Tomas Wetterberg, Desiree Pethrus och Lena Sommestad debatterade i samband med presentationen av TCO:s Jämställdhetspolitiska program.

Fokus på pappor i nytt program

2011-11-18 | Marie Nordin padlock 1

EKONOMI

Vad ska vi göra med papporna? Det framstår som huvudfrågan då TCO presenterar sitt nya jämställdhetspolitiska program.

FAKTA

TCO:s Jämställdhetspolitiska program presenterades under ett seminarium i Stockholm i torsdags.

I samband med presentationen hölls en debatt med företrädare för politiska partier, arbetsgivare, fackförbund och intresseorganisationer.

TCO vill påverka fördelningen av löne- och hemarbete mellan män och kvinnor. Därför föreslår de att den del av föräldraledigheten som inte kan överlåtas ska öka från två till fyra månader. De vill också införa barndagar som ska påverka småbarnspappor att gå ner till deltid. Förhoppningen är att om män blir mer lediga kommer de också att börja ta mer ansvar i hemmet.

Barndagarna ska ersätta de nuvarande nittio garantidagarna i föräldraförsäkringen. Föräldrar med barn i åldern 1 – 7 år ska få 90 dagar var att ta ut med maximalt en dag per vecka som kan spridas över veckodagarna. En ensamstående förälder kan ta alla dagarna själv.

– Undersökningar visar att i familjer där föräldraledigheten delas ojämnt ökar också risken att det obetalda arbetet i hemmet fortsätter snedfördelas längre fram, säger Ulrika Hagström, jämställdhetsutredare på TCO.

Rätten att gå ner i arbetstid för småbarnsföräldrar utnyttjas tio gånger så ofta av kvinnor som av män. Samtidigt är småbarnspappor den grupp som jobbar mest övertid.


Ulrika Hagström, Tomas Wetterberg och Desiree Pethrus.

I en debatt mellan representanter för olika intresseinriktningar diskuteras frågorna i det framtagna programmet. Vilka vägar ska vi gå för att uppnå jämställdhet? Hagström påminner om att vi i ett historiskt perspektiv kan se att reformer kring barnomsorg och familjebeskattning har gett resultat för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Desirée Pethrus, riksdagsledamot från KD, säger att hennes parti inte vill bestämma över individer utan ge valmöjligheter, men hon undrar vad vi ska göra med männen. Behövs det en särskild mansutredning? KD, berättar Pethrus, nämner i sitt partiprogram att jämställdheten börjar i hemmet, vilket hon anser är radikalt. Fler pappor måste vara hemma. Tyvärr glöms det ofta bort i partiarbetet, anser hon.

Lena Sommestad, ordförande i S-kvinnor påpekar att det är viktigt att vara medveten om strukturer för att uppnå jämlikhet mellan individer. Utan jämlikhet finns inte frihet att välja.

Tomas Wetterberg från Män för jämställdhet ifrågasätter att påverkansarbetet ska handla om att erbjuda män något ekonomiskt för att de ska ta mer föräldraansvar. Innebär att vara man, att inte ha moderskänslor och bara tänka på ekonomisk vinning? undrar han.

Nu finns det ju inte pappor i alla hem. TCO säger sig följa en modern linje vilket bland annat innebär att familjesituationen inte tas för given utifrån normer om kärnfamilj. Trots detta är ensamstående med barn den enda alternativa familjeform som berörs. Hbtq och utvidgade familjeformer lyser med sin frånvaro i både statistik och diskussion.


Elin Bäckman och Sophia Lövgren.

Ensamstående mammor är betydligt vanligare än ensamstående pappor och mammorna har det också sämre ekonomiskt. Klyftorna har ökat under 2000-talet, dels mellan ensamstående kvinnor med barn och sammanboende föräldrar och dels mellan svenskfödda och utlandsfödda föräldrar. Den här fattigdomen får långtgående effekter genom påverkan på barnen, säger Sophia Lövgren från Sveriges Makalösa Föräldrar, en organisation för ensamstående.

Elin Bäckman, VD på Acne, representerar arbetsgivarperspektivet. Hon tycker det är viktigt att som chef våga lägga sig i anställdas val av arbetsfördelning i hemmet och ha alternativ att erbjuda. När en man säger att han ska ta ut föräldraledighet på sommaren eller inte alls kan hon ta en diskussion och fråga varför. Likaså när en kvinna säger att hon ska gå ner till deltid eller ta hela ledigheten själv.

Hon funderar över var gränserna går för hur mycket av sitt eget hon kan lägga över på andra. Själv skulle hon bli provocerad om andra talade om för henne hur hon ska göra. Samtidigt vill hon vara ett föredöme och jobba för det hon tror på. Att ansvaret ska delas jämställt. Men hon älskar RUT-avdraget som gör att hon slipper städa, säger hon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20111118 - Ulrika Hagström

Ett förtydligande om "barndagarna" som TCO vill införa, är att man alltså skulle få 80 procent av lönen på samma nivå som föräldrapenningen för de "barndagar" man tar ut. Så man kan kanske inte riktigt säga att de ersätter de nuvarande 90 garantidagarna, som ju har en betydligt lägre ersättningsnivå. Dessutom skulle barndagarna vara definitivt uppdelade per förälder, och inte möjliga att överlåta. Med vänlig hälsning, Ulrika Hagström, utredare TCO

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: