Vem som helst kan vara Anonymous.

#antifeminism: Reaktioner angående Anonymous

2012-08-03 | FemPers padlock

INRIKES

Två mejl har kommit till redaktionen angående förra veckans granskning Anonymous roll i hoten mot Turteatern. Vi återger deras kommentarer i sammanfattad form.

En av dem vänder sig mot beskrivningen av Anonymous som hjältar i vissa sammanhang, vilket ligger i de anonyma nätverkens intresse. Hen konstaterar att många medier upprepar den typen av glorifierande antaganden och påpekar att kopplingarna mellan media och olika nätaktörer är månfacetterade:

”Det finns all anledning till oro vad gäller de här maktfullkomliga anonyma nätstrukturerna som vidmakthåller manlig överordning på nätet och förlängningen i verkligheten. Både här i Sverige och globalt.”

Ett annat mejl med anonym avsändare uppger sig företräda Anonymous och vill inte ”klä skott för vad vissa anonops ägnar sig åt”. Bland annat skriver de:

”Den påstådda anonop som gav sig på Andrea Edwards representerar i alla fall inte oss. Vi är mer diversifierade än så. Så om ni har kontakt med Andrea Edwards så hälsa att det finns anons som tycker hon gör ett bra arbete och ska fortsätta med det.”

Feministiskt Perspektiv har försökt nå avsändaren för att ställa ytterligare frågor, utan att lyckas.

Marcin de Kaminski, som forskar om nätaktivism, är inte förvånad över att Anonymous-anhängare reagerar, utan ser den som en bekräftelse på det han framhåller i förra veckans intervju – att det finns många olika företrädare Anonymous och att Anonopssweden har en egen agenda som inte alla ställer upp på.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: