Axel Pettersson är wikipedian sedan 2008.

Lovelace firas med skrivstuga

2012-09-28 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Den 16 oktober är Ada Lovelace-dagen. Wikipedia Sverige tar tillfället i akt för att öka andelen artiklar i det digitala uppslagsverket om kvinnor som är verksamma inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörskap och matematik. Feministiskt Perspektiv ställde tre frågor till arrangören Axel Pettersson.

FAKTA

    Ada Byron Lovelace var den engelske poeten Lord Byrons enda dotter växte Ada upp med sin mor, kallad ”princess of the paralelograms” och en av Englands mest begåvade matematiker. Hon är historiens första programmerare och ett av dagens programmeringspråk, ADA, döptes efter henne.


  • Axel Pettersson är anställd av Wikimedia Sverige som projektledare och kontaktperson för GLAM-aktiviteter.
  • Han är wikipedian sen 2008 och ägnar sig mest åt utåtriktade aktiviteter, föreläser, går på wikiträffar, träffar GLAM-institutioner och ordnar skrivstugor.
  • GLAM står för gallerier, bibliotek, arkiv och museum.
  • Wikimedia Sverige är en ideell förening och ett nationellt chapter till Wikimedia Foundation. Föreningen arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla.

Du arrangerar en skrivstuga där ett antal personer kommer att sitta tillsammans och skriva artiklar och utbyta kunskap om hur Wikipedia fungerar. Varför behövs skrivstugan?

– Skrivstugan behövs för att förbättra täckningen för artiklar om kvinnor som är aktiva och verksamma inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörskap och matematik. Skrivstugor behövs inom många områden och är ett bra sätt att få en koncentrerad aktivitet kring ett tema och ett sätt att nå ut till personer som tidigare inte bidragit till Wikipedia för att försöka få in dom i gemenskapen av Wikipedianer. Att vem som helst kan redigera betyder inte att vem som helst gör det, det här ett sätt att få med dom som gärna gör någonting men kanske behöver en knuff för att komma igång.


Hur stor är obalansen och vad beror den på?

– Det beror på den historiska obalansen i att fler män har varit aktiva och framträdande under lång historisk tid. Länge tilläts inte kvinnor att vara något. Jag tror aldrig att det kommer finnas lika många biografier om kvinnor som män. Det skulle krävas att det blir ojämställt åt andra hållet och att kvinnor tar över på alla positioner under väldigt lång tid. Fortfarande skapas det färre artiklar om kvinnor än män. Gapet minskar, men det kommer dröja länge tills det blir någorlunda jämnt.

Vilka får vara med?

– Alla som är intresserade och vill bidra med det tema som är satt för skrivstugan. Både dom som aldrig gjort en redigering tidigare och erfarna användare med tusentals redigeringar är lika välkomna. Vi kommer att börja med en introduktion, hjälpa till att skapa användarkonton, visa hur det går till att redigera och svara på alla frågor som uppstår under tiden. Hen, hon och han är lika välkomna, men eftersom det är mest män som redigerar på Wikipedia idag ser jag gärna att många kvinnor kommer så att det blir en jämnare fördelning i gemenskapen.


Vilken betydelse har Ada Lovelace och hennes dag för dig?

– Ada Lovelace är en föregångare och en inspirerande person. Dagen i sig har inte tidigare inneburit nånting för mig, men det är bra att ha en speciell dag som utgångspunkt för ett ämne och att få uppmärksamhet och medvetenhet om nånting viktigt. Förhoppningsvis kan vi göra det här till ett återkommande evenemang och sprida det till andra delar av Sverige också.


Fördelning mellan kvinnor (blå) och män av biografier på Wikipedia utifrån deras födelsedatum.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: