Facebookgruppen ”Jag säger väl för fan pepparkaka om jag vill” strax före.

Olyckligt om Facebook visar fel tid

INRIKES

Frågan om när Facebook-gruppen ”Jag säger väl för fan pepparkaka om jag vill” startade har engagerat många under veckan. Nerikes Allehanda hänvisar under fredagen till en omtalad bugg och menar att tidsangivelserna som visas är fel.

Under fredagen presenterade Nerikes Allehanda vad man anser är bevis för att tidsangivelserna på Facebook - och därmed facebookgruppen ”Jag säger väl för fan pepparkaka om jag vill” inte stämmer.

Webbutvecklare Jesper Westlund på Promedia hänvisar till en bugg som visar olika tider för olika användare utifrån så kallade Unix-kod.

Frågan har engagerat många webbintresserade personer under veckan, såväl professionella som aktivister eller bådadera. Flera av dem som Feministiskt Perspektiv har talat är eniga om att det inte går att dra någon entydig slutsats utan att få frågan besvarad av medieleverantören Facebook själv.


Missuppfattning om upphovsman

Feministiskt Perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt konstaterar att det är olyckligt att läget är oklart:

– Tidigare i veckan kunde vi se samma politiska ställningskrig mellan rasister och antirasister som förekommit i den aktuella Facebook-gruppen, men nu tycks båda sidor överens om att det inte går att fastslå exakt starttid utan att få den bekräftad från Facebook.

Men hur viktigt är det när Facebookgruppen startades egentligen?

– För Nerikes Allehanda är det naturligtvis angeläget att det fastslås att det inte startades en facebookgrupp av någon som visste vad som skulle komma att stå i tidningen senare under dagen. Samtidigt måste jag tyvärr konstatera att man på NA tycks ha uppfattat vår artikel som att vi påstod att de själva hade startat Facebook-gruppen. Det har vi aldrig påstått.

NA menar också att Feministiskt Perspektivs teori inte kan stämma då artikeln om tioåriga Mio inte var skriven vid tidpunkten då gruppen skulle ha startat enligt Facebook:

– Det var just det som vi fann konstigt, som gjorde att vi publicerade vår artikel från början. Att någon skulle veta på förhand vad som skulle komma att stå i tidningen, trots att artikeln inte ens var författad.


Positivt att NA tagit frågan på allvar

Oavsett detta tror Bratt att det mycket väl kan visa sig att Facebooks tidsangivelse inte stämmer och att gruppen kan ha startats senare än vad som anges.

– I så fall kan vi bara beklaga felaktigheterna och frågorna om kopplingen mellan NA och FB-gruppen och konstatera att Facebook-gruppen istället bygger på en länk som hade publicerats i tidningen.

Bratt tycker vidare att Nerikes Allehanda har tagit den här frågan på allvar.

– Innan vår artikel publicerades verkade de mest nöjda över att artikeln om Mio hade närmare en halv miljon träffar varav över trehundratusen hade kommit från Facebook. Utmaningen är ju att få samma genomslag för problematiserande och normkritisk journalistik.

Däremot tycker Feministiskt Perspektivs chefredaktör att uppgifterna från gruppens grundare känns tvivelaktiga så länge han eller hon kräver att få vara anonym:

– Då kända högerextremister och sverigedemokrater har dominerat gruppen vore det på sin plats att grundaren kliver fram i dagsljuset. Menar de allvar med sina uttalanden om att ta avstånd från rasism är det av största vikt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: