Skriv på för Nasrin Sotoudeh!

2012-11-30 | FemPers padlock

OPINION

Agera omgående! Försvara Nasrin Sotoudeh, stöd hennes krav och rädda hennes liv!

Skriv under protestbrevet här!

Varför straffar ni mitt 12 åriga barn?

Denna fråga ställs av den fängslade iranska kvinnorättsaktivisten och människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh. Till dess att hon greps i september 2010 var Sotoudeh försvarsadvokat åt barn som dömts till avrättning samt 40 politiska aktivister och aktörer i civilsamhället. Sotoudeh blev själv dömd efter politiska repressalier, till sex års fängelse på grund av falska anklagelser. Sedan fängslandet har hon vägrats permission och de senaste fyra månaderna har hon inte fått träffa sina barn personligen, utan endast kabinbesök tillåts.

För att sätta press på Sotoudeh har trycket mot hennes make och barn successivt ökats tills parets 12-åriga flicka nyligen fick utreseförbud. På grund av trakasserierna och i synnerhet i protest mot beslutet att hindra dottern från att resa utomlands, inledde Sotoudeh en hungerstrejk den 17 oktober 2012.


Hon protesterar och ifrågasätter: ”Varför ni straffar vår dotter Mehraveh för hennes mors aktioner?”. Den iranska regimen vägrar bemöta denna helt legitima och enkla fråga. Med detta ignorerar regimen en advokats lagliga anmärkning och vägrar erkänna en fängslad moders rättigheter. Nu protesterar hon med en oåterkallelig hungerstrejk och sitt liv som insats.


Sotoudeh har i dag, den 28 november, inlett den 42:a dagen på sin oåterkalleliga hungerstrejk. Hennes hälsotillstånd är alarmerande och hon har återigen förflyttats till fängelsets vårdavdelning. Hennes make har efter det senaste korta besöket sagt: ”Jag måste varna för att hennes liv är i fara. Justitieministeriets ansvariga väljer att förneka allt men sanningen kommer som bekant att besegra och ruinera dem som förnekar den.”

Nasrin Sotoudehs krav är helt i enlighet med landets skrivna lagar. Med sitt ifrågasättande avslöjar hon brotten mot fängslade kvinnors och mödrars rättigheter i Iran.

Vi signerande stödjer advokaten Nasrin Sotoudehs lagliga och mest grundläggande krav och kräver härmed att den iranska regimen lyfter hennes dotters utreseförbud och upphör att straffa ett barn för sin moders motstånd.

Nasrin Sotoudehs liv är i fara. Hennes hälsotillstånd har efter 42 dagars hungerstrejk nått en kritisk tidpunkt. Vi vill visa vår oro och understryker vikten av att den iranska regimen ställs till svars för varje form av fysisk och psykologisk skada som Sotoudeh utsätts för. Vi kräver att regimen i Iran agerar omgående och ger efter för hennes krav.


Vi uppmanar människorättsorganisationer, kvinnorättsgrupper, barnrättsorganisationer, feminister och civilsamhällets aktörer i hela världen att stödja våra krav och rädda den fängslade människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh liv. Protestera mot den iranska regimens brott mot de mänskliga rättigheterna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: