Anrik global aborträttskampanj

2012-01-03 | FemPers padlock

UTRIKES

I dag, fredag 28 september, samlas de feministerna inom 15M-rörelsen i Madrid till en manifestation till försvar den fria aborträtten. Manifestationen för kvinnors rätt att välja går under parollen: ”Att välja är inte kriminellt, ut med aborter ur brottsbalken.”

Manifestationen ingår i kampanjen för global aktion för att avkriminalisera den frivilliga aborten som sedan 1993 högtidlighålls den 28 september varje år i Latinamerika och Karibien. I år har kampanjen utvidgats över Atlanten under temat: ”Legal och säker abort; en fråga om rättigheter, en fråga om demokrat”.

Den feministiska rörelsen inom 15M anser att justitieministerns plan för att reformera abortlagstifningen innebär ”en ny attack mot kvinnors rättigheter” inom ramen för en ”kraftfull offensiv för att stärka den nyliberala samhällsmodellen”.

Feminismerna inom de indignerades rörelse 15M riktar sig till justitieministern och påpekar att ”den reproduktiva hälsan erkänns i deklarationen om mänskliga rättigheter och att abort är en fråga om självständighet och personlig frihet. De understryker också risken för att en starkare begränsning en den nuvarande leder till fler osäkra aborter, särkilt för kvinnor med små ekonomiska resurser.

Under dagen kommer manifestationer, möten och andra aktiviteter att äga rum i flera städer i Spanien, Latinamerika och Karibien med ett gemensamt krav – laglig och säker abort.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: