördela enligt egna önskemål.

– Politiska reformer ska utvärderas genom jämställdhetskonsekvensbeskrivningar, på samma sätt som miljölagstiftningen kräver miljökonsekvensbeskrivningar.

– En lag om jämställdhetsintegrering införs och ett särskilt jämställdhetsråd knutet till Regeringskansliet inrättas.

– Vid all offentlig upphandling ska man beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn, exempelvis genom att ställa krav på att leverantören ska arbeta aktivt med jämställdhet.Anna-Klara Bratt, Lotta Vilde, Alle Eriksson och Ida Ali Lindqvist på Feministisk Tribunal.

Carin Holmberg, sociolog och författare

1. Höjdpunkter: Tribunalen - ett feministiskt rågarv med allvarliga undertoner och att organisationer och fackförbund, och faktiskt SCB, fortsätter att ta fram material som visar att kvinnors underordning består. Motivation för att fortsätta jobba med andra ord!

Lågvattenmärke: Att gruppen "vanliga" män inte förändrar sitt beteende i relation till de "vanliga" kvinnor de lever med - så att det blir synliga förändringar i statistiken och att klassklyftorna ökar och att unga, kvinnor, och människor med annat etniskt ursprung hamnar sååå i botten.

2. Inför 2013 hoppas jag att den neoliberala dimman av konsumtionshets och miljödumping och jakten på pengar, pension bryts och något nytt träder fram. Det räcker med en liten spricka. Jag önskar mig inte storverk:-))


Rebecka Bohlin, frilansjournalist och författare

1. Höjdpunkter var hen, att arbetarkvinnors villkor kom upp till debatt, att den feministiska rörelsen har återerövrat sitt klassperspektiv och att jag upptäckte den finlandssvenska feministiska tidskriften Astra.

2. Inför 2013: Om ett år ska socialförsäkringsministern presentera en utrednings svar på frågan om mödrars sjukfrånvaro - den landar i insikten att föräldraförsäkringen måste kvoteras och att arbetstiden måste kortas för alla. Alla röstar för! Detta är upptakten till en svensk klimataktivism av sällan skådat slag och Sverige ställer om på alla nivåer, blir en global förebild och vi vänder denna skuta av översvämningar, torka och katastrof. (OBS! Missa inte Shora Esmailians nyutgivna bok Ur askan (Natur&Kultur) - visste du inte innan att klimatkampen är en feministisk kamp, vet du det efter att ha läst den!)Andrea Edwards i SCUM-Manifestet.

Susanna Alakoski, författare

1. Höjdpunkt: SCUM-manifestet på Turteatern fortsätter, modigt, frodigt och tålmodigt.

Lågvattenmärke: Hatdebatten efter SCUM-manifestet.

2. Inför 2013: Obligatorisk Women for Women International–kunskap i skolorna.


Ulrika Hagström, jämställdhetspolitisk utredare på TCO

1. Höjdpunkter: 2012 var året när det könsneutrala ”hen” återuppväcktes och slog igenom! En liten seger när det i december nådde in i den juridiska världen via hovrätten i övre Norrland. Ett annat genombrott var att vi fick veta att små­barns­pappor nu har kortare arbets­tid än män utan barn! Tillsammans med undersökningen som visade att det nu är vanligare bland pappor än bland mammor att känna skuld för att inte tillbringa tillräckligt med tid med sina barn, kan det kanske handla om ett begynnande trendbrott i synen på vad mäns föräldraskap innebär.

Lågvattenmärken: Socialdepartementets smygavskaffande av Försäkringskassans uppdrag att arbeta för ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen, och naturligtvis utvecklingen i Europa där man i den ekonomiska krisens namn genomför nedskärningar och förändringar som trycker tillbaka kvinnor, varav hotet mot aborträtten i Spanien bara är ett exempel av många.

2. Inför 2013: Att klimatfrågan prioriteras upp och blir minst lika viktig för regeringen som snusfrågan. Att EU slutar att se nedskärningar i det offentliga som en lösning på den ekonomiska krisen när de i själva verket fördjupar den. Och att utnyttjandet av unga vuxna i tidsbegränsade anställningar upphör.


Edda Manga, idéhistoriker och redaktör

1. Höjdpunkten tycker jag var en kurs om antimilitarism på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, det var underbart att träffa så unga, kloka och radikala kursdeltagare och kursledare.

2. Lågvattensmärket är kanske könspolitiken i SD:s nya partiprogram eller kanske Axess magasins nummer om Feminism och den om Sexuella revolutionen. Häpnadsväckande hur "naturliga" könsroller gör comeback.

2. Inför 2013: Jag hoppas att feminister av olika tendenser ska kunna samlas mot rasismen och den växande nyfascismen i Europa.


Josefine Karlsson, Generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

1. Höjdpunkter i Sverige är den lokala aktivismen runt Vänern, Vättern, i Norrland och i Göteborgs skärgård som kämpar mot militariseringen och Försvarsmaktens utökade övningar (också med utlänska soldater samt Nato) - en riktig David och Goliat-historia. Jag blev också glad att så många författare i ”Det heter feminism – 20 anspråksfulla förslag för att förändra världen” valde just militarisering som sitt fokus.

Om jag ska hissa något land blir det Island som kickade ut de som försatt landet i total finansiell kris och valde feministen Jóhanna Sigurðardóttir till premiärminister. Världen flockas nu för att lära av det lilla landet som valde att gå i motsatt riktning från alla andra länder i kris. Island har också i våra frågor kring fred, vapenkontroll och nedrustning gjort uttalanden i FN som är så framtidsinriktade och feministiska att jag får lust att packa och flytta dit.

Malawis president sedan april i år, Joyce Banda, kan vi också passa på att hissa tycker jag. Hon inledde sitt presidentskap med att sälja presidentens privata jet och hennes företrädares 60 lyxbilar. Hon skapade också uppmärksamhet när Sudans ledare Omar al-Bashir fick ställa in ett möte med Afrikanska Unionen i Malawi för att Banda vägrade skydda honom från eventuella arrestorder för anklagelser om brott mot mänskligheten.

Och till sist en shout out för Malala Yousafzai som en representant för alla oerhört modiga flickor och kvinnor som kämpar för sina rättigheter i Pakistan och resten av världen.

Lågvattenmärke: Sveriges försvarsministers vägran att kalla Saudiarabien för en diktatur var ett riktigt lågvattenmärke.

2. Inför 2013: Jag hoppas på en fortsatt och ökad diskussion om militarisering, inte minst i Sverige. Försvarsmakten har förändrat sitt sätt att arbeta, i och med avskaffandet av värnplikten, vilket gör att de kommer bli mer och mer synliga i vår vardag för att rekrytera. Det är en del i en samhällsförändring och jag tror att vi behöver ett livaktigt samtal om hur vårt samhälle påverkas av deras nya arbetssätt inklusive reklam- och rekryteringskampanjer.


Alle Eriksson, bokhandlare

1. Höjdpunkter: För mig har det funnit flera olika feministiska höjdpunkter under året - Maria Svelands mod och otroligt välformulerade texter, Malmös feministiska nätverks utveckling och fantastiska feministiska forum, den feministiska tribunalen som vi gjorde tillsammans med feministiskt perspektiv där många diskussioner sattes igång och fortfarande är pågående. Jag tror att det är viktigt för feminismen att våga syna sig själv, även om vi också måste komma ihåg att rikta vår ilska utåt och en massa pepp och uppbackning av varandra inåt.

Lågvattensmärke har varit att vi inte kunnat mota den rasistiska och kvinnohatiska utvecklingen. Att Pär ström lyckades dra sig tillbaka som en martyr, att den feministiska rörelsen fortfarande inte enas kring att rasism, klass, hbtq och funktionalitet är frågor vi måste jobba med och ta med oss om vi överhuvudtaget ska bryta igenom den till synes kompakta vägg av kvinnohat och rasism som vi nu möter.

2. Inför 2013: Jag hoppas på att vi lämnar vår politiska depression, ställer oss upp och höjer våra röster, nävar, tangentbord och tar till alla uttrycksmedel vi kan för att bryta den illavarslande trenden vi befinner oss i. Jag hoppas att vi orkar stå upp mot st och hot och visar att de inte är de enda som kan utnyttja internet till att höras och störas.


Carl Emanuelsson, talesperson Feministiskt Initiativ

1. Höjdpunkter: Jag tycker att höjdpunkten var feministiskt tribunal och den härliga framåtsyftande andan som andades i arrangemanget och boken. Det var ett viktigt bidrag i debatten.

Lågvattensmärket var regeringens rapport om jämställdhets målen där de klappade sig själva på ryggen och menade att jämställdheten ökar medan SCBs siffror pekar på helt andra håll. Kändes som att de ljög om verkligheten.

2. Inför 2013: Vad jag hoppas på för 2013 är en kraftsamling i Europa med feministiska rörelser för att stoppa de krafter som vill begränsa kvinnors rätt till sina kroppar. Den feministiska kampen måste tas av varje ny generation, tar vi kvinnors rättigheter för given så visar historien att de inskränks. Kvinnors rättigheter är en ständig kamp som måste föras på bred front över gränserna.


Pernilla Alexandersson, Ordförande för branschorganisationen Genusföretagarna

1. Höjdpunkter tycker jag har varit alla fantastiska feministiska pjäser som satts upp och och spelats runt om i landet. Och körer! Det känns som om vi haft ett feministiskt år i kulturens tecken!

Lågvattenmärken har varit varje gång någon, speciellt unga människor, har tvekat att kalla sig för feminist på grund av rädslan för de konsekvenser det kan ge. Inga händelser eller debatter slår hur ont det gör i mitt hjärta när detta händer.

2. Inför 2013: Jag föreläste häromdagen för SSU Stockholms Tjejnätverk om min och Sanna Lilies bok Brinntid, som kom ut nu 2012. Då berättade jag att jag hoppas att 2013 är det år då jag berättar för Stefan Lövén, och andra ledare inom politiken, om utbrändhet och ojämställdhet. Jag tycker det är dags att vi gör dessa uppmärksamma på att unga engagerade kvinnor allt oftare blir sjuka av stress och att feminism är en friskhetsfaktor. När det feministiska samtalet inte förs bland våra politiska ledare missar vi många perspektiv på långtidssjuksrivning, etnicitet, kön, talang, prestation och ålder. Så min förhoppning är att få förklara för dem på vilket sätt feminismen är en viktig salutogen faktor.


Pia Laskar, Fil. dr i idéhistoria, lektor i genusvetenskap

1. Höjdpunkter: 2012 är minnesvärt för att feminister lyfte fram sin egen politik och sökte nya samarbeten och förhöll sig proaktivt till föregående års attacker mot feminism och genusvetenskap. Det märktes på flera sätt. - Viktiga konferenser var förutom Feministiskt perspektivs egen Tribunal i Stockholm – Riv Murarna (9-11 november i Hammarkullen i Göteborg). Där diskuterade feminister asyl, välfärdspolitik, rasism och förhållanden i fängelser och förvar. Senare i november hölls g12 i Göteborg, konferensen var den första nationella genusvetenskapliga konferensen på många år i Sverige. Under konferensens många teman och diskussioner blev det uppenbart att ämnet och fältet är hälsosamt stort nog för att rymma olika hållningar - ibland motsatta och antagonistiska. Motsättningarna blev också synliga i de mediala efterspelen till Feministisk Tribunal – jag ser det som tecken på att varken genusvetenskapen eller den feministiska politiken är inskränkt eller ghettoiserad. Positivt är också att Sveriges genusforskarförbund fick flera medlemmar, tidningen Bangs prenumeranter ökade och att Kvinnofolkhögskolan i Göteborg inte behövde säga upp några lärare.

Genusforskarna vid Linköpings universitet startade en Genusakademi som samlar alla enskilda forskare från traditionella ämnen för att utbyta erfarenheter och samarbeta på olika sätt. Liknade initiativ har redan tagits vid Stockholms respektive Lunds universitet. Samarbeten och utbyten gagnar alla.

Att argumenten och hållningen hos genusforskare, feminister och vänsterintellektuella har blivit tydligare i det offentliga samtalet är också positivt.

Lågvattenmärken är illa pålästa inpass i diskussionerna. Låt sådant fortsätta att karaktärisera inpassen från högern, tack!

2. Inför 2013: Att genusforskarna och radikala akademiker fortsätter att göra sina vetenskapliga argument tydligare och tillgängligare och att feminister och vänstern fortsätter att lyfta fram och föra sin egen politik proaktivt – inte ur försvarsposition.


Stina Svensson, talesperson Feministiskt Initiativ

1. Höjdpunkter: Att vi i Feministiskt initiativ, som drivit frågan om lönediskrimineringen sedan vi startade, har medverkat till kampanjen 15:51 som Kvinnolobbyn drog igång där det fanns en bred uppslutning för jämställda löner. Feministiskt initiativs seminarium i Almedalen där alla riksdagspartier (utom SD) sa ja till driva frågan om att skärpa Medlingsinstitutets uppdrag när det gäller aktiva åtgärder för jämställda löner. Den feministiska tribunalen, startskottet för mobilisering. Vilken kraft.

Lågvattenmärke: Regeringens budget fortsätter offensiven med nedmonteringen av välfärdssamhället, anhörigvården ökar, kvinnors villkor på arbetsmarknaden, lönediskrimineringen. Regeringens inhumana asylpolitik fortsätter. De ökade hoten och hatet mot kvinnor i offentligheten från antifeminister och rasister.

2. Inför 2013: Fortsatta feministiska och antirasistiska påtryckningar, samarbeten och mobilisering.Kvinnomarsch i Kairo, 8 mars, 2012.

Nathan Hamelberg, digital redaktör och skribent

1. Höjdpunkter: 2012 års höjdpunkter var att kvinnor (särskilt i Egypten), mer än någonsin gick ut i kampen för att försvara den arabiska vårens landvinningar och att aborträtten inte på allvar inskränktes i Latinamerika, Karibien och Afrika pga valutgången i USA.

Lågvattenmärket var att så få soul-, r'n'b och hip-hopartister hakade på Frank Ocean ut ur garderoben, men det goda chanser för det 2013.

2. Inför 2013 hoppas (och tror) jag att en feministisk analys till fullo kommer vara integrerad i kampen mot rasism och fascism samt att KD desintegrerar redan ett år innan valet.


Karin Salmson, förläggare

1. Höjdpunkter: Det är ju en tolkningsfråga, men jag tycker faktiskt att införandet av ordet hen är en feministisk framgång. Och det visar på en underbar förändringspotential! Så det är min höjdpunkt.

Lågvattenmärke: Feministhatet som verkligen blommar är ett lågvattenmärke, samtidigt väljer jag som många andra att tolka det som en reaktion på att det sker framsteg.

2. Inför 2013: Personligen hoppas jag på att vi ska kunna arbeta ännu mer med förskolor och skolor med våra böcker, eftersom det är så viktiga platser, plus att jag hoppas att vi kan driva samma förändring i helt andra kanaler – som t.ex. reklamvärlden som också är så viktig eftersom de kommunicerar normer hela tiden över allt! Annars tänker jag att det vore underbart om allt fler höjde rösten för feminism och jämlikhet, inte bara tyst höll med – utan faktiskt manifesterar sina åsikter. Och jag kan inte låta bli att hoppas att den tendens att faktiskt se flera faktorer samtidigt, som jämställdhet, rasism, klimat etc, håller i sig – och ökar.


Mikael Gustafsson, (v)Europaparlamentariker

1. Höjdpunkter: En av höjdpunkterna under året var den konferens om prostitution som jag och en EU-parlamentariker ordnade tillsammans med Europeiska kvinnolobbyn, EWL, i Bryssel den 4:e december. Det kom över 200 personer! Så häftigt och det var verkligen ett tryck i rummet för att införa en sexköpslag i fler länder.

Lågvattenmärke är alla dessa kränkta vita män, som tar en ofantlig stor plats i debatten och som är totalt blinda för den könsmaktsordning vi lever i.

2. Inför 2013: Vad jag önskar mig nästa år är:

- Att ”skydda kvinnokroppen” blir ett övergripande mål för Sverige och andra EU-länder, vilket bland annat innebär starka åtgärder mot kvinnovåld och prostitution samt skydd för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

- Att EU äntligen ska fatta att den nu förda nyliberala nedskärningspolitiken runt om i EU, leder till minskad jämställdhet och är en tillbakagång för kvinnors makt och påverkansmöjlighet.


Ulrika Lorentzi, jämställdhetspolitisk utredare på Kommunal

1. Höjdpunkter: En feministisk höjdpunkt har varit den nyväckta breda kampen för jämställda löner. Redan i februari levererade fem kvinnodominerade fackförbund, som representerar såväl arbetaryrken som tjänstemannayrken, ett sjupunktsprogram för rättvisa . En månad senare, 8 mars, anordnade 15:51-rörelsens aktion, med debattartikel, seminarium och aktivitet i sociala medier. 15:51-rörelsen är unik för den samlar kvinnorörelsen, fackförbund och politiska kvinnoförbund.

Lägvattenmärken: En riktigt lågvattenmärke, av många skäl men även feministiska, är det ökade stödet för Sverigedemokraterna.

Ett annat lågvattenmärke är äldreministerns Maria Larssons tal om ”kärlekshandlingar” då anhöriga pressas att ta ett allt större ansvar för omsorgen av äldre när äldreomsorgen stramas åt.

2.Inför 2013: Jag hoppas på ett större grepp i det politiska samtalet – ett samtal om hur vi håller ihop samhället. I det ingår en fortsatt diskussion om värdet av en offentligt finansierad välfärd, även ur feministiskt perspektiv. Och så hoppas jag att Medlingsinstitutets uppdrag ses över och antingen skrivs om eller förtydligas så det blir möjligt att förändra lönestrukturen på svensk arbetsmarknad och höja löner inom kvinnodominerade yrken som värderats för lågt.Snöröjning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Mian Lodalen, journalist och författare

1. Höjdpunkten och årets julblomma skickar jag till Karskoga kommun som satte på sig genusglasögonen och granskade snöröjningen ur ett könsperspektiv och gjorde något åt det. Nu är gator och torg tillgängliga för alla på ett sätt som det inte var när män prioriterades. Allt blir bättre med feminism. Till och med snöröjning. Se den tecknade filmen om Karlskogas snöplogning på jämställ.nu

Lågvattenmärke: Det skenande kvinnohatet på nätet. Och Reinfeldts ögontjänartal förra julen, då han lovade skärpta straff mot fridsbrott och ökade resurser för kvinnojourerna. Nya projektpengar har skjutits till men i praktiken har detta knappast lett till några stötte förbättringar för jourerna. Så sent som veckan före jul berättade Angela Busang att flera jourer tvingats stänga pga av bristande resurser.

Inför 2013 hoppas jag att politikerna inser att ett så omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor inte kan lastas på ideella krafter (frivilliga kvinnor utan att de lyssnar på jourerna, ger dem adekvat ekonomiskt stöd och sedan låter dem själva sköta verksamheten (vilket de utmärkt har gjort i decennier).


My Vingren, verksamhetsledare och skribent

1. Höjdpunkter: Jag kan knappt välja. Att genier som Liv Strömqvist, Bianca Kronlöf, CP-dockan Gil och facebookgruppen Vita Kränkta Män hjälpte oss att förstå att vi kan förändra samtidigt som vi skrattar.

En annan höjdpunkt: när en välkänd antifeminist gick ut i SVT Debatt och var ledsen över att ingen tog honom på allvar.

Årets lågvattenmärke? Att en samma antifeminist fick stå i bästa sändningstid och vara ledsen över att ingen tar honom på allvar.

2. Inför 2013: Hoppas att Ecadours ambassad i London tröttnar på Assanges rumpavtryck i kopiatorn. Att varje gång någon säger ”har du inget bättre för dig än det här jämställdhetstjafset” eller annan valfri härskarteknik får den personen en liten liten ofarlig men ändå obehaglig elchock. Att vi styr upp en megagigantisk flashmob där alla Sveriges feminister samlas och sjunger ”we shall overcome” tillsammans. Att kvinno- och tjejjourer får fast finansiering. Att alla nyhetsredaktioner börjar läsa Feministiskt Perspektiv.


Katharina Tollin, statsvetare

1) Bäst:en massa rolig och smart kultur producerad av Nanna Johansson, Liv Strömqvist, Kakan Hermansson och Lena Dunham.

Värst: det finns för mycket att välja på, men uppsvinget för högerextremismen är ju svårslaget.

2) Inför 2013: Jag hoppas att Socialdemokraterna sparkar in åtminstone någon feminist-boll i alla öppna mål som finns i regeringens politiken just nu. Det är mycket oklart vad som förhindrar det tidigare superstrategiska partiet från att offensivt använda feministisk analyser och argument i debatter om Caremagate, jobbskatteavdragen eller allra enklast: de bortplockade målen om jämställt uttag inom föräldraförsäkringen.


Wiwi-Anne Johansson (v), ledamot och i Socialförsäkringsutskottet

1. Höjdpunkter_ Uppriktigt sagt så kan jag inte komma på en enda höjdpunkt för feminismen under det gångna året. Ett embryo till det är möjligen de unga sjuksköterskornas kamp för rimliga löner. Dom är värda allt stöd. Parlamentariskt har inga segrar uppnåtts vad jag kan komma på. Tyvärr.

2. Inför 2013: Jag hoppas fler tar efter sjuksköterskorna i deras kamp. Att regeringen plötsligt genomgår en metamorfos och ser till att skapa jämställda förutsättningar för kvinnor i arbetslivet. Att vårdnadsbidraget försvinner och att föräldraförsäkringen gör det självklart för barn att föräldrarna delar lika på föräldraledighet och vabbar jämställt.


Maud Eduards, professor emerita i statsvetenskap

1. Höjdpunkter: Helt central händelse i ett feministiskt perspektiv: Att de två läkare, obducenten och allmänläkaren, som misstänktes för styckmordet på Catrine da Costa på 1980-talet, inte fick sina skadeståndskrav prövade i hovrätten.

Lågvattenmärke: Det alltmer synliga hatet mot kvinnor och feminister - och dess koppling till maskulinitet och fascism.

2. Inför 2013: Hoppas att feminister förmår praktisera de principer vi säger oss kämpa för: demokratiska samtal, öppenhet för oliktänkande och mångfald samt politisering av orättvisorna i samhället.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20121221 - Linnea Bruno

En inspirerande samling röster - tack! Jag instämmer i att 2012 varit ett starkt feministiskt kulturår, särskilt vad gäller scenkonst, samt att Feministisk Tribunal i Stockholm och den stora tvärvetenskapliga genusforskarkonferensen g12 i Göteborg var viktiga positiva händelser.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: