Urbefolkning i Kenya fick rätt

2011-11-18 | FemPers padlock

UTRIKES

Endorois, ett halvnomadiskt folk, vräktes på 1970-talet från sin traditionella mark kring Lake Bogoria i Kenya, där man vallat boskap och getter i århundraden. Detta i samband med att ett naturreservat skapades som turistattraktion, vilket för minoritetsgruppen innebar att förvisas till ett liv i fattigdom och nöd.

I februari 2010 blev Endorois den första urbefolkningsgrupp i Afrika som tillerkändes rätt till mark och utveckling av den afrikanska kommissionen för människors och folks rättigheter. Fallet drevs av organisationerna Endorois Welfare Council och Minority Rights Group International.

I samband med FN:s människorättsråds sociala forum i Genève i oktober togs fallet upp som exempel på det civila samhällets viktiga roll när det gäller att uppnå och genomdriva människors rätt till utveckling.

Källa: Minority voices newsroom

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: