Kvinnohistoria i Sverige

2011-12-16 | Edda Manga padlock

FEMINISM

En ny resurs med illustrerade historiska genomgångar över fem områden – utbildning, rösträtt, arbete, fred och 1970-tal – finns att tillgå via KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek. Författarna har tidigare skrivit minst en monografi över området de behandlar:

Irene Andersson (Kvinnor mot krig: Aktioner och nätverk för fred, 1914-1940), Christina Florin (Kampen om katedern: feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906), Josefin Rönnbäck, (Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921), Eva Schmitz (Systerskap som politisk handling: kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982), Ulla Wikander (Feminism, familj och medborgarskap… om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919).

På KvinnSam finns webbportaler med dessa olika teman som innehåller biografiska uppgifter om kvinnor inom varje område, digitaliserat källmaterial och fotografier:

GUPEA, eller från KvinnSams webb.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: