TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Unga kvinnors position på arbetsmarknaden alltmer utsatt

2011-11-18 | FemPers padlock

EKONOMI

Nästan var fjärde kvinna mellan 20 och 34 år som arbetar som tjänsteman har en tillfällig anställning. Bland män i samma ålder har nio av tio en tillsvidareanställning. Det visar en kommande rapport från TCO.

Rapporten, Tjänstemännens arbetsliv, visar att även om andelen tidsbegränsat anställda inom TCO inte har ökat totalt sett under de senaste tio åren, har det blivit vanligare med tidsbegränsade anställningar för personer under 35 år – framför allt bland kvinnor. Unga kvinnors tillvaro på arbetsmarknaden är därmed betydligt mer osäker jämfört med jämnåriga män och äldre kvinnor och män. Rapporten visar också att unga tjänstemän arbetar alltmer övertid.

– Det här är allvarliga varningssignaler om tillståndet i arbetslivet. De med en tillfällig anställning har fått en mer utsatt position på arbetsmarknaden. Upplevd kontroll har minskat samtidigt som man upplever att kraven i arbetet har ökat, och förändringen verkar speciellt gälla för kvinnorna, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

TCO:s rapport bygger på SCB:s Arbetsmiljöundersökning 2009 och undersökningen om Arbetsorsakade besvär 2010.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: