Tvärvetenskapligt seminarium om Gender Budgeting

2011-11-18 | FemPers padlock

FEMINISM

Hur lönar sig jämställdhet? är ett tvärvetenskapligt seminarium då Anna Klerby talar om Gender Budgeting inom offentlig sektor. Seminariet anordnas av Forum för feministisk forskning i Stockholm och äger rum 21 november kl 16 - 18 i seminarierummet på Genusvetenskapen, hus B, plan 4, Stockholms universitet.

Gender budgeting innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i budgetprocessen och gör det möjligt att analysera offentlig ekonomi ur ett genusperspektiv.

Forum för feministisk forskning är en ideell organisation som bildades (under namnet Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Stockholm) 1978 av studenter och doktorander som sedermera blev kända svenska feministiska forskare såsom Maud Eduards, Yvonne Hirdman, Hjördis Levin, Annika Svensson och Irene Svensson.

Så småningom etablerades forumets organisationer även på andra universitetsorter. Under olika perioder har forumets aktiviteter haft olika tyngdpunkter. Vid dess tillkomst handlade det om facklig verksamhet senare av att ordna aktiviteter som kurser och seminarier om feministiska ämnen. Organisationens uttalade mål är att verka för att stärka feministisk forskning, integrera den i undervisningen samt stödja feministiska och/eller kvinnliga forskare.


Ny styrelse

Forum för feministisk forskning i Stockholm har fått en ny styrelse för 2011-2012. Ordförande är Klara Regnö (KTH), kassör är Anna Klerby (Högskolan i Dalarna) och resterande ledamöter är Anahita Assadi (Institutet för framtidsstudier), Kalle Berggren (Uppsala universitet), Lucia Crevani (KTH), Klara Dolk (Stockholms universitet), Malin Holm (Uppsala universitet), Anna Sandberg (Handelshögskolan), Linn Sandberg (Linköpings universitet), Eleonora Stolt (Stockholms universitet), Fia Sundevall (Stockholms universitet), Daniel Wojahn (Södertörns högskola), Yuliya Yurchuk (Södertörns högskola).

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: