Agneta Norberg visar varför USA är en destabiliserande och farlig stormakt.

Provocerande besök från USA

2012-06-05 | Agneta Norberg padlock

OPINION

"Den ena krigiska personligheten efter den andra bjuds nu till Sverige", skriver Agneta Norberg, vice ordförande i Sveriges Fredsråd. Hon redogör för USA:s militära dominans och kräver bland annat ett stopp för provokativa krigsövningar i norra Norden.

Agneta Norberg är vice ordförande i Svenska fredsrådet.


Hillary Clinton, utrikesminister i den allra största militärmakt som någonsin funnits på jordens yta besöker Sverige, hon representerar det enda land, som någonsin fört ett kärnvapenkrig, en makt som hotat med att använda kärnvapen ett 30-tal gånger sedan andra världskrigets slut ofta mot små och försvarslösa länder.

Ett land med en krigsflotta som dominerar all världens hav, med åtta kärnvapenbestyckade Trident-ubåtar och hangarfartyg, alltså flytande anfallsbaser, som lägger till vid länder som de vill skrämma eller förolämpa. Ett land som utvecklar nya kärnvapen, rymdvapen och andra ohyggliga högprecisa vapensystem. USA dominerar rymden för krigföring och använder numera rutinmässigt drönare – förarlösa plan – som bombar Pakistan, Afghanistan, Irak, Libyen, Somalia med flera länder, dödliga vapen som styrs via satelliter, från baser i bland annat Nevada, USA.


Hillary Clinton är utrikesminister i ett land som brutit alla avtal som fredsrörelsen tålmodigt kämpat för till exempel ABM-avtalet, genom att placera ut en ofantlig radar i närheten av ryska gränsen i Vardö, NPT- avtalet – ickespridningsavtalet – genom att placera ut kärnvapen i fem länder i Europa, samt avtalet om kemiska vapen. Det är en destabiliserande och farlig stormakt som besöker Sverige.


USA har upprättat 1 000 militäranläggningar, avlyssningssystem, radaranläggningar på alla kontinenter utanför sitt lands gränser. I Europa, som är plattform för USA:s bombfällningar i Afghanistan, Irak, Libyen med flera länder med hundratals baser i, framför allt Italien och Tyskland. Jättebasen Camp Bondsteel anlades till exempel i Kosovo omedelbart efter att bombmattorna mot Jugoslavien upphört.

Runt om i hela Afrika anläggs nya baser. Libyen var ett av de länder som vägrade, men motståndet bombades ju bort som vi vet. Samt Centralamerika, glöm inte Honduras och militärkuppen där USA-basen Palmerola var viktig för Pentagons dominans i Centralamerika. Nya baser byggs även i Colombia. Runt den euroasiatiska kontinenten har USA anlagt baser i en stor halvcirkel från Island i norr till Sydkorea och Japan i Ostasien, vilka är översållade med anfallsbaser.


Pentagon har lagt upp en plan för "full spectrum dominance", alltså total dominans i hela världen på alla områden. Det svenska territoriet, särskilt det glest befolkade Norrland med strategisk närhet till Ryssland har betydelse i Pentagons geostrategiska tänkande. Detta återspeglas inte i svensk massmedias bevakning.


Noam Chomsky kommenterade en gång medias tystnad i förhållande till händelsens oerhörda vikt så här: "By the silence you understand the importance". Genom tystnaden förstår man betydelsen.

Norrbottens oerhörda strategiska betydelse syns genom USA/NATO:s ständiga krigsövningar: Nordic Air Meet, 2007, Loyal Arrow,2009, Cold Response 1, 2010 och nu senast i mars 2012 Cold Response 2. Den senaste övningen fick vi kännedom om endast genom att ett norskt plan kraschade in i Kebnekaise och fem deltagare dog. Då deltog 16 500 soldater från 15 länder, självklart USA:s stridsflyg, F-15 Eagle och F-16 som är kärnvapenkapabla – alltså de kan lastas med kärnvapenbomberna B-61, som är placerade på deras baser i Tyskland.

Nästa stora krigsövning Nordic Air Meet nr 2 hålls i Norrbotten och Västerbotten, nu från den 27 augusti till 6 september. Stridsplan från sex länder ska delta: Sverige, (JAS Gripen), USA, F16 Fighting Falcon), Storbritannien (GR Tornado ) Danmark, Finland och Schweiz. 65 stridsplan deltar, alltså den största flygstridsövningen detta år. US Air Force fick som bekant tillåtelse att träna bombfällning på Lombdens träningsfält utanför Kalix 2010.


Den ena krigiska personligheten efter den andra inbjuds nu till Sverige. Förutom USA:s utrikesminister får Sverige ett annat otäckt besök. Då kommer Zbigniew Brzezinski till Stockholm inbjuden av Utrikespolitiska Institutet*.


Zbigniew Brzezinski är arkitekten bakom USA:s planer för världsherravälde. Hans bok, som kom 1997, The Grand Chessboard, brukar kallas handbok i världsdiktatur. Oavsett om det är Bush eller Obama som styr, har hans råd och rekommendationer följts. Som president Jimmy Carters utrikespolitiska rådgivare besökte han bin Ladens bror i Afghanistan och såg till att USA började leverera vapen till Mujahedin långt innan ryssarna invaderade landet.

Brzezinski ska, förutom att föreläsa på Utrikespolitiska Institutet, besöka sonen Mark Brzezinski – USA:s nye ambassadör i Sverige. Han installerades i oktober 2011. En av ambassadörens första resor i Sverige gick till Kiruna och Luleå i Norrbotten. Vid en intervju, i Norrländska Socialdemokraten, framhöll han som ett av målen med besöket att söka svenskt stöd för USA:s utrikespolitik och att knyta Sverige närmare USA i de militära operationerna ute i världen. Han sade också att samarbetet med Sverige underlättar USA:s ambitioner att sprida demokrati i världen.

Sveriges Fredsråd gjorde ett uttalande efter NATO:s toppmöte i Chicago maj i år. Det sändes till statsministern, utrikesministern och försvarsministern. Där protesterade vi mot närmandet till NATO och stridsövningarna i Norrbotten och slutade med följande krav till de styrande i Rosenbad:


Sverige ska inte delta i de provokativa krigsövningarna i norra Norden och de nordliga havsområdena!


Sverige ska avsluta det nära samarbetet med USA/NATO, som är världens största kärnvapenmakt.


Sverige ska lämna Partnerskap för Fred som är en förstuga till NATO.


Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: