Flera arrangemang mot våld

2011-11-18 | FemPers padlock

INRIKES

Den 25 november är internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Då inleds också den årliga internationella kampanj som pågår i tre veckor för att sätta fokus på behovet av att få slut på våldet. Minst en av tre kvinnor i världen har blivit utsatt för fysiskt, sexuellt eller andra former av våld under sin livstid.

En rad aktiviteter planeras för att politiker, akademi, media, kultur och det civila samhället tillsammans ska hitta vägar till målet att avskaffa mäns våld mot kvinnor. Här är några tips:

UN Women Sverige arrangerar en heldag i Stockholm med seminarier, kulturinslag och paneldiskussion.

Sida arrangerar halvdagsseminariet 25 november – Dags att engagera männen! i Stockholm med diskussion samt visning av Marika Griehsels uppmärksammade film ”Wallströms Resolution".

Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, bjuder in till gratis visning av filmen The Whistleblower i samarbete med Bio Rio i Stockholm.

I Uppsala uppmärksammas dagen av Sensus och Uppsala Kvinnojour som fyller 30 år.

Fyll gärna på med fler i Feministiskt Perspektivs kalendarium.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: