Från omslaget till rapporten Human rights of Roma and Travellers in Europe.

Kommer Europa att ta sitt ansvar för romers rättigheter?

2012-03-23 | Irka Cederberg padlock 1

UTRIKES

Antiziganismen ökar i skuggan av den ekonomiska krisen och främlingsfientliga politiker har fått allt större inflytande i europeisk politik. Europarådets människorättskommissionär, Thomas Hammarberg, har skrivit den hittills mest omfattande rapporten om kränkningarna av romer på livets alla områden och de europeiska regeringarnas ansvar.

Thomas Hammarberg


FAKTA HAMMARBERGS RAPPORT

Sedan 1960-talet har Thomas Hammarberg engagerat sig för den romska minoriteten, bland annat tillsammans med systrarna Katarina och Rosa Taikon.

Som kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet har han sedan 2006 också kunnat driva romska frågor på ett överstatligt plan.

När han i år, nyss fyllda 70, lämnar sitt uppdrag gör han det med ett gediget testamente, rapporten Human rights of Roma and Travellers in Europe.

Det är en detaljerad och smärtsam redogörelse för hur den djupt rotade rasismen mot romer, antiziganismen, på alla livsviktiga områden berövar romerna deras mänskliga rättigheter.

Rapporten släpptes i slutet av förra månaden och kan laddas ner här.

Det mesta är känt genom andra rapporter: romer har kortare livslängd än andra, de berövas adekvat hälso- och sjukvård, deras barn får sämre skolutbildning - om ens någon. Deras bostäder och ofta primitiva läger rivs, de placeras i avlägsna getton bortom el, vatten och allmänna kommunikationer. De diskrimineras på arbetsmarknaden, i offentliga miljöer, är utestängda från politiskt och övrigt medborgerligt inflytande, saknar ofta medborgarskap och identitetshandlingar. Romska kvinnor har utsatts för tvångssteriliseringar ända in på 1990-talet. Bara i Tjeckien uppskattas upp emot 90 000 romska kvinnor ha tvångssteriliserats sedan 1980.

Efter östblockets kollaps har romernas situation i Europa avsevärt försämrats. Tiotusentals förlorade sina jobb när statliga företag las ner, romerna utpekades som syndabockar när tillvaron försämrades och antiziganismen blev öppnare och allt hätskare.

I takt med att EU tog in före detta socialistländer som medlemmar blev romernas allt svårare situation i dessa länder uppenbar – men det blev efter hand tydligt att också de gamla EU-länderna hade lik i garderoben.


Att söka sanningen

I Balkankriget fördrevs 100 000 romer från Kosovo och många av dem tog sin tillflykt till Västeuropa. Därifrån utvisas de nu tillbaka till Kosovo, trots att många av dem rotat sig här sedan tiotalet år. Sverige undgår inte kritik i rapporten. Också Sverige utvisar romer till Kosovo, trots att landet, vilket Hammarberg hävdar, för närvarande inte kan erbjuda återvändarna en dräglig tillvaro. Det är en diplomatisk omskrivning för den etniska rensning som fortfarande pågår i Kosovo.

Sedan 90-talet demoleras romska bosättningar i många länder, ofta utan att invånarna erbjuds annat boende. Det har också skett under den senaste kalla vintern, bland annat i Albanien och Litauen.

Den ökande antiziganismen, som också tagit sig uttryck i överfall och mord på romer i flera länder, har skapat stor oro i Europa. Det har resulterat i flera sammankomster på toppnivå och mängder av rapporter från olika europeiska organ och frivilligorganisationer.

Thomas Hammarbergs rapport är med sina 254 sidor den hittills mest omfattande och detaljerade och är bland annat resultatet av hans många resor i Europarådets 47 medlemsstater.

Han har också flera förslag till åtgärder. Europas tusenåriga grymheter mot romer bör ingå i historieundervisningen i alla skolor. Polisen måste utbildas om romers särskilda behov av skydd mot hatbrott och bör få disciplinstraff om de missköter sig i det avseendet. De europeiska staterna bör inrätta sanningskommissioner, ja kanske bör det skapas en alleuropeisk sanningskommission. Politiker måste aktivt försvara mänskliga rättigheter och protestera mot rasistiska hatbrott.


Oklar verkan

Hittills har det kommit en del reaktioner på Hammarbergs rapport. Internationella romska organisationer har välkomnat rapporten, även om de uttrycker skepsis mot vad den kan komma att åstadkomma.

Tjeckien är ett av de länder som får skarp kritik i Hammarbergs rapport. Här finns ett ökande våld mot romer, här förekommer - trots en dom i Europadomstolen för några år sedan - fortfarande segregation av romska barn i skolan, och här har som tidigare påpekats uppemot 90 000 romska kvinnor blivit tvångssteriliserade.

Överraskande nog har den tjeckiske utrikesministern Karel Schwarzenberg välkomnat rapporten. Han anser det skamfullt att Tjeckien ännu inte har kompenserat de kvinnor som tvångssteriliserats och uppmanar andra ministrar i landet att stå upp mot diskrimineringen av romer. Han betecknar också specialbehandlingen av romska skolbarn som ren diskriminering.

Risken är att kommissionär Hammarbergs rapport nu bara läggs till handlingarna. Hans redovisning av romernas skrämmande situation i Europa, hans kritik mot rådets medlemsstater och hans förslag till åtgärder kommer inte att få någon rättslig verkan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20120324 - Sara Granath

Det är en skam och visar på hur vårt samhälle som helhet ser ut. Att uttrycka sig nedsättande mot romer är fortfarande inget som folk reagerar på som rasistiskt, att särbehandla romer är heller inte uppseendeväckande. Vi måste i Sverige arbete aktivt och starkt för att stoppa diskriminering av romer och vi måste påverka i EU för att stoppa den rasistiska behandlingen av romska barn och vuxna! En start är att som Hammarberg föreslår ha med romernas historia i undervisningen.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: