Förhandlade maskuliniteter

2011-11-11 | Edda Manga padlock

FEMINISM

Konstruktionen av den ”goda mannen” som svensk, medelklass, vit, heterosexuell och jämställdhetsvänlig har kritiserats inom feministisk, queer och maskulinitetsforskning för att inte egentligen utmana könsordningen. Ett intressant bidrag i detta sammanhang är Mona Liljas artikel i senaste nummer av Norma ”Theorizing practice: Understanding resistance against gender-based violence in Cambodia”.

Hon analyserar konstruktioner och förhandlingar av maskuliniteter i program mot genusbaserat våld i Kambodja. Hon visar att organisationerna försöker sprida västerländska konstruktioner av fredliga och omhändertagande män och hur detta sker genom att lokala tränare blandar olika föreställningar om manlighet i en slags förhandling av maskuliniteter.

En del av träningen gick ut på att tränarna pekade på motsägelser i männens föreställningar om vad som är en riktig man. Organisationerna använde med andra ord hegemonisk maskulinitet i ett arbete med att förändra våldsamma maskuliniteter. Mona Lilja pekar på att denna användning av hegemonisk maskulinitet som norm skapar en disciplinerande process genom vilken organisationerna försöker omforma individer så att de anpassar sig till egenskaper och beteenden som kopplas samman med hegemonisk maskulinitet.

I övrigt innehåller numret flera intressanta empiriska studier av intersektionen mellan manlighet och ålder och manlighet och klass. Till exempel Jenni Olofssons ”Cut out to handle a ladder? Age, experience and acts of commemoration” som behandlar förmedlingen genom minnesberättelser mellan generationer av brandmän i norra Sverige och Jake Alimahomed-Wilsons ”Men along the shore: Working-class masculinities in crisis och Josefin Emans ”Constructing succesful old-age masculinities amongst athletes”.

Norma. Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier Volym 6 Nummer 1 2011

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: