Goldina Smirthwaite har svårt att tro att diskrimineringen av lesbiska är laglig.

Vården diskriminerar lesbiska

2012-12-05 | Goldina Smirthwaite padlock 1

OPINION

Högre avgift för lesbiska par än heteropar vid inseminering är diskriminering och borde strida mot Hälso- och sjukvårdslagen, skriver Goldina Smirthwaite. Landsting som fortfarande gör skillnad hävdar att barnlösa lesbiska inte lider av någon sjukdom. Argumenteringen håller inte, menar Smirthwaite.

Goldina Smirthwaite forskar om vårdtillgång och vårdkvalitet ur ett genusperspektiv och har bland annat skrivit rapporten (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting.

I veckan har diskrimineringen av barnlösa lesbiska par åter blivit aktuell och flera medier har rapporter om den särbehandling lesbiska barnlösa utsätts för jämfört med heterosexuella par. Till exempel finns det landsting som kräver att lesbiska ska betala en betydligt högre avgift för insemination än vad heterosexuella par behöver göra.

Detta har motiverats med att de lesbiska inte lider av någon sjukdom. Men vad ska man då säga om alla de heterosexuella par där man varken finner något fel på kvinnans eller mannens reproduktionsorgan eller hormoner, men där paren ändå inte lyckas få barn tillsammans utan vårdens hjälp? De är väl inte heller sjuka? Borde inte de få betala samma höga avgift som lesbiska för att få insemination eller annan behandling mot barnlösheten?


Jag drar slutsatsen att det inte handlar om sjukdom varken i fallen med lesbiska par, eller i fallen med heteropar som inte kan få barn just med varandra, men som i övrigt är friska och skulle kunna få barn med någon annan person av så kallat motsatt kön.


Dessa båda typer av par borde betala samma avgifter för behandling mot barnlöshet. Antingen att de friska heteroparen betalar lika mycket som de lesbiska tvingas betala, eller – vilket är att föredra – att lesbiska betalar samma avgift som heteropar. Allt annat är diskriminering, och borde strida mot paragraf 2 i Hälso- och sjukvårdslagen:

”Målet för hälso-och sjukvårdslagen är en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen (...)” Lag (1997:142)

Att lesbiska i vissa landsting kategoriskt tvingas betala högre avgifter än heterosexuella andas moralism och homofobi. Även för heterosexuella barn kan den ofrivilliga barnlösheten bero på att man valt ”fel” partner, parterna är friska i övrigt men passar inte ihop genetiskt. Men detta ”felval” kostar inget extra för de friska heteroparen.


Det är bara lesbiska som tvingas betala extra för sitt val av partner. Det är lika orimligt att kräva av lesbiska att de ska byta partner eller betala extra, som att kräva att heteroparen ska göra det.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

7 december 2012 21:44 - Jenny Körlin

Bra inlägg Goldina! MVH Jenny Körlin

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: