Sissela Nordling Blanco och Magnus Linton framhöll vikten av att blicka inåt..

#sthlmpride: Inte i vårt namn

2012-08-03 | Bella Frank padlock

INRIKES

Ett tolerant Europa som hotas av ett intolerant islam. Det är huvudbudskapet i den islamofoba rörelse som också går under namnet counterjihadrörelsen, vars anhängare annonserat en manifestation samtidigt som morgondagens Pride-parad går av stapeln. Hbtq-frågor har blivit ett strategiskt viktigt verktyg för stora delar av den europeiska främlingsfientliga rörelsen och i onsdags diskuterades hur hbt-rörelsen ska bemöta detta under ett seminarium på Pride House i Stockholm.

Läs också:

2012-07-03 Vägrar vara rasisters alibi

2012-07-01 #sthlmpride: Ingen entydig utveckling i Europa

Den så kallade Counterjihadrörelsen som alltså genom gruppen Swedish Defence League, SDL, planerar en manifestation på lördagen kan inte beskrivas i rena högerextrema termer. I den löst sammansatta islamofoba rörelse som försöker mobilisera runt om i Europa ingår så väl konservativa som vänsterfolk och liberaler. Det som förenar dem är en islamofob idévärld i vilken ett ljust och civiliserat Europa är under attack från ett mörkt och ociviliserat islam.

– Att hoppa på hbtq-frågorna blir avgörande för att skapa en idé om att man befinner sig på rätt sida om moderniteten, sade journalisten och författaren Magnus Linton under seminariet Inte i vårt namn: om Counterjihadrörelsen som hölls på Pride House på Kulturhuset i Stockholm i torsdags.


Ingen marginell rörelse

Seminariet, som anordnades av RFSL och Expo och som modererades av RFSL-ordförande Ulrika Westerlund, handlade till stor del om att informera om Counterjihadrörelsen och framför allt den islamofoba gruppen English Defence League, EDL, som SDL är en del av. Den har i England haft en stark koppling till fotbollshuliganer, men enligt Magnus Linton är det fel att tänka på den islamofoba rörelsen som mest en marginell rörelse och detta är en större fråga än enbart lördagens manifestation, menade han.

- Den stora saken som jag ser det är att den här tankevärlden är etablerad och väldigt stark i dag i de europeiska parlamenten, och det jag skulle kalla högerradikala partier har mellan 5 och 15 procent i de flesta europeiska parlament, sade Magnus Linton.

Han beskrev vidare ett omvandlingsförsök inom radikalhögern i bred mening, i vilken flera trender kan skönjas: man rör sig från att vara konservativ och diskuterar i dag mer utifrån liberala ställningstaganden, tonar ner den kristna retoriken och profilerar sig som sekulära. Talet om rasskillnader har bytts ut mot kulturella skillnader där ett förmodat tolerant Europa kontrasteras mot ett islam som inte tolererar sexuell frigjordhet.

– Man plockar de idé-element som för tillfället kan generera bäst antimuslimsk effekt. Och de bästa just nu är hbtq-frågor och sexualitet. Det blir en bra tegelsten i muren, i skapandet av ett Europa mot ”de andra”, sade Magnus Linton vars bok De hatade – om radikalhögerns måltavlor kom ut tidigare i år.


Det kommer mera

Marta Hannus från den antirasistiska tidningen Expo beskrev den islamofoba rörelsen som ett löst sammansatt nätverk, varav en av de mest omtalade grupperna är brittiska English Defence League som bildades för tre år sedan och som i dag har systerorganisationer i en rad europeiska länder utöver Sverige.

På SDL:s hemsida hävdar gruppen att flera av de mest namnkunniga personerna inom den islamofoba rörelsen kommer att närvara och tala under mötet som beskrivs som det första världsomspännande initiativet, och som den första i en årligen återkommande manifestation. Personer som Pamela Geller och Robert Spencer från nätverken Stop the Islamization of Nations, och Stop the Islamization of America, liksom EDL-ledaren Tommy Robinson står som talare. Huruvida detta verkligen kommer att bli av återstår dock att se, menade Marta Hannus, då liknande evenemang tidigare ofta inte samlat mer än ett fåtal och mycket runnit ut i sanden.

– De här grupperna säger sig försvara demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och hbt när det passar sig och faller in en retorik där 'vi' är toleranta och civiliserade mot 'dem' som är intoleranta och ociviliserade, sade hon och menade att de använder hbt-frågor för att få uppmärksamhet.


Nästlar sig in

Även om det inte har framgått huruvida manifestationen på lördag kommer att försöka anta en hbt-vänlig retorik eller inte så har det tidigare gjorts sådana försök, senast i finska Tammerfors Pride. Då försökte den lilla Finnish Defence League ansluta sig till paraden, men stoppades av motdemonstranter, och Pride-arrangörerna gjorde också klart att de aldrig skulle bjuda in FDL då de inte delade samma värdegrund.

– Innan detta hade FDL skrivit till sina medlemmar att ”ni får tycka vad ni vill om sexuella minoriteter men det här är ett bra sätt för oss få uppmärksamhet”, så det är verkligen ingen gräsrotsrörelse för hbtq-rättigheter. Men man lyckades ändå hamna på agendan, sade Marta Hannus som är huvudförfattare till rapporten Counterjihadrörelsen.


Utmana självbilden

Hur ska då hbt-rörelsen förhålla sig till islamofoba och främlingsfientliga grupper som försöker lyfta dessa frågor och göra dem till sina? Inga självklara svar serverades, åtminstone inte i ett kortsiktigt perspektiv. Däremot lades flera förslag fram på hur det långsiktiga arbetet skulle kunna utformas. Hbtq-aktivisten Sissela Nordling Blanco som jobbar med projektet Love No Borders för rasifierade hbtq-personer, och som är en av Feministiskt Initiativs talespersoner, underströk vikten av att ett kontinuerligt och integrerat antirasistiskt arbete:

– Ofta pratar man bara om rasism som något från höger, men den strukturella vardagsrasismen där man ser väst som utvecklat och andra delar av världen som outvecklade är inget specifikt för grupper som EDL. En viktig strategi är att utmana självbilden av Sverige som öppet och tolerant, sade hon.

Sissela Nordling Blanco menade också att det finns ett problem i att många partier eller organisationer gör det lätt för sig genom att utse en grupp som syndabock för rasism i stället för att granska hur det genomsyrar hela samhället, och i samma slag utmåla sig själva som fria från rasism:

– Därför är det bra att RFSL driver frågan om asyl för hbt-personer och inte bara säger Inte i vårt namn.

En annan strategi är att lyfta fram rasifierade personer inom hbtq-rörelsen.

– Man måste också försöka skapa en mer inkluderande rörelse så att människor som drabbas av rasism får tala för sig själva, sade hon.


Kampen har bara börjat

Magnus Linton menade att det är viktigt att rikta blickarna inåt, mot den egna rörelse och att sluta tänka i dikotomier. Han menade att tankar om en sfär med tolerans för alla har bytts ut till förmån för en form av auktoritär liberalism på bekostnad av en frihetlig liberalism.

– Det handlar om samverkande förtryck-mekanismer som går in i varandra och det är viktigt att hålla ett helt gäng bollar i luften.

– I den här idévärlden finns det en föreställning om feminismen som en rörelse vars mål redan segrat, att jämställdhet har uppnåtts i Europa och nu måste försvaras som ett kulturarv. Det är en vansinnig världsbild. Feminism och hbtq-kampen är ju bara påbörjad, sade han.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: