Kommunals ordförande Anneli Nordström.

Jämställdhetens blinda fläck

2011-11-18 | Charlotte Haider padlock

EKONOMI

Anhöriga som övertar vården av äldre släktingar ökar. I synnerhet faller ansvaret på döttrarna. Enligt beräkningar i Kommunals nya rapport Hänger din mammas trygghet på dig medför anhörigomsorgen förlorade skatteintäkter på 2,3 miljarder om året.

FAKTA KOMMUNALS RAPPORT

• Andelen äldre, 80 år och äldre, som får offentligt finansierad äldreomsorg har minskat från 62 procent år 1980 till 35 procent år 2009. Under 2000-talet har samhällets kostnad för äldreomsorg fortsatt att minska, både i faktisk kostnad och som andelen av BNP. Antalet anställda i äldreomsorgen har också minskat.

• Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg. Chansen att få hemtjänst har minskat med 43 procent för en person med samma behov sedan slutet på 80-talet.

• I takt med att det offentligas åtagande och ambitionsnivå minskar, ökar anhörigvården. Två tredjedelar av de äldre med hjälpbehov får hjälp av en nära anhörig eller vän som de inte bor med. Motsvarande siffra i slutet av 1980-talet var 40 procent.

• Ungefär en femtedel av befolkningen ger hjälp till en äldre person som de inte bor med.

KÄLLA: Kommunal Hänger din mammas trygghet på dig, utredare Ulrika Lorenzi

Omsorgen om äldre uppmärksammades redan år 2005 som jämställdhetens blinda fläck i Jämställdhetspolitiska utredningen. Flera studier har visat att äldres döttrar står för den största ökningen av anhörigomsorg.

Mellan 1994 och 2000 ökade andelen hjälpbehövande ensamboende äldre som får hjälp av sina döttrar från 29 procent till 39 procent. Andelen som får hjälp av sina söner var 12 procent år 1994 och 13 procent år 2000, skriver Kommunals utredare Ulrika Lorentzi i den nya rapporten.


Larmrapporter skrämmer

– Risken är nog stor att fler kvinnor tar illa vid sig av de senaste veckornas larmrapporter och överväger att lägga ännu mer tid på äldre anhöriga, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

– Vi har hamnat i ett farligt läge av tillitsbrist. Tilliten till samhället och tilliten till att våra skattepengar används på rätt sätt är i gungning. Vår erfarenhet är att om systemet fungerar och, som i det här fallet, vården av äldre håller god kvalitet så betalar människor gärna skatt. Men när vi förlorar tilliten då minskar betalningsviljan, fortsätter Annelie Nordström.

För henne finns inte frågan om samhället har råd med god äldreomsorg.

– Jag ser det bara som en fråga om hur finansieringen ska skötas. För pengarna är desamma. Antingen betalar var och en ur egen ficka, eller så tecknar var och en en privat försäkring. De två alternativen kräver långsiktig planering av den egna ekonomin som många försummar. Det tredje alternativet är att finansieringen sker via skattesystemet. Men oavsett vilket man väljer blir det samma kostnad. Och dessutom har vi gemensamt beslutat att vi ska ha en god äldreomsorg.


Anhörigvård inte gratis

Kommunals rapport Hänger din mammas trygghet på dig? visar att de resurser som läggs på äldreomsorgen har minskat rejält sedan 1980 trots att det blir allt fler äldre. Samtidigt ökar anhörigomsorgen drastiskt. Cirka 100 000 personer har gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta för att vårda en anhörig.

Annelie Nordström är noga med att påpeka att anhörigomsorgen inte är gratis, varken för dem som ger omsorg eller för samhället. Den leder till att anhöriga får lägre inkomster, mindre fritid och i det längre perspektivet en försämrad pension. Men också stressen ökar och de anhöriga riskerar sin egen hälsa. Sammantaget, med samhällets förlust av skatteintäkter, tycker hon att anhörigomsorg rimmar illa med arbetslinjen.

Med de senaste veckornas facit i hand ser det ut som att Kommunals rapport var planerad i samarbete med medierapporteringen om framförallt Caremas vanvård vid vissa äldreboenden. Annelie Nordström förnekar detta men är glad över timingen.

– Kommunal bedriver ett långsiktigt strategiskt arbete för en trygg äldrevård. Den här rapporten är en av flera i det arbetet, och den här gången tror jag att vi verkligen får upp allmänhetens ögon för betydelsen av god äldreomsorg, säger hon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: