Feministisk Tribunal kommer att äga rum den 16 september på Rival i Stockholm.

Feministisk Tribunal i september

2012-05-11 | FemPers padlock 2

INRIKES

Nu står det klart att det blir en Feministisk Tribunal till hösten. Tribunalen kommer att äga rum exakt två år före valet och bland sponsorerna finns Benny Andersson som återigen upplåtit Rival till feministiska samtal.

Nu står det klart att det blir en feministisk tribunal i Stockholm till hösten. Feministiskt Perspektiv kommer att agera spindel i nätet, och en rad andra aktörer kommer att medverka som arrangörer vid evenemanget.

– Tanken är att släppa en antologi med skarpa feministiska förslag och samtidigt konfrontera feministiska politiker med dessa, säger Anna-Klara Bratt som sitter med i arrangörsgruppen.

Evenemanget kommer att äga rum den 16 september vilket är precis två år före nästa val:

– Vår avsikt är att höja temperaturen på den feministiska politiken stegvis inför valet 2014 och vi hoppas återkomma i frågan hösten 2013 och givetvis inför själva valet.

Bakom sammanställningen av politiska feministiska förslag står bland andra professor Maud Eduards. Varför tar ni detta initiativ?

– Vi vill få in nytt liv i debatten om kön och makt. Det är viktigt att försöka tänka utanför de etablerade sätten att förhålla sig till jämställdhet, säger Maud Eduards som nyligen också medverkade i den uppmärksammade samlingen Könspolitiska nyckeltexter.

I antologin, som fortfarande är under produktion, ryms förslag som är såväl konkreta och omedelbart genomförbara och mer vildsinta och gränsöverskridande idéer, enligt redaktörerna.

Skribenterna och vilka som kommer att medverka vid tribunalen presenteras senare under våren. Själva evenemanget kommer att vara förlagt till Rival i Stockholm. Precis som vid förra årets partiledarsamtal med Gudrun Schyman, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand är det Benny Andersson som sponsrar evenemanget genom att upplåta sina lokaler.

– Vi är mycket tacksamma och glada för det. Feministsverige ryms inte längre i källarlokaler och som vi kunde se vid helgens feministiska forum så drar de dagspolitiska frågorna stor publik. Dessutom förtjänar även feminister lite guldkant på tillvaron, säger Anna-Klara Bratt.

Bland arrangörerna finns bland andra bokhandeln Hallongrottan och Makadam förlag. Lotta Vilde Wahl från bokhandeln Hallongrottan anordnar löpande feministiska samtal under året. Varför behövs en särskild feministisk tribunal?

- Vid våra löpande författarsamtal har vi upplevt att det behövs en gemensam kraftansträngning och ett samlande av feminister i Sverige för att hantera den feministiska backlash som råder. Det är helt nödvändigt med en återorganisering av feminister och en formulering av de viktigaste feministiska frågorna. Hallongrottans vänner har fått medel från Kvinnors organisering (Ungdomsstyrelsen) för att arbeta med feministiskt nätverkande, organisering samt att formulera de viktigaste feministiska frågorna. Det kommer bli ett mycket spännande samarbete med Feministiskt Perspektiv, andra skribenter och aktörer. En antologi om de viktigaste feministiska frågorna i dag och en feministisk tribunal kommer att ge effekter både i politiken och i den feministiska kampen, säger Vilde Wahl.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20120518 - Wiveca Holst

Fantastiskt med en feministisk tribunal. Det är hög tid och jätteviktigt. Jag hoppas bara att den blir för alla feminister och inte bara skribenter och sk "kända feminister". Vi är många som i massor med år gjort allt vi kan för att kvinnor ska kunna leva tryggt och säkert och med tillgång till alla sina rättigheter. Vi vill också vara med både i atologier och tribunaler. Det finns en enormt stor kompetens bland alla oss som varit med sen 70-talet. Vi måste bli organiserade, högljudda och synliga i dessa tider av antifeminism. Vi måste värna vår rättighet att organisera oss i föreningar och vi måste få fortsätta att stötta varandra i systerskapet. Vi måste stoppa hotet mot kvinnojoursrörelsen och hotet mot det civila samhället. Vi måste se till att frågan om kvinnors mänskliga rättigheter kommer upp på dagordningen igen som en prioriterad fråga. En tribunal skulle vara ett sätt att göra allt detta.


20120523 - Anna-Klara Bratt

Rival tar 700 besökare på en och samma gång, så så många kan komma. Dessutom hoppas vi att kunna livestreama för de som inte är i sthlm. När programmet börjar bli klart kommer det att dyka upp ett FB-event där det blir möjligt att anmäla sig. Alla välkomna! mvh/anna-klara bratt

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: