Alliansregeringen presenterade sin Framtidskommission på Blackebergs gymnasium.

Framtidskommission – varför?

2011-11-18 | Gerda Christenson padlock 1

INRIKES

I onsdags presenterades medlemmarna i regeringens Framtidskommission på ett seminarium i Blackebergs gymnasium. Redan innan den nya Framtidskommissionen har kommit igång ifrågasätts syftet med den och urvalet av ledamöter.

FAKTA/Framtidskommissionen

Se hela seminariet på video på regeringens hemsida.


Svenska Institutets nya webbsatsning Sverigebilden, kan ses på Svenska Institutets hemsida.


Framtidskommissionens egna sidor
på regeringens hemsida.

”Välkommen till framtiden!
Sverige är ett fritt och öppet land. För de allra flesta är Sverige ett bra land att bo och leva i. Här har alla människor rätt att fatta sina egna beslut om vilken väg livet ska ta. Vi tror på demokrati och jämställdhet. Vi litar på varandra och på våra myndigheter. Och vår gemensamma välfärd ger oss trygghet i vardagen och stöd när något går snett.”

Så inleder alliansregeringen sin presentation av den nybildade Framtidskommissionen på sin hemsida. Samma positiva ton präglade regeringens seminarium i Blackebergs gymnasium, där medlemmarna i Framtidskommissionen presenterades.

Seminariet inleddes med att generaldirektören för Svenska Institutet, Annika Rembe, berättade om hur Sverige uppfattas i omvärlden. Svenska Institutet har gjort en studie om Sverigebilden, som presenteras på SI:s hemsida.

– Det är en studie som berättar att Sverige sticker ut ganska mycket. Vi är i väldigt stor utsträckning individualister, och vi har i vår kollektivistiska miljö ett stort utrymme för individen. Och självförverkligandet är både någonting som vi verkligen strävar mot och som vi ju utifrån vårt samhälles perspektiv har goda möjligheter att sträva mot, konstaterade Annika Rembe.

Därefter fick en ungdomspanel samtala, och fotografen Jens Assur visade bilder. Slutligen var det regeringens tur att kliva upp på podiet.


Fyra utredningar

Statsminister Fredrik Reinfeldt började med att säga att det är viktigt att ha en regering som kan tolka framtiden, och att det är därför regeringen har tagit initiativ till Framtidskommissionen. Syftet är att ”identifiera de viktiga samhällsutmaningar Sverige står inför på längre sikt”, och med längre sikt menar regeringen från år 2020 till 2050. Fredrik Reinfeldt ska själv leda Framtidskommissionen, som kommer att ha fyra utredningar knutna till sig, där varje partiledare i alliansregeringen ska ansvara för var sin utredning.

Den första utredningen – ”Demografi. Hur påverkas Sverige av att vi blir allt äldre?” – ska Fredrik Reinfeldt själv ansvara för. Den andra utredningen ska ta upp frågor som rör integration, jämställdhet, demokrati och delaktighet, och blir utbildningsminister Jan Björklunds (FP) ansvar.Utbildningsminister Jan Björklund (FP) kommer att ha ansvar för frågorna
jämställdhet och integration inom regeringens Framtidskommission.Fokus på integration

I presentationen av sina ansvarsområden fokuserade Björklund på integrationen och Sveriges inställning till dem som kommer hit ”från andra sidan jorden”.

– Jag tror att vi i Sverige har en för stor – vi har haft i varje fall – en alltför stor omhändertagandementalitet.

Han betonade att de som reser till ett annat land är initiativrika människor, och jämförde med att många svenskar emigrerade till Amerika under 1800-talet.

– Men när de kom dit, så var det ju ingen som tänkte tanken att nu måste samhället ta hand om dessa människor, utan man skapade, byggde sig, en egen framtid, och tog ansvar själv. I Sverige har det varit så tidigare, fram till nu, att kommer man hit så är det kommunernas socialtjänst som har ansvaret från samhällets sida, för integrationen. Bara det utstrålar ju, det här socialtjänst, att det är nåt som behöver ha hjälp och stöd på nåt sätt.

Jan Björklund förklarade att nu är det Arbetsförmedlingen som har ansvar för integrationen. Nu har det skett ett perspektivskifte, slog Björklund fast, men vi måste bli bättre på att ta itu med integrationsproblemen.

– Nyckeln är jobb, jobb, jobb och svenska språket, svenska språket, svenska språket.


Kvinnors sämre karriärmöjligheter

Avslutningsvis tog Jan Björklund upp jämställdheten – då specifikt att den könsuppdelade arbetsmarknaden får till följd att kvinnor har sämre karriärmöjligheter.

– Här har vi en stor utmaning på den svenska arbetsmarknaden att åstadkomma ökad jämställdhet i nästa generation jämfört med vad vi har i dag, avslutade Björklund.

Näringsminister Annie Lööf (C) fick sedan tid att presentera sin utredning, som har namnet ”Hållbar tillväxt i globaliseringens tid”. Den fjärde och sista utredningen, som blir socialminister Göran Hägglunds (KD) ansvar, ska ta upp ”Sammanhållning och rättvisa genom det civila samhället”.


Övriga medlemmar i Framtidskommissionen

Nio experter ”med kunskaper som representerar olika framtidsdimensioner” har knutits till Framtidskommissionen, och de presenterades av Fredrik Reinfeldt. De är:

▪ Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande i Nordstjernan
▪ Klas Eklund, ekonom och adjungerad professor Lunds universitet
▪ Helena Jonsson, ordförande i LRF
▪ Pekka Mellergård, docent i neurokirurgi och högskolerektor
▪ Eva Nordmark, ordförande i TCO
▪ Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre
▪ Mernosh Saatchi, vd Humblestorm
▪ Lars Trägårdh, professor Ersta Sköndal högskola
▪ Stina Westerberg, generaldirektör Statens musikverkNågra av medlemmarna i Framtidskommissionen, samt sekretariatets chef.
Överst: Helena Jonsson, Viveca Ax:son Johnson, Pekka Mellergård och Klas Eklund.
Nederst: Jesper Strömbeck, Johan Rockström, Eva Nordmark och Stina Westerberg.

Bild:
Pressfoton, Lasse Modin (EJ), Janwikifoto (JR), Jann Lipka (EN), Jan-Olav Wedin (SW).


Finns på Twitter

Dessutom ska ett sekretariat för Framtidskommissionen tillsättas. Sekretariatet ska ledas av Jesper Strömbäck, som är professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Men med vilka medel sekretariatet och Framtidskommissionens övriga arbete ska bekostas, och vad det kommer att kosta, är inte bestämt ännu. Det ska avgöras senare, konstaterar regeringen.

Däremot är det redan nu klart att Framtidskommissionen ska vara aktiv på Twitter, som @Framtidskomm

Framtidskommissionen ska ha avslutat sitt arbete till den 1 mars 2013, då den ska lägga fram en rapport. Men rapporten ska inte innehålla några förslag, utan ”identifiera samhällsutmaningar”. Rapportens innehåll ska endast alliansregeringens partiledare stå för, betonar regeringen. Uppgiften för de nio experterna som utsetts, och eventuella andra medlemmar som kan knytas till Framtidskommissionen under arbetets gång, är bara att ge de ansvariga partiledarna kunskap utifrån sina områden.


Vad är meningen?

Trots att den nybildade Framtidskommissionen inte ens har hunnit börja sitt arbete, får den redan kritik. Ekot på Sveriges Radio noterar att det det inte finns några ”gräsrötter” i regeringens Framtidskommission, utan att alla deltagarna är hämtade från ”näringslivet och högskolevärlden”.

– Det som ledamöterna i kommissionen har gemensamt är att de alla är medelålders och väl etablerade. Flera av dem har maktpositioner och goda möjligheter att redan nu nå ut med sina åsikter, konstaterar Ekot.

Dagens Nyheters ledarsida skriver under rubriken ”Grupparbete för alliansen” att ”Framtidskommissionen kommer knappast att innebära ett stort kliv för Sverige. Men ett litet steg för att stimulera tänkandet inom regeringens partiledarkrets är bättre än ingenting.”

På nätet påpekar den liberala portalen Frihetssmedjan – under rubriken ”Framtidskommission med framtiden bakom sig” – att representanter för ungdomsorganisationer saknas helt i Framtidskommissionen. Och bloggen Alliansfritt Sverige har startat sin egen Framtidskommission.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20111202 - Ellen Bergseth

Jag trodde att det ingick i en regerings uppgift att planera för framtiden. Behövs det en speciell kommission för det? Ellen Bergseth

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: