Regeringen nöjd med jämställdhetssatsning

2012-09-16 | FemPers padlock

INRIKES

Regeringen har godkänt en skrivelse som utvärderar den särskilda jämställdhetssatsning som gjordes 2007-2010. Där bedöms satsningen ha bidragit till att skynda på utvecklingen mot ökad jämställdhet i Sverige och förbättringar inom samtliga jämställdhetspolitiska målområden.

Under den utvärderade perioden fördelade regeringen drygt 1,3 miljarder kronor för särskilda insatser inom jämställdhetspolitiken.

Enligt Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister, har regeringens särskilda anslag lyft jämställdhetspolitiken från ord till handling.

- Inte minst har det varit viktigt att höja ambitionerna när det gäller kampen mot våld mot kvinnor och att bana väg för en mer jämställd offentlig service, säger hon i ett pressmeddelande.

Ett konkret exempel som tas upp är handboken för omhändertagande av sexualbrottsoffer och guiden med checklistor för provtagning och spårsäkring som tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid och att drygt 600 rektorer och skolledare vid grund- och gymnasieskolor har utbildats om hedersrelaterat våld. Och cirka 10 000 poliser fått jämställdhetsutbildning.

En betydande del av regeringens särskilda jämställdhetssatsning har även finansierat program för Hållbar Jämställdhet som drivits och samordnats av Sveriges Kommuner och Landsting och cirka 70 000 personer - anställda, chefer och förtroendevalda - inom kommuner och landsting beräknas ha deltagit i olika former av jämställdhetsutbildning.

Syftet med satsningen har varit att bidra till utveckling av verksamheter, organisationer, kunskaper och metoder och förändra attityder genom kunskap. Regeringens bedömning är att kvinnor och män nu möter en mer jämställd offentlig service än om satsningen inte genomförts.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: